c S
SPREMLJAMO UKREPE OB EPIDEMIJI 26.09.2020 Vlada je v sredo potrdila predlog petega protikoronskega zakona, v katerem so ključni ukrepi: podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo vsaj do konca leta, mesečni temeljni dohodek za samozaposlene in ukrepi za skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu.

Na kaj vse morate biti pozorni pri odrejanju drugega dela ali dela na domu, objavljamo v stališču MDDSZ.

Vlada je s četrto spremembo > odloka (prečiščeno besedilo), ki velja od 24. septembra, nekoliko omilila omejevanje gostinskih dejavnosti.

Z novim odlokom se zaostrujejo zaščitni ukrepi, in sicer so od 19. septembra maske obvezne tudi na odprtih javnih prostorih, kjer se zbira veliko ljudi, strožje zapovedi nošnje mask veljajo tudi v šolah. Ob vstopu v delovne prostore pa bo v kratkem treba meriti temperaturo.

>>> Pregled vseh ukrepov 

*************************************

Pripravili smo podrobne obrazložitve vseh interventnih zakonov po posameznih členih, ki so del NOVE ZBIRKE na portalu:
- 4. PROTIKORONSKI ZAKON: Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) > obrazložitve po členih
- 3. PROTIKORONSKI ZAKON: Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) > obrazložitve po členih
Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG) > obrazložitve po členih
Zakon o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (ZPEIPUTB) > obrazložitve po členih
- 2. PROTIKORONSKI ZAKON: Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) > obrazložitve ZDLGPE po členih
- 1. PROTIKORONSKI ZAKON: Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)  > obrazložitve ZIUZEOP po členih in obrazložitve novele ZIUZEOP-A po členih
Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) > obrazložitve ZIUJP po členih
Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) > obrazložitve ZIUOPOK po členih
Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) > obrazložitve ZZUSUDJZ po členih in obrazložitve novele ZZUSUDJZ-A po členih
Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) > obrazložitve ZIUPPP po členih 
Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (ZIUPKGP) > obrazložitve (ZIUPKGP) po členih


Vzorci dokumentov, ki jih boste morda potrebovali:
- Obrazci iz uredbe o unovčitvi bona
Odredba o delu s skrajšanim delovnim časom
Izjava za dokazovanje upravičenosti gibanja in zadrževanja na zasebnem zemljišču ali objektu izven občine prebivališča
Ugotovitveni sklep o opravičeni odsotnosti delavca zaradi višje sile
Potrdilo delodajalca o zaposlitvi v drugi občini
Sklep o napotitvi delavca na čakanje na delo doma
Sklep o odreditvi začasnega opravljanja dela na domu
Pravilnik o opravljanju dela na domu
Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu

Na povezavah so zbrane informacije o vseh dosedanjih ukrepih in predlogih:
- v ponedeljek mogoči novi ukrepi, 25. september
- katere ukrepe prinaša predlog petega protikoronskega zakona, 25. september
- na kaj morate biti pozorni pri odrejanju drugega dela ali dela na domu, 24. september
- Vlada nekoliko omilila omejevanje gostinskih dejavnosti, 24. september
- v tokratni tranši za čakanje na delo 2,17 milijona evrov, 22. september
- nekateri šolarji in učitelji v šoli z maskami, lokali se morajo zapreti ob 22.30, 21. september
- od danes maske v primeru bližnjega stika obvezne tudi na prostem, 19. september
Vlada je pripravila osnutek petega paketa protikoronskih ukrepov, 17. september
spremembe glede nošenja zaščitnih mask in obratovanja lokalov, 17. september
omejitev gibanja na občine je bila skladna z ustavo, 16. september
pozivi k doslednemu spoštovanju že obstoječih zaščitnih ukrepov, 14. september
- skrajšanje karantenskega obdobja ne velja za nazaj, 11. september
- s 13. septembrom se na meji odrejena karantena skrajšuje na 10 dni, 10. september
- delodajalci lahko oddajo prve zahtevke za izplačilo subvencije za skrajšani delovnik, 10. september
- strokovna svetovalna skupina predlaga skrajšanje karantene na 10 dni, 9. september
- kolikšna nadomestila pripadajo staršem otrok v karanteni, 4. september
- globe za nenošenje mask v zaprtih javnih prostorih, 4. september
- nov sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa ZNB, pri nalezljivi bolezni COVID-19, 4. september
- obvezna uporaba mask v zaprtih javnih prostorih, 3. september
- po prihodu iz Srbije karantena ni več obvezna, 30. avgust
- delodajalci lahko oddajajo vloge za čakanje na delo v septembru, 28. avgust
Vlada podaljšala protikoronski ukrep prepovedi zbiranja in določila nove izjeme glede karantene, 27. avgust
ukrep čakanja na delo podaljšan do konca septembra, 27. avgust
- Vlada pripravlja scenarije za hladnejše mesece, 26. avgust
- ali se končuje ukrep subvencioniranega čakanja na delo, 25. avgust
- ob vstopu s Hrvaške od danes v 14-dnevno karanteno, 25. avgust
- pojasnila MJU v zvezi nadomestilom plače zaradi karantene in čakanja na delo, 22. avgust
- Hrvaška na rdečem seznamu, 21. avgust
- številne izjeme pri vstopu iz Hrvaške, 21. avgust
- okrnjen zeleni seznam, z njega med drugim Grčija in deli Španije, 21. avgust
- rok za vloge o upravičeni višini pomoči konec avgusta, 20. avgust
- vlada bo v četrtek Hrvaško uvrstila na rdeči seznam, karantena od petka, 19. avgust
- uvedba karantene za vrnitev iz Hrvaške ta konec tedna, 18. avgust
- ali bo aplikacija #OstaniZdrav obvezna, 18. avgust
Vlada pripravlja ukrepe pri vstopu iz Hrvaške, 17. avgust
- priprava načrta za okrevanje po koronski krizi poteka intenzivno, 16. avgust
- število primerov novega koronavirusa še narašča, Hojs napoveduje karanteno, 14. avgust
- Vlada podaljšala protikoronski ukrep zaprtja diskotek in prepovedi zbiranja, 13. avgust
- oddaja zahtevka za povračilo nadomestil plače za čakanje na delo, 13. avgust
- kdaj bo sprejeta poenostavitev odrejanja dela na domu, 11. avgust
- v tokratni tranši za čakanje na delo 15,5 milijona evrov, 10. avgust
podaljšana prepoved zbiranja ljudi in dopolnjeni epidemiološki seznami, 7. avgust
- konec ukrepov glede uveljavljanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, 6. avgust
- v protikoronske ukrepe zajetih že skoraj 410.000 zaposlenih, 3. avgust
- evropske države znova zaostrujejo ukrepe, 1. avgust
- podaljšana prepoved zbiranja ljudi in dopolnjeni epidemiološki seznami, 31. julij
- ali je neuporabo zaščitnih mask mogoče sankcionirati, 28. julij
- aktivnosti med epidemijo v številkah, 27. julij
- kako deluje aplikacija #OstaniZdrav, 24. julij
ukrep subvencioniranja čakanja na delo podaljšan do konca avgusta, 23. julij
- ukrepi o začasni prepovedi zbiranja ostajajo v veljavi, 23. julij
odpravljena prepoved obratovanja trgovin ob nedeljah, 23. julij
državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije, 23. julij
- kaj prinaša sprejeti sveženj za obnovo Evrope, 21. julij
- pojasnila v zvezi z izvajanjem ukrepov iz 20.a člena ZIUZEOP, 20. julij
- novosti pri vročanju odločb o karanteni in spremembe na seznamih držav, 17. julij
- višina nadomestila plače v karanteni, 15. julij
- zaščita delovnih mest in preprečevanje širjenja okužb, 13. julij
uporaba mobilne aplikacije bo prostovoljna, 13. julij
- veljati je začel četrti protikoronski zakon, 11. julij
v veljavi pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin, 9. julij
- omejitev zbiranja na največ 10 oseb oz. 50 v primeru vodenja evidence, 9. julij
v veljavi novelirana odredba o določitvi ogroženih območij, 9. julij
- vročanje odločb o karanteni neprekinjeno le na Obrežju, 8. julij
v veljavi odredba o začasnem ukrepu prepustitve nastanitvenih objektov, 8. julij
- Francija in delno Češka na zelenem seznamu, 6. julij
o prostovoljni namestitvi aplikacije za sledenje okuženim, 6. julij
- Hrvaška ni več na seznamu varnih držav, 4. julij
- kaj je domača izolacija, 2. julij
- kaj je karantena, 2. julij
- pogosta vprašanja in odgovori glede zbiranja ljudi, 2. julij
- regres pripada tudi vključenim v interventne ukrepe, 1. julij
- umika Hrvaške s seznama varnih držav še ne bo, 30. junij
- predlog za koriščenje turističnih bonov pri vseh registriranih ponudnikih nastanitev, 30. junij
- omejitev zbiranja do 50 ljudi, do 500 z dovoljenjem NIJZ, 30. junij
- nižja tranša povračil nadomestil plač, 30. junij
- kritje stroškov zdravljenja v tujini zaradi covida-19, 29. junij
- kaj je rumeni seznam, 29. junij
- predlog interventnih ukrepov za pripravo na drugi val covid-19, 29. junij
- pandemija covid-19 in uporabnost instituta spremenjenih okoliščin, 29. junij
nekatere spremembe pri vstopu v Slovenijo in uporaba mask, 25. junij
- vlada določila podrobnosti glede jamstvene sheme za posojila podjetij, 24. junij
- predlog podaljšanja čakanja na delo in drugi novi ukrepi, 24. junij
- od jutri spet obvezna uporaba zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih, 24. junij
- delodajalec zaposlenemu ne more prepovedati odhoda iz države, nadomestilo le v primeru višje sile, 23. junij
možno koriščenje turističnih bonov, 19. junij
obvezna karantena tudi za vstop iz BiH, Kosova in Srbije - nov seznam držav, 19. junij
- pojasnila glede turističnih bonov in obrazci,16. junij
odpiranje meje z Italijo, odpirajo se tudi meje po EU, 15 junij
- ponovno dovoljeno javno zbiranje do 500 oseb, 15. junij
- dovoljen mednarodni cestni in železniški potniški promet, 13. junij
odprtje meje s sosednjo Furlanijo-Julijsko krajino, 13. junij
podaljšani nekateri medkoronski ukrepi na področju zdravstvenega zavarovanja, 12. junij
delodajalci že lahko oddajo vlogo za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, 12. junij
- vlada sprošča tudi mednarodni cestni in železniški potniški promet, 11. junij
- s ponedeljkom dovoljeno javno zbiranje do 500 oseb, 11. junij
- obrazci iz prilog uredbe o unovčitvi bonov, 10. junij
- v primeru goljufanja s turističnimi boni do 40.000 evrov kazni, 9. junij
- turistične bone bo mogoče koristiti v več delih, 8 junij
- pojasnila glede ukrepov čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa, 8. junij
dopolnjen seznam držav, iz katerih je mogoče vstopati brez obvezne karantene, 8. junij
za odsotnost z dela zaradi karantene odslej kvečjemu polovica plače, 7. junij
vloge za skrajšan delovnik predvidoma dostopne čez teden dni, 5. junij
- odsotnost z dela zaradi razlogov višje sile, letni dopust in regres, 5. junij
zakonska podlaga za skrajšanje sodnih počitnic, 3. junij
tretji paket ukrepov s področja MDDSZ, 3. junij
- kateri ukrepi se sproščajo, 1. junij
- pojasnilo v zvezi z roki v sodnih zadevah, 1. junij
- epidemija v številkah, 31. maj
v veljavi tretji paket protikoronske pomoči, 31. maj
konec pomoči samozaposlenim, odslej poudarek na pomoči turizmu, 31. maj
- epidemije covida-19 po 80 dneh ni več, 31. maj
DZ potrdil tretji paket protikoronskih ukrepov, 30. maj
- ministrstvo nekoliko omililo pravila glede karantene ob prihodu v RS, 30. maj
- skladno z vladnim sklepom zaščitne maske v določenih primerih ostajajo obvezne, 29. maj
- z junijem konec omejitve dela sodišč, 29. maj
- od ponedeljka novo rahljanje omejitev, 28. maj
- osnovne šole s prihodnjim tednom v ustaljene tirnice, 28. maj
- tretji protikoronski zakon pripravljen za sprejem, 28. maj
- za okrevanje Evrope po pandemiji 1850 milijard evrov, 28. maj
- turistični boni bodo prenosljivi med sorodniki, 27. maj
- za državljane EU po novem odloku 14-dnevna karantena, 26. maj
- za protikoronske ukrepe skupaj predvidenih prek šest milijard evrov, 25. maj
- epidemija v številkah, 23. maj
DZ bo protikoronski sveženj obravnaval po nujnem postopku, 22. maj
Vlada podaljšala ukrepe o začasni omejitvi zbiranja, 22. maj
- s 1. junijem normalizacija pri upravnih in sodnih zadevah, 21. maj
pregleden seznam ukrepov in upravičencev iz tretjega paketa, 21. maj
Vlada potrdila predlog tretjega paketa protikoronskih ukrepov, 20. maj
- skrajšanje letošnjih sodnih počitnic, 20. maj
- odlogi plačil kreditov zaživeli, krediti z jamstvom države še ne, 18. maj
odpiranje vseh trgovin in prvih nastanitvenih obratov, 18. maj
postopno odpiranje mej, voznikom mednarodnega prevoza ni treba v karanteno, 17. maj
- nov odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi, 15 maj
- z 31. majem se obeta odprava večine ukrepov s področja pravosodja, 15. maj
- kronologija ukrepov za zajezitev epidemije, 15. maj
- za shemo skrajšanega delovnega časa od pol do ene milijarde evrov, 15. maj
- z 31. majem konec epidemije, 15. maj
- vsi nepreklicani ukrepi veljajo še naprej, 15. maj
Vlada z novim odlokom preklicuje epidemijo, 15. maj
- ob prehodih zunanje meje in na kontrolnih točkah na notranjih mejah nič več karantene, 14. maj
- pregled ukrepov, ki se sproščajo z 18. majem, 14. maj
- Vlada s 23. majem sprošča športne aktivnosti, 13. maj
- z 18. majem postopno odpiranje vzgojno-izobraževalnih zavodov, 13. maj
- z 18. majem sprostitev večine omejitev pri prodaji blaga in storitev, 13. maj
- z 18. majem se bodo spet odprle avtošole, 13. maj
umaknjeno obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb, 13. maj
- znova dovoljen letalski potniški promet, 12. maj
- znova stekel javni potniški promet, 11. maj
navodila in priporočila NIJZ za varno izvajanje posameznih dejavnosti, 11. maj
- slovenskim lastnikom nepremičnin dovoljeno na Hrvaško, 10. maj
podaljšana prepoved zbiranja na javnih krajih in spremembe na mejnih prehodih, 7. maj
- pojasnila v zvezi z ukrepi na davčnem področju, 7. maj 
- sodišča širijo nabor delovanja tudi na nenujne zadeve, 5. maj
- izvajanje določb noveliranega ZZUSUDJZ v upravnih zadevah, 4. maj
- vnovični zagon številnih dejavnosti, prekinjenih zaradi epidemije, 4. maj
preglednica ukrepov v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov, 2. maj
- pojasnila na vprašanja v zvezi z novelo ZZUSUDJZ-A, 2. maj
- vročanje in ustne obravnave v javnopravnih postopkih nič več le v nujnih zadevah, 1. maj
- v veljavi je drugi paket interventnih ukrepov, 1. maj
- z 18. majem postopno odpiranje vrtcev in šol za določene skupine, 29. april
- Vlada odpravlja splošno omejitev gibanja izven občin, 29. april
- seznam ukrepov in upravičencev iz drugega prtikoronskega paketa, 29. april
dodatno rahljanje prepovedi ponujanja in prodaje blaga in storitev, 28. april
DZ potrdil postopno sproščanje ukrepov na sodiščih in v upravi, 28. april
DZ potrdil državna jamstva za posojila podjetij, 28. april
DZ v prvi protikoronski zakon vnesel dodatne upravičence, 28. april
- odbor DZ za finance je z dopolnili potrdil predlog novele prvega protikoronskega zakona, 24. april
- kljub spremembi odloka ostajajo v veljavi omejitve gibanja, 24. april
dodatno rahljanje prepovedi ponujanja in prodaje blaga in storitev, 24. april
posodobljena pojasnila v zvezi z ukrepi na davčnem področju, 23. april
- pojasnila MDDSZ glede ukrepov iz novele prvega protikoronskega zakona, 23. april
- zelena luč odbora za pravosodje vročanju sodnih in upravnih odločb v nenujnih zadevah, 23. april
Vlada s sklepom omogočila izmenjavo podatkov med NIJZ in policijo, 22. april
- pregled ukrepov drugega protikoronskega paketa, 22. april
- Vlada z likvidnostno pomočjo podjetjem in garancijsko shemo z obsegom dveh milijard, 22. april
- ukrepi za postopno sproščanje sodnih in upravnih zadev, 22. april
Vlada je potrdila predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu, 21. april
Slovenija v mesecu in pol od prve okužbe do prvega sproščanja ukrepov - kronologija, 18. april
- pojasnila glede izvajanja odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih. 18. april
- v veljavi manj stroga omejitev gibanja med občinami, možnih več športnih aktivnosti, 18. april
- pojasnila MDDSZ glede čakanja na delo in povračila nadomestila plače, 17. april
ponovno tehnični pregledi in nekatere oblike javnega linijskega prevoza, 17. april
- rahljanje omejitev pri prodaji blaga in ponujanju storitev, 17. april
- navodila za delo v servisnih storitvah in drugih storitvah, ter živilskih in tehničnih trgovinah ob postopnem sproščanju nekaterih ukrepov v času epidemije, 16. april
- najpomembnejše novosti protikoronskega zakonskega paketa, 16. april
- od 18. aprila dovoljena nekatera dela in športne aktivnosti, 15. april
veljavnost vozniških in prometnih dovoljenj ter prepoved tehničnih pregledov so podaljšane, 15. april
- navodila ZRSZ za povračilo nadomestila plače, 15. april
- z novelo odloka v zaprtih javnih krajih namesto rokavic obvezno razkuževanje rok, 15. april
ZZZS bo začasno prevzel strošek bolniških za prvi mesec odsotnosti, 14. april
- po vstopu v državo odslej sedemdnevna karantena, 12. april
- paket ukrepov iz ZIUZEOP se lahko začne izvajati in podjetja že lahko oddajajo vloge za pomoč, 11. april
- s spremembo odloka dovoljeno izvajanje nenujnih zdravstvenih storitev, 11. april
- s spremembo odredbe sta odvzem vozniškega dovoljenja in zaseg vozila nujni zadevi na sodiščih, 10. april
- starejši od 65 let v trgovino z osebnim dokumentom, 10. april
- o dodatku za nevarno delo po KPJS odloča vodstvo posamezne organizacije, 10. april
- napoved sproščanja nekaterih storitvenih dejavnosti, 8. april
uveljavljanje izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka po ZIUZEOP, 7. april
-  DZ je sprejel novelo referendumske zakonodaje in dopolnitve poslovnika DZ, 7. april
- tudi zadnje ure delovanja trgovin le za ranljive skupine, 4. april
- posamezniki po vrnitvi iz tujine v karanteno ali izolacijo, 3. april
- pregleden seznam upravičencev do pomoči, 3. april
DZ je sprejel zakon za pomoč prizadetim zaradi epidemije, 2. april
- med izjemami tudi vrtnarije in cvetličarne ter posamezna gradbena dela, 2. april
samozaposlenim že veljavni ZIUPPP omogoča avtomatičen odlog prispevkov, 2. april
socialne pravice iz javnih sredstev se samodejno podaljšajo do konca meseca, 1. april
- Odbor raztegnil veljavnost ukrepov za pomoč zaradi epidemije, 1. april
- iz predloga zakona umaknjeno določilo glede pooblastil policistom za sledenje posameznikom, 31. marec
- Vlada je potrdila predlog za podelitev izjemnih pooblastil vojski pri širšem varovanju državne meje, 31. marec
Odredba o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ, 30. marec
- pregled ključnih ukrepov velikega protikriznega zakona, 30. marec
- povzetek ukrepov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 30. marec
- prepoved gibanja izven občine prebivališča, 30. marec
nakupi v trgovinah so med 8. in 10. uro rezervirani izključno za ranljive skupine, 30. marec
Vlada z velikim protikriznim zakonom širi krog upravičencev do pomoči in daje dodatna pooblastila policiji, 29. marec
- obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb že v veljavi, 29. marec
- smernice za prvi protikoronski zakonski sveženj, 24. marec
- kronologija dosedanjih ukrepov na različnih področjih, 23. marec
- pregled davčnih sprememb med ukrepi vlade za gospodarstvo, 20. marec
- pregled ukrepov vlade, 20. marec
- prvi paket interventnih zakonov že sprejetih v DZ, 19. marec
- pregled ukrepov v pomoč gospodarstvu, 18. marec
pregled ukrepov v  pomoč gospodarstvu,17. marec
pregled ukrepov vlade 17. marec
pregled ukrepov vlade 16. marec
Odredba o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih, 16. marec
pojasnila MDDSZ delodajalcem glede odrejanja dela na domu in drugega dela v izjemnih okoliščinah, 5. marecČlanki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.