c S

Kje so maske in pogoj PCT še obvezni?

15.04.2022 06:36 Od 14. aprila 2022 naprej so maske obvezne le še na področju zdravstvene dejavnosti in pri tistih izvajalcih socialno varstvene dejavnosti, ki izvajajo nastanitev, oziroma v DSO-jih (domovih starejših občanov) in SVZ-jih (socialno varstvenih zavodih). Odlok obenem ukinja pogoj PCT v zaporih in prevzgojnih domovih in določa prenehanje ukrepa vzdrževanja medosebne razdalje.

Odlok o spremembah > Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 določa obvezno uporabo zaščitnih mask le še na področju zdravstvene dejavnosti in pri tistih izvajalcih socialno varstvene dejavnosti, ki izvajajo nastanitev, oziroma v DSO-jih in SVZ-jih.

Obveznost uporabe zaščitnim mask velja za vse udeležene v navedenih dejavnostih in sicer za zaposlene, dijake in študente na kliničnih vajah, obiskovalce, paciente, poslovne partnerje in podobno.

V ostalih zaprtih javnih prostorih tako maske ostajajo kot priporočilo, niso pa več obvezne.  

Izpolnjevanje pogoja PCT ostaja za zaposlene, uporabnike in obiskovalce zdravstvenih ustanov, DSO-jev in SVZ-jev, ni pa več potrebno v zavodih za prestajanje kazni, zaporih in prevzgojnih domovih.

Vir: Ministrstvo za zdravje, 14. aprila 2022