c S

Pregled veljavnih odlokov in drugih predpisov za zajezitev epidemije

22.03.2021 Vlada je z Odlokom o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih podaljšala večino ukrepov za teden dni ter sprostila nekaj omejitev po regijah. Po novem so dovoljeni shodi, ki se jih udeleži do 10 ljudi, nespremenjena ostaja omejitev gibanja ponoči.

23. marca začne veljati:

VELJAVNI ODLOKI:


DRUGI PREDPISI:


Od 1. januarja so podaljšani nekateri ukrepi s področja prestajanja zaporne kazni

Sklepi na področju vzgojno-izobraževalnega dela:


>> Več o drugih ukrepih ob epidemiji

IUS-INFO, 22. marec 2021 


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.