c S

Za študente

Objava diplomskih del na portalu IUS-INFO

Družba LEXPERA d.o.o. vabi diplomante slovenskih pravnih fakultet k sodelovanju v projektu objav diplomskih (magistrskih, doktorskih) del s pravnega področja. Vsak diplomant katerekoli pravne fakultete v Sloveniji, ki družbi LEXPERA posreduje svojo diplomsko (magistrsko, doktorsko) in skladno s predhodnim dogovorom dovoli objavo na portalu IUS-INFO, pridobi možnost polletne brezplačne uporabe portala IUS-INFO.

Enako velja tudi za študente in diplomante slovenskih pravnih fakultet, ki lahko že ob prijavi teme za diplomsko (magistrsko, doktorsko) delo zaprosijo za šestmesečno brezplačno uporabo portala IUS-INFO in se ob tem zavežejo, da bodo po uspešnem zagovoru diplomskega (magistrskega, doktorskega) dela le to posredovali družbi LEXPERA in dovolili objavo.


Sporazum o objavi diplomskega dela v PDF


Informacije: diplome@lexpera.si ali 01 438 01 80


Študentski knjižni klub Glavca

BODI GLAVCA študiraj z do 40-odstotkov ceneje, postani član knjižnega kluba GV Založbe za študente!

Članstvo v študentskem knjižnem klubu glavca

Člani knjižnega kluba GV Založbe so lahko vsi študenti. Članstvo v knjižnem klubu Glavca se začne z nakupom knjige in predložitvijo potrdila o vpisu za tekoče študijsko leto. Članstvo v knjižnem klubu Glavca poteče s koncem študijskega leta. Podaljšanje članstva je mogoče z novim nakupom in vnovično predložitvijo potrdila o statusu rednega študenta..

Članstvo je za študente brezplačno in brez obveznosti za nakup.

Ugodnosti za člane

Člani kupujejo knjige GV Založbe z do 40-odstotnim popustom. Popust ne velja za nakup študijskih preglednic, Pravnega rokovnika, obrazcev in tuje literature. Vsak član lahko kupi po en izvod posamezne knjige za lastne potrebe.

Člani lahko ugodnosti uveljavljajo po e-pošti prodaja@gvzalozba.si.

Naročanje knjig

Po e-pošti prodaja@gvzalozba.si ali prek interneta na www.gvzalozba.si. Nakup knjig na sedežu kluba ni možen.

Sedež kluba

LEXPERA d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana
Delovni čas: Od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro

Telefon: 01 309 18 20
Faks: 01 309 18 15