c S
Procesni roki med spomladanskim valom v nenujnih zadevah niso tekli 27.11.2020 21:32 Po mnenju vrhovnega sodišča (VSRS Sklep I Ips 31936/2014) je za presojo, ali je rok za vložitev pravnega sredstva med prvim valom epidemije tekel ali ne, odločilno, ali je bila zadeva nujna. Glede na to je sklep višjega sodišča v nenujni zadevi obsojenca, ki je predlagal nadomestitev zaporne kazni z delom v splošno korist, razveljavilo in mu ga vrnilo v vnovično odločanje.

Obsojenec je predlagal, da se mu enotna zaporna kazen v višini enega leta in šestih mesecev nadomesti z delom v splošno korist oz. s prestajanjem kazni na odprtem oddelku zaporskega zavoda. Prvostopenjsko sodišče je njegov predlog zavrnilo, pritožbo na takšno odločitev, ki jo je obsojenec vložil 23. marca in jo nato 20. maja dopolnil, pa je kasneje zavrnilo tudi višje sodišče. Slednje pri sprejemanju odločitve ni upoštevalo dopolnitve pritožbe, ker v času odločanja ta še ni bila vložena.

A vrhovno sodišče je pri odločanju o zahtevah za varstvo zakonitosti, ki sta ju zoper omenjeni pravnomočni sklep vložila tako obsojenčev zagovornik kot vrhovni državni tožilec, ugotovilo, da med prvim valom epidemije covida-19, razglašene 12. marca, v zadevah, ki z odredbami predsednika vrhovnega sodišča ali z zakonom niso bile določene kot nujne, procesni roki od 16. marca do vključno 31. maja niso tekli, je objavilo vrhovno sodišče.

V konkretni zadevi je tako ugotovilo, da postopki v zvezi z izvrševanjem kazni zapora v času spomladanskega vala niso bili opredeljeni kot nujni, zato je rok za vložitev pritožbe na odločitev prvostopenjskega sodišča začel teči s 1. junijem in se iztekel 15. junija. Glede na to je bila obsojenčeva dopolnitev pritožbe vložena pravočasno in bi moralo višje sodišče zato odločiti o njej. Sklep višjega sodišča je tako razveljavilo in mu ga vrnilo v novo odločanje.

Ljubljana, 27. novembra (STA)