c S
V veljavi je drugi paket interventnih ukrepov 01.05.2020 11:48 Danes je začel veljati včeraj objavljeni drugi paket interventnih ukrepov za blaženje posledic epidemije novega koronavirusa: drugi protikoronski zakon (dodajamo obrazložitve vseh členov) in obsežna novela prvega protikoronskega zakona (pripravili smo prečiščeno besedilo noveliranega zakona in obrazložitve vseh členov novele). Drugi paket med drugim prinaša državna jamstva za likvidnostna posojila podjetij v skupnem obsegu dve milijardi evrov. Veljati je začela tudi novela zakona o začasnih ukrepih v sodstvu in upravi (prečiščeno besedilo zakona in podrobne obrazložitve členov iz novele), ki prinaša delno sprostitev ukrepov na sodiščih in v javni upravi.

Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa predvideva oblikovanje jamstvene sheme, s katero bo država jamčila za najem posojil podjetij pri poslovnih bankah.

Banka bo podjetju lahko dala likvidnostno posojilo v višini do 10 odstotkov prihodkov od prodaje v letu 2019, vendar ne bo smelo biti višje od njegovega letnega stroška dela. Posojilo ne bo smelo biti daljše od petih let, sklenjeno bo moralo biti po 12. marcu do 31. decembra letos, namenjeno pa izključno financiranju osnovne dejavnosti podjetja.

Danes je začela veljati tudi novela > prvega interventnega zakona, ki zaradi posledic epidemije novega koronavirusa ponuja pomoč državljanom in podjetjem. Z njo se skupni obseg pomoči povečuje na 3,1 milijarde evrov, dobremu milijonu upravičencev pa dodaja še 190.000 novih.

Veljati je začela tudi novela zakona o začasnih ukrepih v sodstvu in upravi, po kateri bodo lahko sodišča in upravni organi strankam vročali odločbe v nenujnih zadevah. Strankam sicer vsaj do konca epidemije ne bo treba narediti ničesar, saj roki v nenujnih zadevah v sodnih in upravnih postopkih v času epidemije ne tečejo.

Ljubljana, 01. maja (STA)