c S

V šestem paketu tudi poenostavitev prijave dela na domu

11.11.2020 18:30 Predlog šestega protikoronskega zakona med drugim prinaša podaljšanje subvencioniranja skrajšanega delovnega časa in višje povračilo nadomestila plače za čas čakanja na delo doma, je na današnji novinarski konferenci povedal minister za delo Janez Cigler Kralj. Izpostavil je tudi poenostavitev postopkov prijave dela na domu.

Kot je poudaril Cigler Kralj, so na ministrstvu za delo pri pripravi ukrepov ponovno izhajali iz treh prioritet: odzivnega trga dela, skrbi za starejše ter preglednega in uporabniku prijaznega socialnega sistema.

Postopki prijave dela na domu se s predlogom zakona, ki ga je v torek sprejela vlada in ga danes poslala v DZ, poenostavljajo na način, da bodo delodajalci po novem zahtevano vsebino vnesli v obrazec in ga vložili elektronsko prek informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom SPOT, ki ga upravlja ministrstvo za javno upravo. Obrazec bo inšpektorat za delo objavil na svojih spletnih straneh.

Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa se podaljšuje do 30. junija 2021. Peti protikoronski paket je namreč določal veljavnost ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa do 31. decembra letos z možnostjo podaljšanja za šest mesecev. "Sprememba zagotavlja varnostno mrežo za delodajalce in zaposlene za negotove mesece, ki sledijo," je poudaril minister.

Zvišuje se tudi povračilo nadomestila plače za čas čakanja na delo doma za vloge, oddane od novembra. Sedaj je bilo nadomestilo namreč navzgor omejeno z najvišjim zneskom nadomestila za brezposelnost, ki znaša 890 evrov bruto, od novembra pa bo nadomestilo omejeno z zneskom povprečne slovenske plače, ki znaša približno 1800 evrov bruto. Ukrep bo veljal do 31. januarja 2021. Možnost podaljšanja ukrepa do 30. junija 2021, kot je bilo predvideno s petim protikoronskim paketom, šesti paket ukinja.

Glede dodatka za delo v sivi in rdeči coni, ki je pri 30 odstotkih osnovne plače, pa predlog določa, da bo izplačan ne glede na to, ali je epidemija razglašena ali ne.

Predlog šestega protikoronskega paketa po besedah Ciglerja Kralj uvaja tudi pomembne spremembe pri zagotavljanju dodatnega kadra. Tistim, ki bodo sklenili pogodbo za določen čas zaradi nadomeščanja odsotnih delavcev zaradi izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe, bo v tem času pravica do denarnega nadomestila za brezposelnost mirovala, po poteku pogodbe pa bodo znova prejemali nadomestilo, kot so ga prej.

Obenem se spreminjajo pogoji za zavrnitev zaposlitve. Obveznost sprejema primerne zaposlitve bo nastopila takoj po vpisu v evidenco brezposelnih oseb in ne šele po treh mesecih od vpisa, kot velja sedaj. Umika se pogoj, da je zaposlitev opredeljena v zaposlitvenem načrtu, pa tudi pogoj, da v evidenci brezposelnih ni oseb, za katere bi bila ta zaposlitev ustrezna. Ostali pogoji, kot je na primer oddaljenost delovnega mesta od kraja bivanja, morajo biti še vedno izpolnjeni.

Minister je ob tem poudaril, da pridobivanje dodatnega kadra poteka uspešno. "V zadnjih dveh mesecih se je z dodatnimi kadri okrepilo 77 naših izvajalcev, in sicer se je na novo zaposlilo 118 ljudi, 114 se jih je vključilo prek javnih del, angažirali smo tudi upokojence in študente," je naštel.

Predlog šestega protikoronskega zakona med drugim prinaša tudi enostavnejše vlaganje vlog za pridobivanje pravic iz javnih sredstev. Te se lahko namreč v času razglašene epidemije vložijo tudi po elektronski pošti, z ali brez elektronskega podpisa ali s fizičnim podpisom in skeniranjem.

Prinaša tudi pravico do nadomestila zaradi sobivanja enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do 14. leta starosti ter zagotavlja sredstva za topel obrok učencev in dijakov, ki se šolajo od doma in za to izpolnjujejo pogoje.

Ljubljana, 11. novembra (STA)