c S
Razširjen nabor zadev, o katerih sodišča odločajo v neomejenem obsegu 08.01.2021 13:30 Od danes sodišča v neomejenem obsegu poslujejo tudi v individualnih sporih o obstoju ali prenehanju delovnega razmerja, v sporih o pravicah na področju obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, obveznega zdravstvenega zavarovanja in obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti ter v sporih o pravici do denarne socialne pomoči.

Tako je določila spremembaOdredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, ki jo je v četrtek v uradnem listu objavilo vrhovno sodišče.

Po omenjeni odredbi namreč sodišča od 16. novembra poslujejo v omejenem obsegu in obravnavajo le nujne zadeve ter kazenske zadeve, v katerih bi kazenski pregon zastaral v šestih mesecih od uveljavitve odredbe. Zdaj so, kot rečeno, zadevam, o katerih sodišča odločajo v neomejenem obsegu, dodani še individualni spori, povezani z delovnim razmerjem, socialni spori o pravicah s področja zavarovanj in spori o pravici do denarne socialne pomoči.

Novembra izdana odredba še določa, da se med nujne zadeve ne štejejo menični in čekovni protesti ter menične tožbe, popis zapustnikovega premoženja, zadeve za odvzem premoženja nezakonitega izvora po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora ter upravni spori po zakonu o informacijskem pooblaščencu, po zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, po zakonu o kmetijskih zemljiščih in po zakonu o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja.

Določa tudi, da v času omejenega poslovanja sodišč procesni roki v nenujnih zadevah ne tečejo.

Končna določba odredbe je določala, da omejeno poslovanje sodišč velja do preklica, v četrtek objavljena sprememba pa je določila, da bo odredba veljala do konca januarja.

Ljubljana, 08. januarja (STA)