c S
Oddaja zahtevka za povračilo nadomestil plače za čakanje na delo 13.08.2020 10:37 Zavod RS za zaposlovanje obvešča delodajalce, da morajo oddati zahtevke za povrnitev izplačanih nadomestil plače na portalu za delodajalce do 17. avgusta.  Naslednje izplačilo za ukrep čakanje na delo za mesec marec, april, maj in junij bo 28. avgusta 2020.

Glede na povečano število klicev v njihovem Kontaktnem centru glede neizplačila subvencij za začasno čakanje na delo za mesec junij, opozarjajo delodajalce, ki uveljavljate  povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo, da morate za povrnitev izplačanih nadomestil plače od junija naprej oddati zahtevke na Portalu za delodajalce.

Delodajalci, ki do  26. julija 2020 niste oddali zahtevka na Portalu in niste oddali REK-obrazcev na FURS, 10. avgusta  2020, niste prejeli povračila za junijsko čakanje na delo. 

Delodajalce zato pozivajo, da oddate zahtevek na Portalu za delodajalce do 17. avgusta 2020. Naslednje izplačilo za ukrep čakanje na delo za mesec marec, april, maj in junij bo 28. avgusta 2020. 

Vir: ZRSZ, 12. avgust