c S

Pregled veljavnih protikoronskih odlokov in drugih predpisov

16.07.2021 Vlada je do 25. julija podaljšala večino protikoronskih odlokov in izdala Uredbo o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave RS ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov.

VELJAVNI ODLOKI:


DRUGI PREDPISI:

Sklepi na področju vzgojno-izobraževalnega dela:


>> Več o drugih covidnih ukrepih

IUS-INFO, 20. julij 2021

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.