c S
Z junijem konec omejitve dela sodišč 29.05.2020 07:15 Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič je v včerajšnjem uradnem listu objavil preklic > Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. S 1. junijem se bo delo sodišč vrnilo na predkrizne obrate, začeli bodo teči vsi roki.

Z vladnim sklepom o preklicu razglasitve epidemije covida-19 z 31. majem so prenehali razlogi za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi zadevami. Preklic odredbe se bo izvršil z 31. majem, roki pa bodo začeli teči prvi naslednji dan, ko bodo prenehali veljati posebni ukrepi, torej 1. junija.

Prva odredba, ki je veljala od sredine marca, je določala, da lahko v primeru izrednih dogodkov posamezna sodišča opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah. To se je že nekoliko sprostilo 5. maja z novo odredbo, saj sodišča od takrat lahko opravljajo naroke ter odločajo in vročajo sodna pisanja tudi v zadevah, ki ne štejejo kot nujne.

Ljubljana, 28. maja (STA)