c S
Po razglasitvi epidemije aktiviran državni načrt zaščite in reševanja 19.10.2020 14:25 Ljubljana, 19. oktobra (STA) - Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je po tistem, ko je vlada v nedeljo zvečer izdala odlok o razglasitvi epidemije covida-19 za vso državo, danes zjutraj izdal sklep o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja. Ta omogoča, da poleg zdravstvenih in drugih služb država uporabi tudi sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč.

Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, bo ministrstvo za zdravje izdajalo strokovna priporočila in o njih tekoče obveščalo poveljnika Civilne zaščite RS, slednja pa bo zagotovila potrebno število strokovnih sodelavcev, ki bodo zagotavljali ustrezen operativen odziv glede na razvoj razmer in potrebe po zaščiti, reševanju in pomoči ter podporo poveljnikom in štabom Civilne zaščite RS.

Vsi organi, ki so določeni v državnem načrtu zaščite in reševanja ob pojavu epidemije nalezljive bolezni pri ljudeh, so v skladu z omenjenim načrtom dolžni izvajati aktivnosti ter upravi za zaščito in reševanje vsak dan do 17. ure posredovati poročilo o razmerah, aktivnostih in izvedenih ukrepih.

Z aktiviranjem državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije nalezljive bolezni pri ljudeh so aktivirani tudi načrti zaščite in reševanja na ravni regij in občin, izpostave in regijski štabi pa izvajajo naloge v regijah ter morajo o tem prav tako dnevno poročati vodstvu uprave.

Kot je za STA pojasnil Šestan, bistvene razlike pri njihovih nalogah v primerjavi s prvim valom ni, je pa prepričan, da so pri novelaciji državnega načrta naredili pomemben korak predvsem pri načrtih dejavnosti posameznih resorjev oziroma ministrstev, zato bodo na ta način v prihodnje lažje delali.

V prvem valu epidemije se je civilna zaščita veliko ukvarjala z razdeljevanjem zaščitne opreme, kjer je zaradi pomanjkanja na trgu prihajalo do velikih težav. Šestan upa, da bo tokrat drugače, če pa bo znova prišlo do pomanjkanja opreme, bodo morali znova deliti opremo, ki je na voljo pri blagovnih in državnih rezervah.

"Tukaj smo si iz prejšnjega vala nabrali nekaj pozitivnih, pa tudi negativnih, izkušenj. Prve bomo uporabili zdaj, zato sem prepričan, da bomo to izvajali bistveno lažje in bolj utečeno," je dejal prvi mož civilne zaščite.

Kakšnih bistveno novih nalog niso dobili, tudi ne morebitne pomoči policiji pri nadzoru izvajanja policijske ure in drugih trenutno veljavnih ukrepov. Kot je dejal Šestan, tega absolutno ne morejo početi, saj niso represivni organ, je pa v odloku vključen stavek, da če njihovi pripadniki opazijo kakšne primere neupoštevanja ukrepov, lahko kršitelja na to opozorijo, sicer pa ga lahko prijavijo policiji ali pristojni inšpekciji.

Na večerni novinarski konferenci vlade je Šestan med drugim izpostavil, da so za vseh 45 gasilskih enot v državi, ki imajo koncesijo za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, nabavili posebne generatorje za razkuževanje z vodikovim peroksidom. Dobili so tudi veliko donacijo peroksida, s čemer lahko pokrijejo potrebe celotnega drugega vala epidemije, je pojasnil Šestan. Kot je pojasnil, je peroksid visoko hlapna snov, v uparjevanjem pa lahko brez poškodb razkužijo tudi večje površine, na primer reševalna vozila.

Po besedah Šestana ima sicer Civilna zaščita na državni in regijski ravni že vzpostavljeno pripravljenost določenih sil in struktur, izpostavil je dva mobilna laboratorija, kompletno struktura Rdečega križa ter po njegovem najštevilčnejšo med strukturami Civilne zaščite - gasilske enote širšega pomena, ki so usposobljene za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi.

Po razglasitvi epidemije so se po občinah že začeli sestajati štabi civilne zaščite. Med drugim so se že sestali štabi civilne zaščite v mestnih občinah Kranj in Novo mesto, pa tudi na Jesenicah in Bledu.

Mestna občina Kranj se na pričakovane krizne razmere pripravlja z iskanjem lokacij za začasne namestitve pozitivnih oseb na okužbo z novim koronavirusom in k sodelovanju poziva prostovoljce. Kot so napovedali na kranjski občini, bo civilna zaščita v tem tednu zbrala kadre, postavila sistem in tehnično podporo za vrhunec drugega vala, ki prihaja.

Na Jesenicah pa so aktivirali kontakta za pomoč najranljivejšim občanom, ki zaradi ogroženosti s koronavirusom potrebujejo pomoč pri dobavi osnovnih življenjskih potrebščin ali zdravil. Čeprav so Jesenice med občinami z večjim številom okužb in je temu primerno potrebna tudi večja previdnost, pa župan Blaž Račič in poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite Igor Arh dodatnih ukrepov danes še nista sprejela.

Štab civilne zaščite Mestne občine Novo mesto je sklenil vse humanitarne organizacije in ostala društva pozvati k pripravljenosti za nudenje pomoči prebivalcem, v kolikor bi bilo to zaradi zaostritve ukrepov potrebno. Med prioritetami pri nudenju pomoči naj bosta pomoč pri prehrani in varovanju otrok.

Tudi na Občini Bled vsaj zaenkrat ostrejših ukrepov, kot jih predpisuje država, ne bodo uvajali. Tudi otroških igrišč zaenkrat ne bodo zapirali, jih bodo pa delavci Infrastrukture Bled razkuževali, tako da bodo igrala čim bolj varna za uporabo. Od danes naprej je aktivirana telefonska številka za pomoč občanom, ki nimajo nikogar od svojcev ali prijateljev, ki bi jim lahko pomagal.

Župan Janez Fajfar se bo sestal tudi s predstavniki Rdečega križa in Karitasa, saj je treba preveriti, kako je z zalogami hrane in higienskih potrebščin. Po potrebi bo obe humanitarni organizaciji ponovno vključil v delo civilne zaščite. Že v preteklem tednu je blejska občina za pomoč ponovno zaprosila prostovoljce, ki so se za sodelovanje ponudili že spomladi. Po potrebi bodo pomagali pri prevozu zdravil in hrane občanom ali pa bodo kot informatorji pomagali redarski službi in policiji pri nadzoru upoštevanja ukrepov, predvsem pri opozarjanju občanov, da so maske obvezne tudi na prostem.