c S

V osnutku višje globe za kršitve s področja nalezljivih boleznih

09.11.2020 22:50 Ljubljana, 09. novembra (STA) - Osnutek šestega protikoronskega svežnja ukrepov očitno predvideva občutno višje globe za kršenje ukrepov s področja omejevanja širjenja nalezljive bolezni. Med drugim bi z globo od 1500 do 15.000 evrov kaznovali posameznika, ki javno poziva h kršenju omejitev zbiranja na javnih krajih ali na javnih krajih organizira zbiranja v nasprotju s predpisi.

Šesti protikoronski zakon bo, kot kaže, posegel tudi na področje zakona o nalezljivih bolezni. Izsek osnutka, ki ga je na Twitterju objavil poslanec Matjaž Nemec, kaže na višanje glob, če posameznik krši ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni v času, ko je pristojni organ prepovedal oz. omejil zbiranje ljudi na javnih krajih. V tem primeru bi posameznika za prekršek kaznovali z globo od 1000 do 10.000 evrov. Globa po trenutno veljavnem zakonu je od 400 do 4000 evrov.

Globo v višini od 1500 do 15.000 evrov pa osnutek predvideva za posameznike, ki bi javno pozivali h kršitvi predpisov ali odredb, s katerimi je pristojni organ v zaradi omejevanja razširjanja nalezljive bolezni prepovedal oz. zbiranje ljudi na javnih krajih. Enako se za prekršek kaznuje tudi posameznik, ki organizira zbiranje ljudi na javnih krajih v nasprotju s predpisi ali odredbami.

Vlada osnutka zakona, ki ga ga bo v torek predstavila na Ekonomsko-socialnem svetu, sicer še ni javno objavila. Predlogi rešitev s področja zakona o nalezljivih boleznih pa še niso usklajeni z ministrstvom za zdravje, so pojasnili na ministrstvu.