c S
Izračun plače 2024
Znesek (EUR)
Bonitete (EUR)
Delovna doba (let)
Ostale davčne olajšave
Število otrok
Št. otrok s posebnimi potrebami
Št. ostalih vzdr. družinskih članov
Mat. stroški, prevoz, prehrana (EUR)

Izračun plače je informativne narave in ne zajema obračuna morebitnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in dodatnih davčnih olajšav, saj s tem ne bi bil mogoč obojestranski obračun neto – bruto in bruto – neto.
Minimalna plača mora biti izplačana v skladu z določbami Zakona o minimalni plači (ZMinP).