c S
Vlada z odlokom dopušča nekatere športe in dela na zasebnih zemljiščih 15.04.2020 22:36 Ljubljana, 15. aprila (STA) - Vlada je na današnji dopisni seji izdala nov odlok o začasni splošni prepovedi zadrževanja na javnih površinah ter gibanja zunaj občin, s katerim dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini, pa tudi vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih zunaj občine prebivanja, so sporočili iz vlade. Odlok začne veljati v soboto.

S tem odlokom, ki začne veljati 18. aprila in velja do preklica, je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije covida-19 še naprej prepovedano gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah, dostop na javne kraje in površine ter gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča, razen če ta odlok ne določa drugače.

Dopušča namreč tudi izjeme, denimo dostop do trgovin, lekarn, opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti ter med drugim varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov.

Sicer pa lahko v skladu s tokratnim odlokom posameznik, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, na prostem v svoji občini izvaja športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja (na primer tek, kolesarjenje, golf, joga) ali izvaja takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje).

Prav tako je posameznikom in skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva, zaradi izvajanja vzdrževalnih del ali sezonskih opravil dovoljen prihod, odhod in zadrževanje na zasebnem zemljišču ali objektu izven občine prebivališča. Dostop na zasebno zemljišče ali objekt v občino izven občine prebivališča je dovoljen le po najbližji javni cesti ali javni poti.

V času zadrževanja na zasebnem zemljišču ali bivanja v objektu se mora posameznik izogibati stikom z drugimi posamezniki ali skupinami oseb, razen če gre za izjeme v skladu z odlokom, kot so denimo družine, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje po današnji dopisni seji vlade.

Pri gibanju in zadrževanju, ki je dopuščeno zaradi vzdrževalnih del in opravil na zasebnem zemljišču, mora imeti posameznik pri sebi izpisek iz zemljiške knjige ali drugo listino, s katero dokazuje pravico do uporabe zemljišča ali objekta in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje nekatere osebne podatke in med drugim razloge za takšno zadrževanje. Objavljamo obrazec izjave za dokazovanje upravičenosti gibanja in zadrževanja na zasebnem zemljišču ali objektu zunaj občine prebivališč: Izjava za dokazovanje upravičenosti gibanja in zadrževanja na zasebnem zemljišču ali objektu izven občine prebivališča.

Ta odlok se sicer ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb. Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po zakonu, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti.

Vlada je sprejela tudi odgovor na pobudo in dopolnitev pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah ter prepovedi gibanja izven občin ter na predlog za zadržanje njegovega izvrševanja. Vlada meni, da je pobuda očitno neutemeljena, zato ustavnemu sodišču predlaga, da jo zavrne.