c S

Osnovni podatki

Naziv:

LEXPERA pravne in poslovne informacije d.o.o. Ljubljana

Skrajšani naziv:

LEXPERA d.o.o.

Sedež:

Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija

Velikost podjetja:

majhna

Odgovorna oseba:

mag. Tomaž Iskra, direktor

Leto ustanovitve:

1989

Osnovni kapital:

16.796,03 EUR

E-naslov:

info@lexpera.si

Spletna stran:

https://www.iusinfo.si
https://www.findinfo.si
https://www.edusinfo.si
https://www.insolvinfo.si
https://gvzalozba.si/
https://www.pravnapraksa.si/
https://www.podjetjeindelo.si/

Telefon:

(01) 431 22 66

Faks:

(01) 309 18 15

Zavezanec za DDV:

Da

Identifikacijska številka za DDV:

SI 27683893

Matična številka:

5333482

Šifra in opis dejavnosti:

63.120 Obratovanje spletnih portalov

Transakcijski račun:

SI56 3300 0000 1619 988 pri Addiko Bank

ISSN številka:

Vpis družbe:                      

1581-0968

Okrožno sodišče v Ljubljani, registracijski vložek: 1/03993/00

 

 

Poslujemo v prostorih, ki se nahajajo v 11. in 12. nadstropju poslovne stavbe na Tivolski 50 v Ljubljani, vsak delavnik od 8.00 do 16.00 ure. LEXPERA d.o.o. Ljubljana ima vsa pooblastila v pravnem prometu s tretjimi osebami in odgovarja za svoje obveznosti s celotnim premoženjem družbe.