c S
DNEVNO DOPOLNJUJEMO PREGLED UKREPOV 27.05.2020

Od 26. maja velja nov odlok o omejitvi vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve širjenja novega koronavirusa, ki za državljane EU predvideva 14-dnevno karanteno, vendar ob tem vključuje več izjem.

Z 31. majem bodo na podlagi novega sklepa o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe prenehali veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami. S 1. junijem bo prenehala veljati začasna prekinitev teka roka, zato bodo roki, ki so začeli teči pred uveljavitvijo začasnih ukrepov, s tem dnem tekli naprej, roki, ki v času trajanja začasnih ukrepov niso tekli, pa bodo s tem dnem začeli teči.

Vlada je DZ v sprejem poslala predlog tretjega protikoronskega zakona, v katerem sta glavna ukrepa subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in turistični boni. Objavljamo pregleden seznam ukrepov in upravičencev iz tretjega paketa.

Vlada je 21. maja podaljšala ukrepe iz odloka o začasni omejitvi zbiranja. Tako ostaja v veljavi določilo, da se pod določenimi pogoji dopušča zbiranje do 50 ljudi na javnih krajih. 

V nadaljevanju je celovit pregled vseh ukrepov

*************************************

Pripravili smo podrobne obrazložitve vseh interventnih zakonov po posameznih členih, ki so del NOVE ZBIRKE na portalu:
Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) > obrazložitve ZDLGPE po členih
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)  > obrazložitve ZIUZEOP po členih > več o zakonu in seznam ukrepov in upravičencev
Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) > obrazložitve ZIUJP po členih > več o predlogu
Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) > obrazložitve ZIUOPOK po členih > več o predlogu
Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) > obrazložitve ZZUSUDJZ po členih > več o predlogu
Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) > obrazložitve ZIUPPP po členih > več o predlogu
Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (ZIUPKGP) > obrazložitve (ZIUPKGP) po členih


Vzorci dokumentov, ki jih boste morda potrebovali:

Izjava za dokazovanje upravičenosti gibanja in zadrževanja na zasebnem zemljišču ali objektu izven občine prebivališča
Ugotovitveni sklep o opravičeni odsotnosti delavca zaradi višje sile
Potrdilo delodajalca o zaposlitvi v drugi občini
Sklep o napotitvi delavca na čakanje na delo doma
Sklep o odreditvi začasnega opravljanja dela na domu
Pravilnik o opravljanju dela na domu
Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu

Na povezavah so pregledi vseh dosedanjih ukrepov in predlogov:
- turistični boni bodo prenosljivi med sorodniki, 27. maj
- za državljane EU po novem odloku 14-dnevna karantena, 26. maj
- za protikoronske ukrepe skupaj predvidenih prek šest milijard evrov, 25. maj
- epidemija v številkah, 23. maj
DZ bo protikoronski sveženj obravnaval po nujnem postopku, 22. maj
Vlada podaljšala ukrepe o začasni omejitvi zbiranja, 22. maj
- s 1. junijem normalizacija pri upravnih in sodnih zadevah, 21. maj
pregleden seznam ukrepov in upravičencev iz tretjega paketa, 21. maj
Vlada potrdila predlog tretjega paketa protikoronskih ukrepov, 20. maj
- skrajšanje letošnjih sodnih počitnic, 20. maj
- odlogi plačil kreditov zaživeli, krediti z jamstvom države še ne, 18. maj
odpiranje vseh trgovin in prvih nastanitvenih obratov, 18. maj
postopno odpiranje mej, voznikom mednarodnega prevoza ni treba v karanteno, 17. maj
- nov odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi, 15 maj
- z 31. majem se obeta odprava večine ukrepov s področja pravosodja, 15. maj
- kronologija ukrepov za zajezitev epidemije, 15. maj
- za shemo skrajšanega delovnega časa od pol do ene milijarde evrov, 15. maj
- z 31. majem konec epidemije, 15. maj
- vsi nepreklicani ukrepi veljajo še naprej, 15. maj
Vlada z novim odlokom preklicuje epidemijo, 15. maj
- ob prehodih zunanje meje in na kontrolnih točkah na notranjih mejah nič več karantene, 14. maj
- pregled ukrepov, ki se sproščajo z 18. majem, 14. maj
- Vlada s 23. majem sprošča športne aktivnosti, 13. maj
- z 18. majem postopno odpiranje vzgojno-izobraževalnih zavodov, 13. maj
- z 18. majem sprostitev večine omejitev pri prodaji blaga in storitev, 13. maj
- z 18. majem se bodo spet odprle avtošole, 13. maj
umaknjeno obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb, 13. maj
- znova dovoljen letalski potniški promet, 12. maj
- znova stekel javni potniški promet, 11. maj
navodila in priporočila NIJZ za varno izvajanje posameznih dejavnosti, 11. maj
- slovenskim lastnikom nepremičnin dovoljeno na Hrvaško, 10. maj
podaljšana prepoved zbiranja na javnih krajih in spremembe na mejnih prehodih, 7. maj
- pojasnila v zvezi z ukrepi na davčnem področju, 7. maj 
- sodišča širijo nabor delovanja tudi na nenujne zadeve, 5. maj
- izvajanje določb noveliranega ZZUSUDJZ v upravnih zadevah, 4. maj
- vnovični zagon številnih dejavnosti, prekinjenih zaradi epidemije, 4. maj
preglednica ukrepov v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov, 2. maj
- pojasnila na vprašanja v zvezi z novelo ZZUSUDJZ-A, 2. maj
- vročanje in ustne obravnave v javnopravnih postopkih nič več le v nujnih zadevah, 1. maj
- v veljavi je drugi paket interventnih ukrepov, 1. maj
- z 18. majem postopno odpiranje vrtcev in šol za določene skupine, 29. april
- Vlada odpravlja splošno omejitev gibanja izven občin, 29. april
- seznam ukrepov in upravičencev iz drugega prtikoronskega paketa, 29. april
dodatno rahljanje prepovedi ponujanja in prodaje blaga in storitev, 28. april
DZ potrdil postopno sproščanje ukrepov na sodiščih in v upravi, 28. april
DZ potrdil državna jamstva za posojila podjetij, 28. april
DZ v prvi protikoronski zakon vnesel dodatne upravičence, 28. april
- odbor DZ za finance je z dopolnili potrdil predlog novele prvega protikoronskega zakona, 24. april
- kljub spremembi odloka ostajajo v veljavi omejitve gibanja, 24. april
dodatno rahljanje prepovedi ponujanja in prodaje blaga in storitev, 24. april
posodobljena pojasnila v zvezi z ukrepi na davčnem področju, 23. april
- pojasnila MDDSZ glede ukrepov iz novele prvega protikoronskega zakona, 23. april
- zelena luč odbora za pravosodje vročanju sodnih in upravnih odločb v nenujnih zadevah, 23. april
Vlada s sklepom omogočila izmenjavo podatkov med NIJZ in policijo, 22. april
- pregled ukrepov drugega protikoronskega paketa, 22. april
- Vlada z likvidnostno pomočjo podjetjem in garancijsko shemo z obsegom dveh milijard, 22. april
- ukrepi za postopno sproščanje sodnih in upravnih zadev, 22. april
Vlada je potrdila predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu, 21. april
Slovenija v mesecu in pol od prve okužbe do prvega sproščanja ukrepov - kronologija, 18. april
- pojasnila glede izvajanja odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih. 18. april
- v veljavi manj stroga omejitev gibanja med občinami, možnih več športnih aktivnosti, 18. april
- pojasnila MDDSZ glede čakanja na delo in povračila nadomestila plače, 17. april
ponovno tehnični pregledi in nekatere oblike javnega linijskega prevoza, 17. april
- rahljanje omejitev pri prodaji blaga in ponujanju storitev, 17. april
- navodila za delo v servisnih storitvah in drugih storitvah, ter živilskih in tehničnih trgovinah ob postopnem sproščanju nekaterih ukrepov v času epidemije, 16. april
- najpomembnejše novosti protikoronskega zakonskega paketa, 16. april
- od 18. aprila dovoljena nekatera dela in športne aktivnosti, 15. april
veljavnost vozniških in prometnih dovoljenj ter prepoved tehničnih pregledov so podaljšane, 15. april
- navodila ZRSZ za povračilo nadomestila plače, 15. april
- z novelo odloka v zaprtih javnih krajih namesto rokavic obvezno razkuževanje rok, 15. april
ZZZS bo začasno prevzel strošek bolniških za prvi mesec odsotnosti, 14. april
- po vstopu v državo odslej sedemdnevna karantena, 12. april
- paket ukrepov iz ZIUZEOP se lahko začne izvajati in podjetja že lahko oddajajo vloge za pomoč, 11. april
- s spremembo odloka dovoljeno izvajanje nenujnih zdravstvenih storitev, 11. april
- s spremembo odredbe sta odvzem vozniškega dovoljenja in zaseg vozila nujni zadevi na sodiščih, 10. april
- starejši od 65 let v trgovino z osebnim dokumentom, 10. april
- o dodatku za nevarno delo po KPJS odloča vodstvo posamezne organizacije, 10. april
- napoved sproščanja nekaterih storitvenih dejavnosti, 8. april
uveljavljanje izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka po ZIUZEOP, 7. april
-  DZ je sprejel novelo referendumske zakonodaje in dopolnitve poslovnika DZ, 7. april
- tudi zadnje ure delovanja trgovin le za ranljive skupine, 4. april
- posamezniki po vrnitvi iz tujine v karanteno ali izolacijo, 3. april
- pregleden seznam upravičencev do pomoči, 3. april
DZ je sprejel zakon za pomoč prizadetim zaradi epidemije, 2. april
- med izjemami tudi vrtnarije in cvetličarne ter posamezna gradbena dela, 2. april
samozaposlenim že veljavni ZIUPPP omogoča avtomatičen odlog prispevkov, 2. april
socialne pravice iz javnih sredstev se samodejno podaljšajo do konca meseca, 1. april
- Odbor raztegnil veljavnost ukrepov za pomoč zaradi epidemije, 1. april
- iz predloga zakona umaknjeno določilo glede pooblastil policistom za sledenje posameznikom, 31. marec
- Vlada je potrdila predlog za podelitev izjemnih pooblastil vojski pri širšem varovanju državne meje, 31. marec
Odredba o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ, 30. marec
- pregled ključnih ukrepov velikega protikriznega zakona, 30. marec
- povzetek ukrepov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 30. marec
- prepoved gibanja izven občine prebivališča, 30. marec
nakupi v trgovinah so med 8. in 10. uro rezervirani izključno za ranljive skupine, 30. marec
Vlada z velikim protikriznim zakonom širi krog upravičencev do pomoči in daje dodatna pooblastila policiji, 29. marec
- obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb že v veljavi, 29. marec
- smernice za prvi protikoronski zakonski sveženj, 24. marec
- kronologija dosedanjih ukrepov na različnih področjih, 23. marec
- pregled davčnih sprememb med ukrepi vlade za gospodarstvo, 20. marec
- pregled ukrepov vlade, 20. marec
- prvi paket interventnih zakonov že sprejetih v DZ, 19. marec
- pregled ukrepov v pomoč gospodarstvu, 18. marec
pregled ukrepov v  pomoč gospodarstvu,17. marec
pregled ukrepov vlade 17. marec
pregled ukrepov vlade 16. marec
Odredba o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih, 16. marec
pojasnila MDDSZ delodajalcem glede odrejanja dela na domu in drugega dela v izjemnih okoliščinah, 5. marecČlanki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.