c S
Kako do potrdila NIJZ po napotitvi zaposlenega v karanteno? 04.11.2020 NIJZ je izdal kratka navodila za pridobitev potrdila za uveljavljanje povračila nadomestila plače oziroma delno povrnjenega izgubljenega dohodka v primeru napotitve zaposlenega v karanteno na domu.

I. Navodilo za delodajalce:

Delavec je o tem, da je dokazano okužen s SARS-CoV-2 (pozitiven molekularni PCR test na SARS-CoV-2), dolžan obvestiti delodajalca v roku 24 ur. Ko je delodajalec o okužbi obveščen, opravi poizvedbo o visoko rizičnih tesnih stikih[1] v podjetju in to informacijo posreduje izvajalcu medicine dela. Z delodajalcem in okuženim delavcem nato določijo ostale stike[2] znotraj podjetja. Izvajalec medicine dela vsem visoko rizičnim stikom posreduje Navodila NIJZ za karanteno na domu.

V kolikor delovni proces omogoča, delodajalec delavca, ki je bil v visoko rizičnem tesnem stiku, napoti na delo na domu, oziroma v sodelovanju z izvajalcem medicine dela organizira delovni proces tako, da prenos okužbe ni možen. To vključuje tudi prihod na delo in odhod iz dela domov.

Ostali delavci, ki so bili v stiku z okuženo osebo, vendar ne sodijo med visoko rizične tesne stike, lahko nadaljujejo z delom ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje prenosa virusa v organizaciji (fizična distanca, dosledno nošenje mask, umivanje in razkuževanje rok in delovnih površin, malicanje zunaj skupnih prostorov…).

Delavec, ki je imel visoko rizični stik zunaj delovnega mesta (npr. stik z osebo v istem gospodinjstvu, ki to izkazuje s pozitivnim molekularnim (PCR) testom obolelega člana gospodinjstva) ali je dobil obvestilo preko aplikacije #OstaniZdrav, prav tako o tem obvesti delodajalca, ki v sodelovanju z izvajalcem medicine dela določi, ali bo delavec opravljal delo od doma ali na drug varen način, ali pa bo ostal doma v karanteni na domu. Tudi za tega delavca izvajalec medicine dela postopa, kot je zapisano v nadaljevanju. 

Delodajalec, v sodelovanju z izvajalcem medicine dela, prometa in športa, seznam delavcev, za katere se predlaga karantena na domu, v excelovi tabeli in z njihovo privolitvijo posreduje NIJZ na elektronski naslov: Karantena.Potrdilo@nijz.si. Zaradi nadaljnje obdelave seznama je pomembno, da je pravilno in celostno izpolnjen in vključuje naslednje podatke:

-   ime in naslov organizacije,
-   navedbo izbranega izvajalca medicine dela, prometa in športa,
-   ime in priimek delavca,
-   datum rojstva,
-   naslov stalnega ali začasnega bivališča,- datum začetka in datum konca karantene,
-   elektronski naslov.

NIJZ, skladno z 10. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, kot dokazilo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva, delavcem iz seznama pošlje potrdilo o napotitvi v karanteno na domu na elektronski naslov ali po navadni pošti v 72 urah po prejemu seznama.

Nekateri zaposleni so v soglasju z delodajalcem zaradi narave dela ostali doma že v vmesnem času, ko se odločbe o karanteni niso več izdajale, potrdila pa tudi še ne. Za tiste, ki so ostali doma in niso mogli opravljati dela na domu, bo lahko delodajalec pridobil potrdilo tudi za to obdobje. Delodajalci naj vlogo za povračilo nadomestila oddajo tudi, če še niso dobili potrdila. Potrdilo bodo lahko predložili naknadno. Tisti delavci, ki so bili do 24.10.2020 s strani epidemiologa obveščeni, da jim bo odrejena karantena na domu, bodo za namen delodajalčevega uveljavljanja povračila nadomestila še vedno potrebovali odločbo ministrstva. Tudi za te delodajalce velja, da podajo vlogo, če delavci odločbe še niso prejeli. Kot dopolnitev k vlogi jo bodo posredovali naknadno. 

Pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavcem lahko delodajalec uveljavi torej za nazaj, in sicer od 1. 10. 2020 dalje, če je bil delavec napoten v karanteno na domu po tem datumu.

II. Navodilo za samozaposlene, družbenike ali delničarje gospodarskih družb in kmete:

Samozaposleni, družbeniki ali delničarji gospodarskih družb in kmetje, ki si dela ne morejo urediti na tak način, da ne bi ogrožali drugih, in potrdilo o karanteni na domu potrebujejo za delno povrnitev izgubljenega dohodka, o tem da so bili v tesnem stiku, obvestijo svojega izbranega zdravnika. Enako velja za zaposlene pri manjših delodajalcih, ki še niso uspeli vzpostaviti sodelovanja s specialisti medicine dela in športa. Izbrani osebni zdravnik na naslov: Karantena.Potrdilo@nijz.si sporoči sledeče podatke:

-  ime in priimek delavca,
-  datum rojstva,
-  naslov stalnega ali začasnega bivališča,
-  datum začetka in datum konca karantene na domu,
-  elektronski naslov,
-  ime in priimek izbranega zdravnika.

Zaradi nadaljnje obdelave seznama je pomembno, da je pravilno in celostno izpolnjen. Primarno bo NIJZ potrdila posredoval po e-pošti, zato vas prosimo, da v dokumentu navedete tudi e-naslov delavca. NIJZ bo osebi na naveden (elektronski) naslov poslal potrdilo o tem, da prestaja karanteno na domu.

Vir: NIJZ, 2. november 2020

______________________

[1] Osebe, ki so bile v stiku z bolnikom s COVID-19 v roku 48 ur pred pojavom simptomov (oziroma 48 ur pred potrditvijo okužbe s SARS-CoV-2 pri asimptomatskih osebah) in v obdobju 14 dni po nastopu bolezni pri bolniku s COVID-19 (oziroma 14 dni po potrditvi okužbe pri asimptomatskih osebah) in izpolnjujejo pogoje v priloženem dokumentu, Navodila za osebe, ki so bile izpostavljene okužbi z novim koronavirusom.

[2] Pri oceni tveganja stikov si lahko specialisti medicine dela, prometa in športa pomagajo s priporočili, ki so dostopna na spletni strani KIMDPŠ.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.