c S
Kateri starši bodo v času zaprtja vrtcev oproščeni plačila? 23.10.2020 15:42 Ljubljana, 23. oktobra (STA) - Starši otrok, ki prihodnji teden varstva otrok v vrtcih ne bodo potrebovali, bodo za ta čas oproščeni plačila vrtca, je na novinarski konferenci povedala ministrica Simona Kustec. Vrtci bodo sicer v prihodnjem tednu delovali v zmanjšanem obsegu, pri čemer bodo župani tisti, ki bodo odločili, kateri vrtci in v kakšni obliki bodo odprti, je dejala.

Po besedah ministrice za izobraževanje, znanost in šport so se za omejeno delovanje vrtcev odločili, ker so v zadnjem tednu med zaposlenimi zabeležili 100-odstoten porast okužb.

Vlada je zato lokalne skupnosti pozvala, naj omogočijo delovanje vrtcev "v zmanjšanem obsegu, ki bo zagotavljal nujno varstvo tistih otrok, katerih starši so zaposleni in nikakor ne morejo zagotoviti drugega varstva", je dejala. Vzgojitelje pri tem naproša, naj tudi pri delu v skupini uporabljajo zaščitne maske.

Kustečeva verjame, da se vsi zavedajo, kako resen je položaj, in da bodo otroka v vrtec v prvi vrsti pripeljali le tisti, ki opravljajo za državo in družbo nujno potrebne dejavnosti in poklice. Če pa se bo izkazalo, da obstajajo tudi drugi starši, ki ne najdejo drugega načina za varstvo otroka, bodo njihovo potrebo preverili in o njej odločili vrtci oziroma lokalne skupnosti, je dejala.

V okrožnici, ki je bila danes poslana ravnateljem vrtcev in županom, je namreč ministrstvo izpostavilo, da se preveri, ali je potreba staršev, da otroka pošljejo v vrtec, res nujna. "Na kakšen način bodo to preverjali, je v rokah županov," je povedala.

Starši, ki otrok ne bodo poslali v vrtec, bodo po besedah ministrice oproščeni plačila vrtca. Staršem otrok, ki zaradi zaprtja vrtcev ne bodo mogli delati, pa po besedah ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja pripada 80-odstotno nadomestilo plače.

Glede načina šolanja po izteku prihajajočih jesenskih počitnic je ministrica povedala, da bo odvisen predvsem od epidemiološke slike v državi: "Neodvisno od tega, ali bo pouk potekal na daljavo ali v šolah, lahko že zdaj rečem, naj se kar pripravimo, da šola bo."

V iztekajočem se tednu izobraževanja na daljavo so se na ministrstvu skupaj s šolami in občinami trudili, da bi učencem, ki nujno potrebujejo subvencionirano prehrano, to tudi zagotovili. "Če bo izobraževanje na daljavo potekalo dlje časa, pa bomo poiskali neko sistemsko rešitev, da rešimo to vprašanje," je povedala ministrica.

Na zavodu za šolstvo so oblikovali tudi posebno strokovno skupino, ki za primer dalj časa trajajočega izobraževanja na daljavo pripravlja dodatne smernice in usmeritve, povezane s kakovostjo izobraževalnega procesa.

Vlada je sicer odločila, da bodo prihodnji teden šole, ki imajo sicer prihodnji teden tudi jesenske počitnice, zaprte. Prav tako bodo zaprti dijaški in študentski domovi, vrtci pa bodo odprti le v obsegu, ki ga bodo kot nujnega določili župani.

Odlok z omejitvami je vlada sprejela danes, predvidoma pa se bo začel uporabljati v ponedeljek. Dokument začasno prepoveduje zbiranje ljudi v vzgojno-izobraževalnih zavodih, razen zavodih, ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. V dijaških domovih je bivanje dovoljeno dijakom in študentom tujcem, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, in mladoletnikom brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito. V študentskih domovih je dovoljeno bivanje študentom, ki imajo v njih stalno prebivališče, študentskim družinam, študentom tujcem in gostujočim profesorjem, ki jim je onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča.

Izjeme pri prepovedi zbiranja v vzgojno-izobraževalnih zavodih veljajo za zaposlene in člane organov zavodov. Za vrtce prepoved zbiranja ne velja, če župan oceni, da je njegovo delovanje nujno potrebno. Za varuhe predšolskih otrok na domu, ki so vpisani v register pri ministrstvu, začasna prepovedi zbiranja ljudi ne velja. Slednji lahko tako še naprej opravljajo varstvo otrok ob upoštevanju vseh higienskih priporočil, so sporočili z ministrstva za izobraževanje.

Odlok določa, da mora vlada strokovno utemeljenost ukrepov presojati vsakih sedem dni.