c S

Zakonodajna sled

Anatomija zakonodajnega postopka

Najboljši vpogled v zakonodajne spremembe in novosti

 

Zakonodaja se nenehno spreminja in dopolnjuje. V postopku sprejemanja in noveliranja predpisov, ki je pogosto kompleksen, dolgotrajen in nepregleden, se ustvari veliko število različnih dokumentov. Zaradi njihove razpršenosti jih je težko najti in ustrezno pregledati.

Za enostaven pregled nad nastajanjem zakonodaje smo zasnovali storitev Zakonodajna sled, ki omogoča vpogled v vse javno objavljene dokumente, ki so prispevali k nastanku ali spremembi določenega predpisa, ali pa so le nastali v tem postopku in niso bili uveljavljeni.

Skupaj s storitvama IUS Alert in Pravni kliping dobi Zakonodajna sled popolnoma novo razsežnost, saj postane celovita storitev za spremljanje vseh zakonodajnih novosti, ki uporabniku omogoča, da za posamezne spremembe izve že v času nastajanja. Uporabnik ima tako dovolj časa, da se na morebitne spremembe pripravi in pravilno odzove.


Prijavi se ali