c S

Komisija odobrila 22,8 milijonov evrov pomoči slovenskim podjetjem

02.08.2021 19:13 Evropska komisija je odobrila 22,8 milijona evrov vredno slovensko shemo državne pomoči za podporo podjetjem v različnih sektorjih, ki jih je prizadel izbruh koronavirusa in omejevalni ukrepi, ki so jih slovenske oblasti morale izvajati za omejevanje širjenja virusa.

Ukrep bo na voljo podjetjem vseh velikosti v sektorjih, ki so jih motnje v poslovanju, zaradi izbruha koronavirusa, najbolj prizadele. Med drugim so to podjetja, ki se ukvarjajo z gostinsko, nastanitveno in potovalno dejavnostjo ter sektorji kulturne, zabavne in rekreacijske dejavnosti.

Pomoč bo v obliki neposrednih nepovratnih sredstev, ki bodo krila stroške, ki ustrezajo višini regresa za letni dopust zaposlenih. Do pomoči so upravičena podjetja, ki so v letu 2021 zabeležila vsaj 20 % upad prometa v primerjavi z letoma 2019 in 2020.

Komisija je ugotovila, da je shema v skladu s pogoji, določenimi v začasnem okviru za ukrepe državne pomoči, ter ukrep odobrila v skladu s pravili EU o državni pomoči.

Vir: Komisija EU