c S
S ponedeljkom se bodo po dveh mesecih spet odprle avtošole 13.05.2020 23:23 Ljubljana, 13. maja (STA) - Vlada je danes odločila, da se s ponedeljkom znova odpirajo avtošole, ki niso delovale od 17. marca (primerjalnik noveliranega odloka). Obenem je vlada do 30. junija podaljšala veljavnost vozniških dovoljenj, ki so potekla v času prepovedi delovanja avtošol, torej od 18. marca do 17. maja.

Vlada je na današnji seji na Brdu pri Kranju izdala spremembo odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Sloveniji. Ta med drugim določa, da se z 18. majem omogočijo nekatere dejavnosti, ki jih opravljajo avtošole.

Z odlokom se prav tako določa, da se veljavnost vozniških dovoljenj, ki so potekla v času prepovedi delovanja avtošol, to je od 18. marca do 17. maja, podaljša do 30. junija, ter da se veljavnost izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so potekla v času prepovedi izdajanja teh dokumentov, torej od 21. marca do 17. maja, prav tako podaljša do 30. junija.

Prav tako se določa, da se veljavnost vozniških dovoljenj in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki zaradi nezmožnosti izpolnitve obveznosti v luči prepovedi ponujanja ter prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov potečejo po sprostitvi ponujanja ter prodajanja blaga in storitev s področja voznikov, torej od 18. maja do 17. junija, podaljša do 30. junija.

Eden od temeljnih pogojev za izdajo ali podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja in izkaznice o vozniških kvalifikacijah je telesna in duševna zmožnost za vožnjo motornega vozila, kar oseba dokazuje z veljavnim zdravniškim spričevalom. Osebam, ki zaradi postopnega sproščanja ukrepov na področju preventivnih zdravstvenih storitev in voznikov ter s tem daljših čakalnih vrst za izpolnitev obveznosti ne bodo mogli pravočasno izpolniti obveznosti (npr. opraviti zdravstvenega pregleda za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja), se veljavnost vozniških dovoljenj in izkaznic o vozniških dovoljenjih prav tako podaljša do 30. junija.

Odlok tudi določa, da se z upoštevanjem priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje od 18. maja lahko izvajajo nekatere naloge, in sicer usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil, izvajanje programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo in programa izobraževanja ter dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo.

Med naloge, ki jih bo ob omejitvah mogoče opravljati, sodijo tudi izvajanje usposabljanja in preizkusa znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu, rednega usposabljanja za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij, začetnega in obnovitvenega usposabljanja voznikov za prevoz nevarnega blaga, osnovnega in obnovitvenega strokovnega usposabljanja ter preizkusa usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov, usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki.

Dovoljeno bo tudi izvajanje izobraževanja in dodatnega usposabljanja učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje, usposabljanja za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnega usposabljanja ocenjevalcev na vozniškem izpitu, edukacijskih in psihosocialnih delavnic, osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest, preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter vozniških izpitov.

Vnovično odprtje avtošol je sicer le ena od sprostitev omejitvenih ukrepov na različnih področjih, ki bodo začele veljati v ponedeljek.