c S
Vlada podaljšala nekatere medkoronske ukrepe na področju zdravstvenega zavarovanja 12.06.2020 22:35 Ljubljana, 12. junija (STA) - Vlada je na današnji dopisni seji podaljšala uporabo nekaterih začasnih ukrepov pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije covida-19, in sicer glede zdraviliškega zdravljenja, sanitetnih prevozov ter medicinskih pripomočkov.

Vlada je tako podaljšala ukrep, po katerem zavarovanec, ki je imel odločbo o odobritvi zdraviliškega zdravljenja, a zaradi epidemije tega še ni mogel začeti ali pa ga je moral predčasno prekiniti, začne oziroma nadaljuje prekinjeno zdraviliško zdravljenje v treh mesecih od prenehanja začasnih ukrepov za omejitev širjenja epidemije novega koronavirusa.

Do popolnega prenehanja prepovedi izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov in javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu na ozemlju Slovenije je podaljšan tudi ukrep širjenja pravice do nenujnih reševalnih prevozov. Ta predvideva, da ima zavarovana oseba, če nima možnosti uporabe avtomobila ali taksija, pravico do sanitetnega prevoza za koriščenje zdravstvene storitve.

Poleg tega je vlada podaljšala tudi ukrep podaljšane veljavnosti naročilnic za medicinske pripomočke oz. omogoča izdajo in izposojo medicinskih pripomočkov brez prisotnosti zavarovane osebe in uporabe kartice zdravstvenega zavarovanja.