c S
Otroški dodatek
Predšolski ali osnovnošolski ali do 18. leta
Neto dohodek na družinskega člana
Srednješolski do 18. leta

Z otroškim dodatkom se staršem oziroma otroku zagotovi dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje, kadar dohodek na družinskega člana ne presega zgornje meje dohodkovnega razreda po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Pravica do otroškega dodatka se prizna za dobo enega leta.