c S
Podjemna pogodba
Tip izračuna
Bruto znesek

S podjemno pogodbo se podjemnik zavezuje opraviti določen posel, kot je izdelava ali popravilo kakšne stvari, kakšno telesno ali umsko delo ipd., naročnik pa zavezuje, da mu bo za to plačal. Dohodek, ki izvira iz podjemne pogodbe se iz davčnega vidika smatra kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja.

* Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi drugega pravnega razmerja (18. členu ZPIZ-2)
Zavarovanje na podlagi drugega pravnega razmerja se vzpostavi na podlagi plačila prispevkov za tiste osebe, ki niso obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom ali niso prostovoljno vstopile v obvezno zavarovanje. Zavarovanje se vzpostavi za osebe, ki:
• niso uživalci pokojnine,
• niso obvezno zavarovane ali
• so obvezno zavarovane s krajšim delovnim/zavarovalnim časom.