c S
Posamezniki po vrnitvi iz tujine od sobote v karanteno ali izolacijo 03.04.2020 15:07 Ljubljana, 03. aprila (STA) - Vlada je objavila nova navodila za slovenske in tuje državljane, ki se v Slovenijo vračajo iz tujine. Za zdrave osebe bo od sobote naprej po vrnitvi iz tujine odrejena karantena, za osebe z bolezenskimi znaki okužbe z novim koronavirusom pa izolacija, je vlada objavila na spletni strani. Ukrep ne velja za tranzitne potnike in delovne migrante.

Če bo oseba, ki se vrača iz tujine v Slovenijo, zdrava, bodo zdravstveni delavci njene podatke posredovali Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Ta bo zanjo predlagal karanteno na stalnem ali začasnem naslovu v obdobju 14 dni od prihoda v Slovenijo.

Ministrstvo za zdravje bo na predlog NIJZ izdalo karantensko odločbo, ki jo bodo skupaj z navodili prejeli po pošti priporočeno na stalni ali začasni naslov.

Do doma ali lokacije bivanja v času karantene naj se taka oseba odpelje po najkrajši poti in brez ustavljanja. Do prejema odločbe naj se izolira, torej ostane doma in se izogiba stikom z drugimi. Če kaj potrebuje iz trgovine, naj ji to dostavijo, Rdeči križ oz. civilna zaščita. Za neupoštevanje navodil je predvidena denarna kazen v znesku 400 evrov.

Če oseba pri sebi opaža bolezenske znake, značilne za okužbo z novim koronavirusom, kot so denimo slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina ali težko dihanje, naj se takoj izolira in obvezno pokliče izbranega zdravnika ali urgentno službo tam, kjer živi. Po presoji zdravnika bo v izolaciji na domu ali v bolnišnici.

Če na stalnem ali začasnem naslovu osebe ni ustreznih pogojev za karanteno ali izolacijo, mora o tem takoj obvestiti mejno policijo, da bo s civilno zaščito zanjo zagotovila ustrezno nadomestno lokacijo v zato določenih hotelskih objektih. Karantensko odločbo in navodila bo taka oseba prejela pred nastanitvijo oz. ob njej na tej lokaciji.

Ukrep velja od sobote od 6. ure zjutraj. Nanaša se na cestne in železniške mejne prehode, pa tudi za letališče in pristanišče.

Navodila sicer ne veljajo za delovne migrante in osebe, ki opravljajo prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali so v tranzitu, ter osebe, ki potujejo čez Slovenijo v drugo državo v istem dnevu. Velja pa za delavce, ki prehajajo mejo zaradi sezonskega opravljanja del.