c S

Pomoč uporabnikom

Video navodila za lažjo uporabo portala IUS-INFO.

Za pomoč pri uporabi portala in predvsem boljše razumevanje določenih funkcionalnosti smo pripravili nekaj koristnih video navodil.

Za njihovo čim večjo uporabnost, so navodila kratka in opremljena s podnapisi. Na mestih, ki vas posebej zanimajo, lahko posnetek ustavite in podrobneje pogledate sliko na zaslonu ali preberete podnapise.

Na portalu se vsebine in funkcionalnosti nenehno spreminjajo in dopolnjujejo, zato navodila redno posodabljamo in po potrebi v zbirko dodajamo tudi nova.

Slike zaslona na posnetkih odražajo stanje v času priprave navodil.

 

Pravni kliping


Pravni kliping je način obveščanja uporabnika o novih vsebinah na podlagi, pogojev, ki jih je uporabil pri svojem iskanju. Uporabniku tako ni več treba aktivno preverjati novosti na portalu, saj s pomočjo Pravnega klipinga naroči, da se enako iskanje vsebin samodejno izvaja vsak dan. O vseh novih vsebinah, ki ustrezajo njegovim iskalnim pogojem (ključnim besedam in morebitnim filtrom), bo uporabnik obveščen takoj naslednji dan po elektronski pošti.

Primer v posnetku prikazuje, kako si lahko uporabnik nastavi Pravni kliping za vse bodoče strokovne članke, ki bodo govorili o GDPR.

IUS Alert


Vsebine portala vsak dan posodabljamo in dopolnjujemo s številnimi novimi dokumenti, ki jih pred objavo povežemo z vsemi dokumenti z istega vsebinskega področja. Na ta način z novimi informacijami dnevno povečujemo vrednost vseh vsebin na portalu IUS-INFO.

Posamezen predpis je lahko v kratkem času opremljen z velikim številom povezav do najnovejših strokovnih člankov, sodnih odločb, podzakonskih predpisov in drugih povezanih vsebin. Za ustrezno sledenje vsem tem novostim, smo zasnovali storitev IUS Alert.

Storitev uporabniku omogoča, da se z izbiro zakonov ali podzakonskih predpisov naroči na obveščanje o vseh vsebinsko povezanih dokumentih, ki so bili na novo objavljeni na portalu. Uporabnik tako ne more spregledati novih člankov, judikatov in sprememb zakonodaje z vsebinskega področja, ki ga ureja izbrani predpis.

Komentarji zakonov


Vsebine portala IUS-INFO smo obogatili z izbranimi komentarji zakonov, ki jih nenehno dopolnjujemo. Zbirka predstavlja najbolj uporabno strokovno vsebino portala, ki smo jo že dolgo želeli ponuditi uporabnikom.

Izbrani komentarji so vključeni v prečiščena besedila zakonov, kjer je vsak posamezen člen opremljen s povezavo na komentar člena. Tako lahko za vsako nejasnost v besedilu člena takoj poiščete razlago v komentarju.

Zakonodajna sled


Zakonodaja se nenehno spreminja in dopolnjuje. V postopku sprejemanja in noveliranja predpisov, ki je pogosto kompleksen, dolgotrajen in nepregleden, se ustvari veliko število različnih dokumentov. Zaradi njihove razpršenosti jih je težko najti in ustrezno pregledati.

Za enostaven pregled nad nastajanjem zakonodaje smo zasnovali storitev Zakonodajna sled, ki omogoča vpogled v vse javno objavljene dokumente, ki so prispevali k nastanku ali spremembi določenega predpisa, ali pa so le nastali v tem postopku in niso bili uveljavljeni.

Skupaj s storitvama IUS Alert in Pravni kliping dobi Zakonodajna sled popolnoma novo razsežnost, saj postane celovita storitev za spremljanje vseh zakonodajnih novosti, ki uporabniku omogoča, da za posamezne spremembe izve že v času nastajanja. Uporabnik ima tako dovolj časa, da se na morebitne spremembe pripravi in pravilno odzove.

Obrazložitve zakonodaje


Na portal IUS-INFO smo dodali novo zbirko Obrazložitve zakonodaje.

Odslej so vam na voljo tudi pojasnila, kako in zakaj so bile uvedene konkretne zakonodajne novosti in spremembe. Povzeta so po celotni dokumentaciji, ki jo je zakonodajalec upošteval pri sprejemanju ali spreminjanju posameznega predpisa. V obrazložitve so tako zajeta pojasnila predlagatelja zakona in vlagateljev amandmajev ter druge vsebine, uporabljene ob sprejemanju ali spreminjanju zakona.

Na portalu je v zakonskem besedilu ob vsakem členu poleg povezav na strokovno literaturo, sodno prakso in druge povezane vsebine zdaj na voljo tudi obrazložitev.

Na voljo so že obrazložitve za vse intervencijske zakone zadnjih tednov. Tako boste lažje razumeli kakšno je ozadje njihovega sprejemanja ter kakšni so bili cilji in motivi zakondajalca v zakonodajnem postopku.

Uporaba filtrov na portalu IUS-INFO


S pomočjo filtrov na enostaven in hiter način omejite vaše iskanje na samo relevantne dokumente. Tako iz zadetkov iskanja že vnaprej izključite vse tiste dokumente, za katere menite, da vas ne utegnejo zanimati. Tako je vaše iskanje bolj natančno in vam prihrani veliko časa.

Iskanje po portalu IUS-INFO


Iskalnik portala IUS-INFO je izredno enostaven za uporabo, saj s prepoznavo slovenskega jezika nudi visoko učinkovitost pri vsakem iskanju. Razbrati zna korene iskanih besed ali besednih zvez in tako brez uporabe zapletenih operatorjev išče po vseh oblikah, sklonih in številih.
V sodelovanju z Google iskalnikom ponuja portal pravilne predloge pri zatipkanih iskalnih izrazih in predloge sorodnih iskalnih izrazov.

Za boljši in hitrejši pregled nad rezultati iskanja pa tudi pregleden seznam zadetkov na domači strani, takoj po iskanju.

Med pripomočki so tudi sprotni predlogi iskanj ob vpisovanju iskalnega izraza, barvanje iskanih izrazov v dokumentu in druge uporabne funkcije.

Predstavitev (zakonodajnega) dokumenta


Zakonodajni dokumenti so vsebine z največ različnimi vrstami povezav. V predstavitvi bodo povezave in funkcionalnosti prikazane na primeru zakona, vendar enako velja tudi za druge zakonodajne dokumente, če vsebujejo takšne povezave ali funkcionalnosti.

Prikaz dokumenta odraža stanje v trenutku priprave posnetka in se lahko kasneje tudi spremeni.

Iskanje po knjigah


Z iskanjem dobite informacijo o tem, v kateri knjigi in na kateri strani se nahaja iskana vsebina. Iskalnik išče po knjigah GV Založbe.
Prijavi se ali