c S

Nov predlog novele natančneje ureja ukrep karantene

24.03.2021 07:00 Vlada je včeraj sprejela predlog novele zakona o nalezljivih boleznih, s katero nadomešča zakonsko besedilo, ki ga je določila 10. marca. Med drugim je novo to, da bo oseba, ki jo bosta v karanteno napotila NIJZ ali policija, morala podpisati izjavo o seznanitvi s karanteno, v nasprotnem primeru ji bo karantena odrejena z odločbo ministrstva.

Predlog novele zakona o nalezljivih boleznih uvaja karanteno na domu in nadzor nad njenim izvajanjem. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) posameznika napoti v karanteno v primeru visoko tveganega stika z okuženo osebo, policija pa ob prihodu osebe z območja z visokim tveganjem za okužbo.

Prostovoljna odločitev za podpis izjave je novost, ki jo prinaša predlog novele. S podpisom se bodo osebe zavezale, da bodo karanteno prestajale na domu, kar pomeni, da bodo sprejele obveznosti, ki izhajajo iz napotkov v izjavi in navodil NIJZ. "Ker gre za prostovoljno odločitev osebe in ne za oblastno odločitev organa, s katerim bi osebi naložil dolžnost, novela zakona ne predvideva pravnega sredstva zoper izjavo," piše v obrazložitvi novega zakonskega predloga, ki ga je vlada že posredovala v DZ.

Za osebe, ki izjave ne bodo podpisale, novela zakona določa, da se jim odredi ukrep karantene na domu z odločbo ministrstva za zdravje. V tem primeru bo posameznik imel možnost vložitve pravnega sredstva zoper odločitev ministrstva.

Glede na predlog lahko oseba izjavo podpiše lastnoročno, z elektronskim podpisom ali na drug način v skladu z zakonom. Slednje, kot je razvidno iz obrazložitve členov, omogoča, da bo ob ustreznih informacijskih rešitvah v prihodnosti možen podpis oz. potrditev izjave tudi preko spletne aplikacije. Podatke za izjavo od osebe pridobita NIJZ oz. policija, v prihodnje pa bo lahko preko informacijske rešitve oseba posredovala podatke sama in se ji bo na ta način avtomatično oblikovala izjava, ki jo bo nato podpisala oz. potrdila.

To bo lahko naredila na primer v primeru, ko bo o visoko tveganemu stiku z okuženo osebo obveščena neposredno od okužene osebe ali prek mobilne aplikacije #OstaniZdrav, lahko pa tudi v drugih primerih, ko bo z informacijskimi rešitvami oziroma s spletno aplikacijo omogočena poenostavitev postopkov, na primer ob prestopu meje, in hkrati zmanjšanje administrativnih bremen za ključne deležnike, je še razbrati iz predloga.

Izjavo o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu med drugim vsebuje razlog napotitve v karanteno na domu, čas trajanja karantene na domu in napotek, da mora biti oseba v času trajanja karantene na domu v samoosamitvi na naslovu bivanja z omejitvijo stikov z osebami, ki ne živijo v istem gospodinjstvu. V izjavi je tudi navedeno, da nespoštovanje napotkov v izjavi pomeni prekršek. Globe v primeru kršitev so predvidene v razponu od 400 do 4000 evrov.

Če je v karanteno napotena zaposlena oseba, mora v roku 24 ur o tem obvestiti svojega delodajalca. Kadar je z zakonom določeno, da osebi, ki prestaja karanteno na domu, pripada nadomestilo plače ali druge pravice iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva, lahko nadomestilo plače ali druge pravice uveljavlja z izjavo iz tega zakona.

Za namen izvajanje nadzora nad karanteno na domu predlog novele določa evidenco podatkov, ki jo upravlja NIJZ in do katere dostopa zdravstveni inšpektorat, glede na nov predlog pa tudi ministrstvo in policija. Policija bo imela dostop do evidence, da "bo v okviru svojih nalog in pooblastil preverjala, ali je bila oseba, glede katere vodi policijski postopek, napotena v karanteno na domu oziroma ji je bila odrejena karantena na domu". Podatki iz evidence se bodo glede predlog hranili dve leti po napotitvi osebe v karanteno na domu.

Vlada predlaga obravnavo novele zakona po nujnem postopku.

Ljubljana, 24. marca (STA)