c S
Kateri ukrepi se danes sproščajo? 01.06.2020 07:05 Danes se sprošča več ukrepov, ki so veljali za zajezitev epidemije covida-19. Prenehali so veljati začasni ukrepi v upravnih in javnopravnih zavodih ter pri sodnih zadevah, kar pomeni, da so začeli teči tudi roki v teh zadevah. Lahko se bodo odprli večji nastanitveni obrati, wellness in fitnes centri ter bazeni. Dovoljene bodo javne prireditve do 200 oseb. Prav tako pa se bodo v šole postopoma vrnili vsi osnovnošolci.

S spremembo > odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Sloveniji, ki je začela veljati danes, je vlada dovolila zbiranje do 200 oseb. Pred tem je bilo sicer minula dva tedna na javnih krajih in mestih dovoljeno zbiranje do 50 oseb. Pri tem pa je treba še naprej zagotavljati minimalen stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in smiselno upoštevati higienska priporočila.


Teči bodo začeli roki v sodnih in upravnih zadevah

Prenehali so veljati tudi začasni ukrepi v upravnih in javnopravnih zavodih ter pri sodnih zadevah (sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov iz ZZUSUDJZ). Od danes se bodo tako normalizirale razmere tudi na teh področjih, omogočeno bo vlaganje pisnih in ustnih vlog pri organih, možno bo sodelovanje pri ustnih obravnavah. Roki v teh zadevah, ki so začeli teči pred uveljavitvijo začasnih ukrepov, bodo tekli naprej, roki, ki v času trajanja začasnih ukrepov niso tekli, pa s 1. junijem začnejo teči. Objavljamo posebno pojasnilo v zvezi z roki v sodnih zadevah.

S  preklicem > Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJ se delo sodišč vrača na predkrizne obrate. Ponovno bodo normalno začele delovati tudi upravne enote, kjer bodo morali pri delu upoštevati vsa navodila in usmeritve NIJZ in vlade.

Od danes pa ne bodo več avtomatično podaljšane pravice iz javnih sredstev, kot je to veljalo v času epidemije. Stranke morajo zato za podaljšanje pravic, ki se iztečejo konec maja, vložiti vlogo, in sicer najpozneje do konca junija. Izjeme so vloge za otroški dodatek, državne štipendije, subvencije vrtca in subvencije malice ter kosila, saj so se te pravice že pred epidemijo podaljševale avtomatično.


Odprli se bodo wellness in fitnes centri, bazeni in vodne aktivnosti

Prav tako so danes začele veljati spremembe > odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji. Tako se bodo lahko poleg manjših nastanitvenih obratov, ki so lahko odprti že dva tedna, odprli tudi nastanitveni obrati, ki imajo več kot 30 sob, nastanitveni obrati za potrebe zdraviliškega zdravljenja, wellness in fitnes centri, bazeni in vodne aktivnosti.

Zaprte pa ostajajo diskoteke in nočni klubi. Prav tako ob nedeljah in praznikih ostajajo zaprte trgovine z izjemo bencinskih servisov in lekarn, ki so lahko odprti. Ohranja se tudi minimalni obratovalni čas prodajaln z živili.


Oddelki v osnovnih šolah in vrtcih se ne bodo več delili

V osnovne šole pa se ta teden vračajo še tisti učenci, ki so se do zdaj še šolali doma. Učenci prvega triletja so se v šolske klopi namreč vrnili pred dvema tednoma, devetošolci pa pred enim tednom. V ponedeljek se jim bodo pridružili še učenci 4. in 5. razredov, v sredo pa učenci 6., 7. in 8. razredov.

Od ponedeljka se oddelki v osnovnih šolah in vrtcih ne bodo več delili, bodo pa še naprej veljali splošni higienski ukrepi. Po besedah direktorja NIJZ Milana Kreka učencem v razredu ne bo treba nositi mask, učiteljem pa svetuje, naj jo nosijo.

Srednješolci bodo šolsko leto zaključili doma (Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja), razen tisti iz zaključnih letnikov, ki so zadnja dva tedna prav tako že obiskovali pouk v šolah, s katerim pa so zaključili in v soboto že začeli maturitetne izpite.

Ljubljana, 1. junij (STA)