c S
Socialne pravice iz javnih sredstev se samodejno podaljšajo do konca aprila 01.04.2020 13:53 Ljubljana, 01. aprila (STA) - Prejemnikom socialnih pravic iz javnih sredstev se v skladu z interventnim zakonom, ki je začel veljati danes, pravice samodejno podaljšajo s konca marca do konca aprila. Pravice bodo podaljšane, tudi če center za socialno delo o tem še ni odločil in ni vročil odločbe upravičencu, je navedeno na spletni strani Centrov za socialno delo Slovenije.

Pravice do otroškega dodatka, denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca, subvencije najemnine, pa pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje bodo podaljšane tistim upravičencem, ki jim pravica ta mesec izteče, a vloge niso uspeli vložiti ali pa so vlogo vložili, a center o njej še ni odločil.

Ne velja pa samodejno podaljšanje za pravico do izredne denarne socialne pomoči in tudi ne za materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo ter starševski dodatek.

Če posamezniki do pravice v marcu niso bili upravičeni, pa se je dejansko stanje spremenilo in menijo, da bi bili do nje upravičeni, naj za pridobitev pravice vložijo vlogo na center za socialno delo, kjer imajo stalno prebivališče. Vlogo lahko vložijo po elektronski pošti, po navadni pošti, v nabiralnik pred centrom za socialno delo ali preko e-uprave brez kvalificiranega digitalnega potrdila.

Zaradi zagotavljanja zdravja uporabnikov in zaposlenih v Centrih za socialno delo Slovenije tudi prosijo, naj se prebivalci v primeru vprašanj na center za socialno delo obrnejo po elektronski pošti ali telefonu in ne z osebnim obiskom.

Ukrep samodejnega podaljšanja pravic je bil sprejet zaradi epidemije novega koronavirusa. Če se razmere v aprilu ne bodo zadostno izboljšale, bo enak ukrep veljal tudi takrat, bodo pa o tem javnost še sproti obvestili.