c S
Še vedno precej kršitev prepovedi zbiranja in omejitev gibanja 14.01.2021 16:55 Inšpektorati in policija so v minulih tednih poostreno nadzirali spoštovanje odlokov za omejevanje širjenja koronavirusa (pregled veljavnih odlokov). Še vedno zaznavajo veliko primerov nepravilnega nošenja mask in neupoštevanja medsebojne razdalje, policija poroča tudi o mnogih primerih kršitev prepovedi zbiranja in omejitev gibanja. V večini so kršiteljem izdajali opozorila.

Izsledke nadzorov v minulih tednih sta na današnji vladni novinarski konferenci predstavila zdravstvena inšpektorica Deana Potza in namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak.

Potza je pojasnila, da se je nabor nadzornikov tik pred koncem leta povečal, saj je razširil seznam inšpekcijskih organov. Ti so med 4. in 10. januarjem opravil 4176 nadzorov, izrekli 19 prekškovnih sankcij, 452 opozoril po zakonu o prekrških in 104 upravne ukrepe.

Samo zdravstveni inšpektorat je v omenjenem obdobju opravil 1290 nadzorov ter izrekel štiri prekrškovne sankcije, 76 opozoril in tri upravne ukrepe. V gostinstvu je denimo opravil 150 nadzorov in izrekel dve prekrškovni sankciji in 14 opozoril. Na področju drugih storitvenih dejavnosti je opravil 564 nadzorov ter izrekel dve prekrškovni sankciji in 30 opozoril. Na zunanjih površinah so zdravstveni inšpektorji opravili 339 nadzorov in izrekli 33 opozoril.

Še največ nadzorov pa so opravili v storitvenih dejavnostih, kot so frizerski saloni, avtopralnice, servisne delavnice, knjižnice, trafike in pošte. V časovnem okviru, ki zajema tudi praznike, so med drugim naleteli na opravljanje frizerskih storitev v nasprotju z odlokom, saj je bilo v salonu preveč strank. V avtoservisih in avtopralnicah pa nekatere pisarne še niso opremljene z zaščitnimi stekli. Zaznali so tudi več kršitev glede zbiranja v bližini lokalov.

Niso pa inšpektorji zaznali nepravilnosti pri izvajanju verskih aktivnosti v cerkvah, ugotovili so, da so duhovniki zelo dobro seznanjeni s predpisanimi ukrepi.

So pa inšpektorji med prazniki in po njih ugotovili več nepravilnosti na smučiščih, odmeven je bil predvsem primer Krvavca, kjer so inšpektorji zaradi neupoštevanja prepovedi obratovanja zapečatili žičniške naprave. Na splošno pa inšpektorji še vedno pogosto izrekajo opozorila zaradi nepravilnega nošenja maske in zaradi neupoštevanja predpisane medsebojne razdalje.

Tako Potza kot namestnik generalnega direktorja policije Pečjak sta napovedala poostren nadzor nad spoštovanjem veljavnih odlokov ob koncu tedna.

Policija je sicer po besedah Pečjaka tudi v zadnjih treh tednih opravljala nadzore nad spoštovanjem odlokov glede omejitve zbiranja in prehajanja občinskih meja. Nadzore so opravljali na 45.132 krajih, nekatere med njimi tudi na podlagi 214 prijav kršitev s strani občanov. Teh klicev je bilo največ med prazniki, pozneje pa ob koncih tedna.

Izrekli so 2988 ukrepov, od tega 1773 opozoril in 1198 glob oz. prekrškovnih postopkov. V večini primerov je po njegovih besedah šlo za kršitve predpisov o prepovedi zbiranja, omejitve gibanja, gibanja v nočnem času, pa tudi predpisanega nošenja mask. V štirih primerih so uvedli prekšrkovni postopek zaradi kršitve zakona o javnem redu in miru, o 13 kršitvah pa so obvestili zdravstveni inšpektorat. Daleč največ kršitev so zaznali v soboto, 9. januarja.

Pečjak je ob tem posebej pozval k upoštevanju predpisov ob prehajanju občinskih meja z namenom rekreacije. Na priljubljenih izletniških točkah namreč ob lepem vremenu namreč prihaja do precejšnje gneče vozil in prometnega kaosa. Zato policija prosi državljane, naj morda izberejo v prihodnje manj obljudene točke, vozila pa parkirajo tako, da pri tem ne ovirajo poti intervencijskih in drugih vozil.

Policisti bodo zato konec tedna skrbeli tudi za urejanje prometa na teh območjih. Če bodo ponovno zaznali veliko kršitev, Pečjak ni izključil možnosti, da bi pristojnim predlagali ponovno omejitev te izjeme glede prehajanja občinskih meja. Verjame pa, da to ne bo potrebno.

Prebivalcem policija svetuje, naj se pred začetkom poti pozanimajo o stanju na cestah ter naj imajo pri sebi ustrezna dokazila. Posebej bo policija nadzirala območje Kranjske Gore, kjer bo ta konec tedna smučarsko tekmovanje za Zlato lisico, ki bo potekalo brez gledalcev, zato Pečjak svetuje, naj za izlete izberejo druge kraje.

Ljubljana, 14. januarja (STA)
Foto: STA