c S
Od danes prepoved ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev, izjema knjižnične storitve 16.11.2020 16:37 Ljubljana, 16. novembra (STA) - V veljavo danes stopa odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Sloveniji, ki ga je vlada sprejela v petek. Odlok kot izjemo dovoljuje opravljanje knjižničnih storitev. Te so od danes še naprej dovoljene pod pogojem, da se zagotovi minimalni možni stik z uporabniki.

Vlada je odlok izdala z namenom, da se omeji stike in gibanje prebivalstva ter zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije covida-19. Se pa z odlokom dovoljuje izjema za knjižnice z namenom dostopanja do knjižničnega gradiva ter nemotenega vzgojno izobraževalnega procesa ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov.

Kot je razvidno iz besedila odloka, je število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja knjižnična dejavnost, omejeno na 30 kvadratnih metrov na posameznega uporabnika ali na enega uporabnika, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov.

Knjižnične storitve so dovoljene le pod pogojem, da se zagotovi minimalni možni stik z uporabniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Pri opravljanju dejavnosti knjižnic pa se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe s covid-19, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ, še piše v besedilu odloka.

Odlok sicer začasno prepoveduje ponujanje kulturnih in kinematografskih storitev neposredno končnim uporabnikom na območju Slovenije. Za natančnejša pojasnila glede slednjega je STA zaprosila ministrstvo za kulturo.

Za STA so na ministrstvu za kulturo pojasnili, da spletni dogodki ne sodijo pod tovrstne storitve, saj pri njih ne prihaja do neposrednega stika med ponudniki kulturnih oziroma kinematografskih storitev in končnimi uporabniki.