c S
Izjava za povračilo kriznega dodatka zaposlenim predvidoma konec januarja 12.01.2021 10:38 Med ukrepi iz sedmega protikoronskega zakona je tudi izplačilo 200 evrov kriznega dodatka za zaposlene, ki delajo in katerih zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne. Delodajalci bodo povračilo dodatka uveljavljali z izjavo v elektronski obliki prek portala eDavki. Ta bo po napovedih Fursa na voljo v zadnjem tednu januarja.

Za povračilo izplačanega kriznega dodatka iz državnega proračuna bo delodajalec tako preko portala eDavki predložil v elektronski obliki izjavo, s katero bo izjavil, da je zaposlenim izplačal omenjeni dodatek. Izjava bo na voljo predvidoma v zadnjem tednu januarja, so v sporočilu za javnost napovedali v Finančni upravi RS (Furs). O natančnem datumu razpoložljivosti izjave bodo javnost sproti obveščali.

Delodajalec bo moral izjavo v elektronski obliki vložiti najpozneje do konca februarja. Na podlagi tako prejete izjave bo Furs nato upravičenim delodajalcem izplačani krizni dodatek povrnil najpozneje do 20. marca.

Krizni dodatek v višini 200 evrov se je izplačal že v prvem valu epidemije lani spomladi, in sicer za pol marca, april in maj. Takrat je bila zgornja meja za upravičenost do njega pri trikratniku minimalne plače.

Sedmi protikoronski zakon sicer v 4. odstavku 85. člena določa, da zaposleni pri neposrednih in posrednih uporabnikih državnega proračuna in občinskih proračunov ter pri tujih diplomatskih predstavništvih in konzulatih, mednarodnih organizacijah, predstavništvih mednarodnih organizacij ter institucijah, organih in agencijah EU v Sloveniji, do kriznega dodatka niso upravičeni.

To določilo je nekatere razburilo in med zadevami v obravnavi na ustavnem sodišču je tudi pobuda za oceno njegove skladnosti z ustavo.

Del zaposlenih v javnem sektorju, npr. v zdravstvu in socialnem varstvu, pa tudi na drugih izpostavljenih delovnih mestih, je v času koronske krize prejemal ali še prejema poseben dodatek za delo v rizičnih razmerah.

Poleg dodatka po kolektivni pogodbi za javni sektor, in sicer v višini 65 odstotkov urne postavke osnovne plače, je tu še poseben dodatek za zaposlene v mreži javne službe v zdravstvu in socialnem varstvu, ki neposredno delajo z bolniki oz. uporabniki socialnovarstvenih storitev, pri katerih obstaja sum na okužbo oz. je ta potrjena.

Ta zaposlenim pripada od 1. junija in znaša 30 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega. Zaposleni so na podlagi petega protikoronskega zakona upravičeni tudi do dodatka v višini 20 odstotkov urne postavke osnovne plače, če so začasno prerazporejeni zaradi nujnih delovnih potreb k drugemu izvajalcu s področja zdravstva in socialnega varstva.

Ljubljana, 12. januarja (STA)