c S
Sodišča od danes poslujejo v omejenem obsegu 16.11.2020 16:46 Vsa sodišča od danes zaradi ostrejših ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa poslujejo v omejenem obsegu in bodo naroke opravljala le v nujnih zadevah, so sporočili z vrhovnega sodišča. Vsi naroki v nenujnih zadevah so bili z odredbo predsednika vrhovnega sodišča preklicani, razen če so sklicani videokonferenčno.

Sodišča bodo v omejenem obsegu poslovala do preklica. V tem času procesni roki nenujnih zadevah ne tečejo.

Nujne zadeve, v katerih procesni roki tečejo, so: preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost, in postopki v zvezi z izvrševanjem kazni zapora; nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah; nepravdne zadeve po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini; izvršilne zadeve v zvezi s postopki za varstvo koristi otrok; postopki v zadevah zavarovanja; spori za objavo popravka objavljene informacije; postopki zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja in druge zadeve, za katere tako določa zakon, so pojasnili na vrhovnem sodišču.

Vrhovno sodišče vse stranke, ki so v dvomih, ali njihova zadeva sodi med nujne oz. nenujne zadeve prosijo, da o tem vprašajo posamezno sodišče preko na spletnih straneh objavljenih kontaktov.