c S
Vloga za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov 14.12.2020 11:49 Vloga za dodelitev pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov je že na voljo, in sicer je dostopna zgolj na eDavkih. Rok za oddajo vloge je 31. december 2020. Finančna uprava bo nakazala pomoč do 20. januarja 2021.

Šesti paket protikorona ukrepov (PKP6) predvideva tudi pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov. Obveščamo vas, da je Izjava za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov dostopna na portalu eDavki od 14. decembra 2020 dalje.

Upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega odstavka 109. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) in ki ocenjujejo, da bodo njihovi prihodki od prodaje v obdobju od 1. oktobra 2020 do 31. decembra 2020 glede na enako obdobje leta 2019 upadli za najmanj 30 odstotkov ter ocenjujejo, da bodo v zadnjem četrtletju leta 2020 imeli neto izgubo, jo lahko oddajo do 31. decembra 2020.

Več informacij o tem, kdo je upravičenec do pomoči, kdaj in kako se uveljavlja pomoč, kakšni so pogoji in omejitve za dodelitev pomoči, kakšna je višina pomoči itd. je objavljeno v prispevku na povezavi ter v pogostih vprašanjih in odgovorih.

Vir: Furs, 14. december 2020