c S
Odvzem vozniškega dovoljenja in zasegi vozil po novem sodijo med nujne zadeve na sodiščih 11.04.2020 16:05 Vrhovno sodišče je v četrtek v uradnem listu objavilo spremembo > odredbe o ukrepih, ki veljajo na sodiščih zaradi epidemije koronavirusa. S spremembo je med nujne zadeve, ki jih v času epidemije obravnavajo sodišča, znova uvrstilo začasni odvzem vozniškega dovoljenja in zasege motornih vozil po zakonu o prekrških.

Roki v sodnih in upravnih zadevah v času epidemije novega koronavirusa namreč ne tečejo, sodišča pa obravnavajo le nujne zadeve, pri čemer je vrhovno sodišče z odredbo nekatere zadeve, ki se sicer štejejo kot nujne, izvzelo iz te kategorije. Med njimi sta bila tudi začasni odvzem vozniškega dovoljenja in zaseg motornega vozila po zakonu o prekrških, ki pa ju je zdaj vrhovno sodišče znova uvrstilo med nujne zadeve.

Odvetniška zbornica Slovenije je sicer ta teden na vrhovno sodišče in pravosodno ministrstvo naslovila poziv, naj sodišča kljub epidemiji koronavirusa obravnavajo tudi nekatere zadeve, ki niso opredeljene kot nujne oziroma naj sodišča nadaljujejo z rednim delom, kjer to lahko. Pri tem bi morale biti zadeve, v katerih postopki v času epidemije ne tečejo, prej izjema kot pravilo, menijo.

Sodišča bi lahko po prepričanju odvetniške zbornice obravnavala vse zadeve, kjer potekajo postopki pretežno po elektronski poti (stečajne zadeve in zadeve prisilne likvidacije, zemljiškoknjižne zadeve, zadeve sodnega registra in nekatere izvršilne zadeve), in zadeve, pri katerih je mogoče izvajanje sodnih opravil opraviti brez neposrednega stika med udeleženci (vročanje preko varnih elektronskih predalov, izvedba obravnav preko videokonference, korespondenčno sklepanje sodnih poravnav).

Na vrhovnem sodišču so do predloga zadržani. Razmišljajo tudi o možnosti skrajšanja sodnih počitnic, ki sicer potekajo od 15. julija do 15. avgusta, s čimer bi nadoknadili nekaj izgubljenega časa. Nasprotujejo predlogu odvetnikov in stečajnih upraviteljev, po katerem bi sodišča postopke prisilne poravnave in stečajne postopke ponovno začela obravnavati kot nujne zadeve.

Ljubljana, 11. aprila (STA)