c S
NE SPREGLEJTE: Dnevno dopolnjujemo ključne informacije in preglede dosedanjih ukrepov 02.04.2020

DZ je danes sprejel dopolnjen predlog velikega interventnega zakona, na katerega je bila vložena množica dopolnil. Zakon predvideva številne ukrepe za pomoč različnim prizadetim družbenim skupinam. V sredo so iz predloga umaknili določilo glede pooblastil policistom za sledenje posameznikom brez odredbe sodišča. Objavljamo pregled ključnih ukrepov in povzetek ukrepov MDDSZ.


Od 30. marca je v veljavi prepoved gibanja izven občine prebivališča, obvezna uporaba mask in rokavic v zaprtem javnem kraju, nakupi v trgovinah so med 8. in 10. uro rezervirani izključno za ranljive skupine (prečiščeno besedilo odloka).

29. marca, je začel veljati ZZUSUDJZ, za katerega smo pripravili podrobne obrazložitve po posameznih členih. Interventni zakon za čas epidemije z izjemo nujnih zadev prekinja tek rokov v sodnih, prekrškovnih in upravnih postopkih. Za lažje razumevanje smo objavili tudi odgovore na najpogostejša vprašanja o ukrepih.

V nadaljevanju je celovit pregled vseh ukrepov in druge pomembne informacije.

*************************************

29. marca je začel veljati prvi paket zakonov, s katerimi poskuša država vsaj nekoliko omiliti posledice epidemije za gospodarstvo. Pripravili smo podrobne obrazložitve vseh petih zakonov po posameznih členih, ki so del NOVE ZBIRKE na portalu:

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) > obrazložitev ZIUJP po členih > več o predlogu
Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) > obrazložitev ZIUOPOK po členih > več o predlogu
Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) > obrazložitev ZZUSUDJZ po členih > več o predlogu
Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) > obrazložitev ZIUPPP po členih > več o predlogu
Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (ZIUPKGP) > obrazložitev (ZIUPKGP) po členih


Na povezavah so pregledi vseh dosedanjih ukrepov in predlogov:
-
samozaposlenim že veljavni ZIUPPP omogoča avtomatičen odlog prispevkov, 2. april
socialne pravice iz javnih sredstev se samodejno podaljšajo do konca meseca, 1. april
- Odbor raztegnil veljavnost ukrepov za pomoč zaradi epidemije, 1. april
- iz predloga zakona umaknjeno določilo glede pooblastil policistom za sledenje posameznikom, 31. marec
- Vlada je potrdila predlog za podelitev izjemnih pooblastil vojski pri širšem varovanju državne meje, 31. marec
- pregled ključnih ukrepov velikega protikriznega zakona, 30. marec
- povzetek ukrepov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 30. marec
- prepoved gibanja izven občine prebivališča, 30. marec
nakupi v trgovinah so med 8. in 10. uro rezervirani izključno za ranljive skupine, 30. marec
Vlada z velikim protikriznim zakonom širi krog upravičencev do pomoči in daje dodatna pooblastila policiji, 29. marec
- obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb že v veljavi, 29. marec
- smernice za prvi protikoronski zakonski sveženj, 24. marec
- kronologija dosedanjih ukrepov na različnih področjih, 23. marec
- pregled davčnih sprememb med ukrepi vlade za gospodarstvo, 20. marec
- pregled ukrepov vlade, 20. marec
- prvi paket interventnih zakonov že sprejetih v DZ, 19. marec
- pregled ukrepov v pomoč gospodarstvu, 18. marec
pregled ukrepov v  pomoč gospodarstvu,17. marec
pregled ukrepov vlade 17. marca
pregled ukrepov vlade 16. marca


Vzorci dokumentov, ki jih boste morda potrebovali:
- Sklep o napotitvi delavca na čakanje na delo doma
Sklep o odreditvi začasnega opravljanja dela na domu
Pravilnik o opravljanju dela na domu
Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu

Sodišča in drugi organi
20. marca sprejeti zakon o zadržanju teka rokov v sodnih in upravnih zadevah določa, da roki v sodnih, upravnih in prekrškovnih zadevah v času epidemije ne tečejo, razen v nujnih zadevah. 


Na MDDSZ so pripravili številne ukrepe (povzetek ukrepov na dan 30. marca), s katerimi so poskušali zajeti različne skupine prebivalstva, med njimi tudi starejše, velike družine, socialno ogrožene, prav tako tudi zaposlene, samozaposlene in študente. 

Vse ključne informacije glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin so zbrani v dopolnjenem dokumentu (1.2.). Pripravili smo tudi pregleden seznam pravic in dolžnosti delavcev v času epidemije.

Do nadaljnjega je prepovedno gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah. Preverite izjeme, ki jih predvideva odlok in odgovore na različne dileme. Od 30. marca vlada z novim odlokom zaostruje ukrepe in prepoveduje gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča ter določa obvezna uporaba mask in rokavic v zaprtem javnem kraju.

V ponedeljek, 23. marca, je bila objavljena Odredba o začasnem delovnem času notarjev v času trajanja epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19), ki zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni določa naslednje uradne ure notarskih pisarn: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 9. do 12. ure in sreda od 13. do 17. ure.

Delodajalci morajo o nameravanem organiziranju dela na domu obvestiti Inšpektorat za delo RS. Obseg obveščanja sicer ni predviden, priporočajo pa, da poleg seznama zaposlenih pošljejo še opis dela in predvideno trajanje dela na domu, pri tem pa lahko navedejo, da bo potekalo do izteka izjemnih okoliščin.

Upravne enote
Upravne enote so izvajanje nalog omejile na najnujnejše. Stranke se bodo morale predhodno naročiti, v prostore upravnih enot pa bodo morale vstopati posamično. Sklepanje zakonskih ali partnerskih zvez do nadaljnjega ni mogoče.

Nepremičninski posredniki
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne določa izjeme za storitve nepremičninskega posredovanja.

Sklepanje in obnova zavarovanj na daljavo
Med ukrepi vlade sta tudi zaprtje poslovalnic zavarovalnic in začasna prepoved izvajanja tehničnih pregledov vozil. Do preklica je mogoče vse vrste zavarovanj sklepati in podaljševati samo na daljavo.

Prepoved neposredne prodaje blaga in storitev potrošnikomOdlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS - prečiščeno besedilo, ki je začel veljati veljati 16. marca, je bil že trikrat noveliran. Zaradi številnih nejasnosti ukrepov so tu dodatna pojasnila in odgovori na najpogostejša vprašanja. S tretjo novelo so nakupi v trgovinah so od 30. marca med 8. in 10. uro rezervirani izključno za ranljive skupine, kot so invalidi, starejši in nosečnice.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.