c S
DZ potrdil državna jamstva za posojila podjetij 28.04.2020 19:47 DZ je sprejel zakon, s katerim bo država jamčila za posojila, ki jih bodo podjetja vzela za oživitev proizvodnje po epidemiji novega koronavirusa. Skupni obseg jamstev je določen pri dveh milijardah evrov, kar bi po besedah premierja Janeza Janše kratkoročno moralo zadoščati.

V skladu z zakonom o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa bo lahko banka podjetju dala likvidnostno posojilo v višini do 10 odstotkov prihodkov od prodaje v letu 2019, vendar ne bo smelo biti višje od njegovega letnega stroška dela. Za to posojilo bo jamčila država.

V Levici, LMŠ in SD so poskusili vsak s svojim dopolnilom najvišji dovoljeni skupni znesek glavnice posameznega posojila, za katerega bo jamčila država, zvišati. Ob pogojih, ki jih je določila vlada, namreč številna podjetja, ki dodatna sredstva nujno potrebujejo za ohranitev delovnih mest in proizvodnje, državnih jamstev sploh ne bodo mogla koristiti, so opozarjali.

Pri posojilih mikro, majhnih in srednjih podjetij bo država jamčila do višine 80 odstotkov glavnice, pri velikih podjetjih pa do 70 odstotkov glavnice.

Ročnost posojila, za katero bo jamčila država, ne bo smela biti daljša od petih let, sklenjeno bo moralo biti po 12. marcu do 31. decembra letos, namenjeno pa izključno financiranju osnovne dejavnosti podjetja. To ne sme imeti neporavnanih davkov in prispevkov in se ne sme šteti kot podjetje v težavah.

Skupni obseg jamstev je za zdaj predviden v višini dveh milijard evrov. Če se bo izkazala potreba, pa ga je vlada pripravljena tudi zvišati, je v soboto na seji matičnega odbora DZ za finance povedal finančni minister Andrej Šircelj.

Janša je danes dejal, da bosta dve milijardi državnih jamstev kratkoročno zagotovo zadoščali. Ali bo znesek zadoščal tudi na srednji in dolgi rok, pa v tem trenutku ne zna odgovoriti nihče. To je odvisno od tega, kako bodo ocenjene posledice epidemije in koliko časa bo ta trajala, je dejal.

Poroštvo se bo izvršilo tako, da bo banka za unovčeno poroštvo prejela gotovino iz državnega proračuna, lahko pa bo prejela tudi obveznice SID banke ali države. Vendar bo mogoče te obveznice izdati le v primeru soglasja Evropske centralne banke in Banke Slovenije.

Zakon prinaša tudi pomoč lokalnim skupnostim, ki so po Janševih besedah v času epidemije odigrale izredno pomembno vlogo. Povprečnina, ki se iz državnega proračuna izplačuje občinam glede na število prebivalcev, se bo zvišala za približno šest odstotkov. Zvišanje bo veljajo za nazaj, od 1. januarja dalje, razliko pa bodo občine prejele do konca maja.

Nekoliko lažje bodo zadihali tudi najemniki poslovnih prostorov v lasti države ali lokalnih skupnosti, ki zaradi ukrepov države ob epidemiji ne morejo opravljati dejavnosti. Za čas od razglasitve epidemije do prenehanja ukrepov jim najemnin ne bo treba plačevati.

DZ je zakon, ki zaradi izdatkov za omilitev epidemije določa tudi povečanje zadolževanja države, sprejel s 54 glasovi za in enim proti. Na dnevnem redu današnje seje pa ima še popravke tri milijarde evrov vrednega zakona za pomoč državljanom in gospodarstvu ob epidemiji.

Ljubljana, 28. aprila (STA)