c S

Pregled veljavnih odlokov in drugih predpisov za zajezitev epidemije

24.05.2021 Vlada rahlja številne ukrepe iz odlokov za zajezitev epidemije, med drugim je sprostila nekatere omejitve na kulturnem, verskem in športnem področju, veljati je prenehala omejitev števila udeležencev na organiziranih javnih shodih in prireditvah, sproščena je tudi sejemska dejavnost in dodatno tudi omejitev oseb v zaprtih prostorih.

VELJAVNI ODLOKI:


DRUGI PREDPISI:


Od 1. januarja so podaljšani nekateri ukrepi s področja prestajanja zaporne kazni

Sklepi na področju vzgojno-izobraževalnega dela:


>> Več o drugih ukrepih ob epidemiji

IUS-INFO, 24. maj 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.