c S

Izjava za mesečni temeljni dohodek

27.10.2020 11:09 Samozaposleni, ki so v skladu s petim protikoronskim zakonom zadnje tri mesece tega leta upravičeni do pomoči države v obliki izplačila mesečnega temeljnega dohodka, lahko pri Finančni upravi RS (Furs) že vložijo ustrezno izjavo. Prva izplačila pomoči je pričakovati 10. novembra.

Za pomoč lahko zaprosijo samozaposlene osebe, ki se v epidemiji covida-19 soočajo s težavami pri poslovanju. Dejavnost morajo opravljati najmanj od letošnjega 1. septembra, pogoj pa je padec prihodkov v letu 2020 za 20 odstotkov glede na lani.

Tisti, ki izpolnjujejo pogoje, bodo za mesece oktober, november in december prejeli temeljni dohodek v višini po 1100 evrov. Podobna pomoč je predvidena za kmete in družbenike.

Samozaposleni v kulturi, ki jim država že zdaj plačuje prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bodo prejeli temeljni dohodek v višini 700 evrov na mesec. Za kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pa je pomoč določena v višini 940 evrov na mesec.

Da pa bodo pomoč lahko koristili, morajo prek Fursovega informacijskega sistema eDavki predložiti izjavo, s katero izjavljajo, da ne morejo opravljati dejavnosti oz. jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu.

Izjavo je mogoče oddati zgolj prek sistema eDavki, bodisi preko računalnika ali mobilne aplikacije. To je treba storiti najpozneje do 31. decembra.

Mesečni temeljni dohodek bo izplačevala finančna uprava, in sicer je prvo izplačilo - za tiste, ki bodo izjavo vložili do 31. oktobra - predvideno 10. novembra.

Peti protikoronski zakon je DZ sprejel 15. oktobra, v veljavi pa je do sobote. Poleg mesečnega temeljnega dohodka, do katerega so bili upravičeni že spomladi v prvem valu epidemije, lahko samozaposleni, družbeniki in kmetje na njegovi podlagi zaprosijo tudi za delno povračilo izpada prihodkov zaradi odrejene karantene ali obveznosti varstva otrok.

Vrednost tega ukrepa je od 250 do največ 750 evrov mesečno, vendar se izključuje z ukrepom mesečnega temeljnega dohodka. Delno povračilo izpada prihodkov zaradi karantene ali varstva otrok torej samozaposlenim, družbenikom in kmetom pripada le v primeru, da ne bodo zaprosili za mesečni temeljni dohodek. Tudi ta obrazec je na voljo v eDavkih.

Ljubljana, 27. oktobra (STA)