c S
Osnovne šole s prihodnjim tednom v ustaljene tirnice 28.05.2020 19:57 Ljubljana, 28. maja (STA) - S ponedeljkom bodo pouk v osnovnih šolah nadaljevali učenci 4. in 5. razredov, v sredo še učenci 6., 7. in 8. razredov. S tem se bosta pouk v osnovnih šolah pa tudi delo v vrtcih vrnila v predkoronske tirnice, medtem ko se bodo na daljavo še naprej šolali dijaki, razen zaključnih letnikov. Za slednje se bo to soboto začel spomladanski rok mature.

Ker se bodo v osnovne šole vrnili vsi učenci, se od 1. junija oddelki v osnovnih šolah ne bodo več delili. Enako bo veljalo za vrtce. Še naprej bodo veljali splošni higienski ukrepi, je danes sporočila ministrica za izobraževanje Simona Kustec. Vsem tem šolarjem, njihovim staršem in zaposlenim na šolah je zaželela "uspešen zaključek zadnjih tednov letošnjega neobičajnega šolskega leta".

Učencem v razredih po besedah direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milana Kreka ne bo treba nositi mask, učiteljem pa svetuje, naj jo nosijo. "Ne samo zato, da ne okužijo otrok, ampak tudi zato, da se ne bi okužili oni. Skoraj polovica učiteljev je namreč starih več kot 50 let," je dejal. Pozval je k odgovornosti, da otroci v vrtce in šole hodijo zdravi.

Šolniki so do vrnitve v šole kritični. Vlada šolam ni dala dovolj časa za pripravo, je poudaril predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan. "Vse te usmeritve in okrožnice dobivamo pozno," je bil kritičen in ponazoril, da morajo tako za uresničevanje vladnih odločitev skrbeti med vikendi, kar otežuje tudi komunikacijo s starši. Je bila pa odločitev pričakovana, zato bodo pouk lahko organizirali. Težave imajo pri organizaciji prevoza v šolo, šolske prehrane in podaljšanega bivanja.

Glavnik tajnik Sviza Branimir Štrukelj je opozoril, da šolniki pri odločitvi niso sodelovali. S tem po njegovih besedah vlada sporoča, da učiteljstvo nima pravice sodelovati pri oblikovanju šolskih politik in se dogovarjati o vrednotenju dela. Po njegovem odgovornost tveganja vnovičnega širjenja virusa ne bi smela pasti na ravnatelje ali učitelje.

V soboto bo sicer 15.567 dijakov začelo opravljati maturo. Prvi bo na vrsti pisni izpit iz angleščine, v ponedeljek esej iz materinščine. Pisni izpit iz matematike bo 6. junija, pisni izpiti iz strokovno-teoretičnih predmetov poklicne mature bodo 11. junija, pisni izpiti iz predmetov splošne mature in nekaterih predmetov poklicne mature pa bodo med 2. in 17. junijem. Izpiti iz četrtega predmeta ter ustni izpiti na obeh maturah bodo med 15. in 23. junijem.

Zaradi epidemije bo izvedba nekoliko prilagojena, je izpostavil direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc. Pri ustnih izpitih bo imel učitelj pri izžrebanem vprašanju zaradi morebitne nezadostne predelave določene snovi pravico, da ga spremeni. Pri praktičnih delih izpitov so šolam dovolili podaljšanje roka za oddajo gradiv do 4. maja. "Prve analize teh praktičnih delov že kažejo, da rezultati niso nič slabši kot v preteklih letih, izkazuje se celo, da so malenkost boljši," je navedel Zupanc.

Z uspehom na splošni maturi bodo dijake seznanili na šolah 13. julija. Na isti dan si bodo od 7. ure lahko pogledali svoje rezultate pri posameznih predmetih s pomočjo šifre tudi na spletu. Razglasitev rezultatov poklicne mature pa bo 7. julija na šolah. Na Državnem izpitnem centru so pospešili vzpostavitev e-vpogleda v izpitne pole. Ugovore na ocene bodo dijaki lahko vložili do 16. julija.

Tudi pri maturi bodo morali v šolah upoštevati higienske ukrepe. Zbiranja dijakov v šolah in pri oglasni deski ne bo, obvezno bo razkuževanje in umivanje rok. Število učencev v učilnicah bo omejeno, treba bo upoštevati medsebojno razdaljo. Med odmori bodo po zadnji odločitvi strokovnih in zdravstvenih združenj učenci ostajali v učilnici. Te bodo med zračili, maturanti se bodo lahko v njih tudi razgibali.

Za druge učence po besedah Kustečeve ostaja navodilo o eni oceni za zaključek polletja, tudi dodatna strokovna pomoč bo še naprej potekala tako kot do zdaj. Valete pa zaradi spoštovanja preventivnih ukrepov ne bo oziroma njena organizacija vsaj ne bo dolžnost šole, je povedala.

Za starše, ki otrok po 1. juniju ne bodo vključili v vrtec, bo strošek do 30. junija pokrila država, je še napovedala ministrica.

Vlada je sicer za namen nadaljnjega normaliziranja delovanja sistema izobraževanja v odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja vnesla še nekaj izjem. Tako prepoved zbiranja ne velja za posameznike, ki bodo opravljali izpite v skladu s šolskim koledarjem, za udeležence izobraževanja odraslih ter za kandidate za vpis v srednje šole in dijaške domove.

Prepoved ne velja za dijake v dijaških domovih, ki jim je zaradi zdajšnjih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, mladoletnike v dijaških domovih brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito, študente v dijaških domovih in dijake, ki bodo še udeleženi v izobraževalnem procesu.