c S

Zaposleni v gostinstvu ne bi smeli opravljati "policijskega in inšpekcijskega nadzora"

30.07.2021 13:18 Sindikat delavcev gostinstva in turizma se je zaradi zaostrovanja ukrepov za omejevanje širjenja koronavirusa, pritiskov ter delitev na cepljene in necepljene, ki da povzročajo razdor med zaposlenimi, s pismom obrnil na varuha človekovih pravic.