c S
Pregled veljavnih odlokov in drugih predpisov za zajezitev epidemije 15.02.2021

Ob izboljšanju epidemioloških razmer, ki je omogočilo prehod v t. i. oranžno fazo, je Vlada sklenila sprostiti nekatere omejitve. Med drugim se odpirajo vse trgovine (seznam pogojev za obratovanje trgovin in dejavnosti), odpravljena je omejitev gibanja na občine in regije, v veljavi pa ostaja nočna omejitev gibanja.

VELJAVNI ODLOKI: 


DRUGI PREDPISI:


Od 1. januarja so podaljšani nekateri ukrepi s področja prestajanja zaporne kazni

Sklepi na področju vzgojno-izobraževalnega dela:


>> Več o drugih ukrepih ob epidemiji

IUS-INFO, 15. februar 2021 


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.