c S
S 1. junijem normalizacija pri upravnih in sodnih zadevah 21.05.2020 20:00 Po preklicu razglasitve epidemije koronavirusa bodo z 31. majem prenehali veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami. S 1. junijem se bodo tako normalizirale razmere tudi na teh področjih, podlago za to pa je v četrtek s posebnim sklepom sprejela vlada.

Z zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja novega koronavirusa, ki je bil vmes enkrat noveliran, so bili vzpostavljeni začasni ukrepi, s katerimi se je preprečevalo nevarnost širjenja virusne bolezni v sodnih, upravnih in drugih javnopravnih zadevah oziroma zaradi njih. Delovanje je bilo tako omejeno na nujne zadeve. Z omenjeno novelo so nato lahko sodišča in upravni organi strankam vročali odločbe tudi v nenujnih zadevah.

V upravnih in drugih javnopravnih zadevah so se preostali ukrepi nanašali predvsem na prekinitev teka roka za opravljanje procesnih dejanj strank in organov, vlaganje vlog pri organih, vlaganje vlog v elektronski obliki brez varnega elektronskega podpisa, opravljanja ustnih obravnav in sodelovanje javnosti na njih ter vročanje, so spomnili na ministrstvu za javno upravo.

Veljavnost začasnih ukrepov je bila z zakonom omejena do 1. julija, če razlogi za prenehanje njihovega izvajanja ne bi nastopili prej. Ker pa je vlada prejšnji teden preklicala epidemijo, ki se bo v praksi končala z 31. majem, je danes s sklepom ugotovila tudi, da so prenehali razlogi za izvajanje začasnih ukrepov po omenjenem zakonu.

Sklep bo začel veljati 1. junija, kar pomeni, da se bodo s tem dnem upravni in drugih javnopravni postopki vodili kot pred uveljavitvijo zakona, so poudarili na ministrstvu.

Ob upoštevanju usmeritev zdravstvene stroke bo tako z naslednjim mesecem spet mogoče vlaganje pisnih in ustnih vlog pri organih, vsem zainteresiranim bo omogočeno sodelovanje pri ustnih obravnavah, vročanje se bo v skladu z zakonom lahko upravljalo tudi pri organih, prav tako se bodo odločbe, sklepi in drugi dokumenti, ki so vezani na rok, v vseh zadevah vročali osebno, so pojasnili na ministrstvu.

S 1. junijem bo prenehala veljati tudi začasna prekinitev teka roka, zato bodo roki, ki so začeli teči pred uveljavitvijo začasnih ukrepov, s tem dnem tekli naprej, roki, ki v času trajanja začasnih ukrepov niso tekli, pa bodo s tem dnem začeli teči.

Vsi, ki morajo izpolniti kakršno koli obveznost do organov ali bi želeli izkoristiti časovno omejeno pravico do pritožbe oziroma drugega pravnega sredstva ali sodnega varstva, naj bodo zato pozorni, da ne zamudijo roka, so še zapisali na ministrstvu za javno upravo.

V sodnih zadevah pa je po zgoraj omenjeni zakonski novelaciji predsednik Vrhovnega sodišča RS 5. maja že spremenil svojo odredbo iz sredine marca, tako da so sodišča od takrat lahko opravljala naroke ter odločala in vročala sodna pisanja tudi v zadevah, ki ne štejejo kot nujne. Še vedno pa niso tekli roki.

Na podlagi danes sprejetega sklepa o prenehanju razlogov za začasne ukrepe po zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja novega koronavirusa bo Florjančič moral prilagoditi oziroma preklicati svojo odredbo, odpravljeni pa bodo tudi drugi začasni ukrepi. Poleg tega, da bodo spet tekli roki se bodo z junijem tako nadaljevale tudi izvršbe in izvršilna dejanja.

Že pred dnevi pa so na pravosodnem ministrstvu pojasnili, da bodo ostali ukrepi, ki so usmerjeni predvsem na področje postopkov zaradi insolventnosti, glede na dejstvo, da nekateri ukrepi iz prvega protikoronskega zakona veljajo še določeno časovno obdobje po prenehanju ukrepov, v veljavi toliko časa, kolikor za posamezen ukrep določa zakon.

Ljubljana, 21. maja (STA)