c S
Šesti paket z dodatnimi ukrepi za zaščito delovnih mest 11.11.2020 18:52 Ljubljana, 11. novembra (STA) - Vlada je danes v DZ poslala predlog šestega paketa protikoronskih ukrepov, tudi pri tem pa jo je vodila želja po pomoči gospodarstvu in zaščiti delovnih mest. Med drugim se podaljšuje subvencioniranje čakanja na delo ter skrajšanega delovnega časa, država bo podjetjem povrnila tudi del fiksnih stroškov poslovanja.

Kot ključni ukrep šestega protikoronskega paketa je gospodarski minister Zdravko Počivalšek dopoldne na novinarski konferenci izpostavil delno kritje fiksnih stroškov podjetij.

Podjetja bodo lahko prejela sredstva za pokrivanje fiksnih stroškov za obdobje od 1. oktobra do konca leta. "Upravičenci so fizične in pravne osebe, ki so bile registrirane pred 1. septembrom 2020 in imajo vsaj enega zaposlenega, ter samozaposleni in družinski poslovodje," je dejal Počivalšek.

Podrobneje je pojasnil, da bodo do pomoči upravičena podjetja, ki so jim letni prihodki zaradi epidemije upadli za vsaj 40 odstotkov. Znesek, do katerega bodo upravičena, pa se bo izračunal na podlagi določenega odstotka od njihovih lanskih prihodkov od prodaje.

Ocenjuje se, da fiksni stroški znašajo 10 odstotkov prihodkov od prodaje, kar mesečno znese nekaj manj kot odstotek letnih prihodkov. Tista podjetja, ki ocenjujejo, da jim bodo prihodki v zadnjem letošnjem četrtletju padli za 40 do 70 odstotkov, bodo tako prejela povračilo v višini 0,6 odstotka letnih prihodkov od prodaje mesečno. Za tista, ki jim bo promet padel za več kot 70 odstotkov, je ta delež določen pri 1,2 odstotka letnih prihodkov.

"Dodatni pogoj je, da lahko pomoč iz naslova tega ukrepa znaša največ tisoč evrov na zaposlenega na mesec za omenjeno četrtletje. Najvišji znesek, ki ga lahko prejmejo podjetja, je tri milijone evrov oz. 800.000 evrov za tista, ki so ustanovljena po 1. oktobru 2019," je še dodal minister. Denar bo izplačevala Finančna uprava RS.

S prejeto pomočjo bodo lahko podjetja poravnala stroške najemnin, nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, zavarovanj ter energije. Poseben ukrep v obliki oprostitve plačila najemnin se Počivalšku tako ne zdi potreben.

Minister za delo Janez Cigler Kralj je na popoldanski novinarski konferenci med ukrepi med drugim izpostavil podaljšanje subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, višje povračilo nadomestila plače za čas čakanja na delo doma in poenostavitev postopkov prijave dela na domu.

Slednji se poenostavljajo na način, da bodo delodajalci po novem zahtevano vsebino vnesli v obrazec in ga vložili elektronsko prek informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom SPOT, ki ga upravlja ministrstvo za javno upravo. Obrazec bo inšpektorat za delo objavil na svojih spletnih straneh.

Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa se podaljšuje do 30. junija 2021. Peti protikoronski paket je namreč določal veljavnost ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa do 31. decembra letos z možnostjo podaljšanja za šest mesecev. "Sprememba zagotavlja varnostno mrežo za delodajalce in zaposlene za negotove mesece, ki sledijo," je poudaril minister.

Zvišuje se tudi povračilo nadomestila plače za čas čakanja na delo doma za vloge, oddane od novembra. Sedaj je bilo nadomestilo namreč navzgor omejeno z najvišjim zneskom nadomestila za brezposelnost, ki znaša 890 evrov bruto, od novembra pa bo nadomestilo omejeno z zneskom povprečne slovenske plače, ki znaša približno 1800 evrov bruto. Ukrep bo veljal do 31. januarja 2021. Možnost podaljšanja ukrepa do 30. junija 2021, kot je bilo predvideno s petim protikoronskim paketom, šesti paket ukinja.

Predlog po besedah Ciglerja Kralj uvaja tudi pomembne spremembe pri zagotavljanju dodatnega kadra. Tistim, ki bodo sklenili pogodbo za določen čas zaradi nadomeščanja odsotnih delavcev zaradi izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe, bo v tem času pravica do denarnega nadomestila za brezposelnost mirovala, po poteku pogodbe pa bodo znova prejemali nadomestilo, kot so ga prej.

Obenem se spreminjajo pogoji za zavrnitev zaposlitve. Obveznost sprejema primerne zaposlitve bo nastopila takoj po vpisu v evidenco brezposelnih oseb in ne šele po treh mesecih od vpisa, kot velja sedaj. Umika se pogoj, da je zaposlitev opredeljena v zaposlitvenem načrtu, pa tudi pogoj, da v evidenci brezposelnih ni oseb, za katere bi bila ta zaposlitev ustrezna.

Vlada je predvidela tudi podaljšanje jamstvene shema za likvidnostna posojila podjetij, ki jo je DZ potrdil pred prvomajskimi prazniki, po nekaj zapletih pa je zaživela šele poleti. Zdaj bodo lahko banke dale podjetju likvidnostno posojilo v višini do 25 in ne več le deset odstotkov prihodkov od prodaje v letu 2019 oz. v višini dvakratnika letnega stroška dela, je povedal finančni minister Andrej Šircelj.

Priznal je, da je bila jamstvena shema doslej razmeroma slabo izkoriščena, vendar kot najverjetnejši vzrok omenil dobro likvidnost gospodarstva. "Morda jamstvena shema ni bila toliko izkoriščena, ker ni bilo toliko potreb. Banke so svojo dejavnost opravljale tudi brez nje," je dejal.

Z uveljavitvijo šestega protikoronskega zakona bodo davčni zavezanci spet dobili tudi možnost odloga plačila davkov za dve leti ali pa obročnega plačila zaradi izgube sposobnosti prihodkov zaradi epidemije. Do 31. januarja 2021 je predvideno tudi podaljšanje moratorija na odplačevanje posojil za leto dni za vse kreditojemalce.