c S

Sodni svet: Pogoj PCT ne more omejevati dostopa do sodišč

21.09.2021 10:21 Z odlokom vlade o obveznem izpolnjevanju pogoja PCT glede na sprejeto stališče Sodnega sveta ni mogoče omejevati dostopa do sodišč in njihovega dela. Tudi omejevanje in določanje načina izvrševanja ustavnih pravic do sodnega varstva, do pravnega sredstva in javnosti sojenja je pridržano le zakonu. Zato je vsakršno poseganje v ustavno in zakonsko ureditev položaja sodstva, sodnih postopkov in poslovanja sodišč s podzakonskimi predpisi, ki jih izdaja izvršilna veja oblasti, nedopustno, so zapisali.

Sodni svet je na 3. seji 16. septembra 2021 opravil razpravo glede veljavnosti Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21) v zvezi z izvajanjem sodne oblasti in obveznostjo izpolnjevanja PCT pogoja za stranke oziroma druge udeležence v postopkih in obiskovalce sodišč in v tej zvezi sprejel stališče:

„V skladu z določbo prvega odstavka 2. člena Zakona o Sodnem svetu, po kateri mora Sodni svet varovati samostojnost in neodvisnost sodne veje oblasti, Sodni svet opozarja, da ureditev sodišč po 126. členu Ustave lahko določa le zakon. Tudi omejevanje in določanje načina izvrševanja pravice do sodnega varstva po 23. členu Ustave, pravice do pravnega sredstva po 25. členu Ustave in javnosti sojenja po 24. členu Ustave je pridržano le zakonu. Zato je nedopustno vsakršno poseganje v ustavno in zakonsko ureditev položaja sodstva, sodnih postopkov in poslovanja sodišč s podzakonskimi predpisi, ki jih izdaja izvršilna veja oblasti.

V skladu z načelom delitve oblasti (drugi odstavek 3. člena Ustave) namreč na podlagi določb 6. in 83.a člena Zakona o sodiščih poslovanje sodišč urejata zakon in sodni red, ob razglašenih izrednih dogodkih pa še predsednik Vrhovnega sodišča z odredbo. Ob upoštevanju načela neodvisnega, nepristranskega in učinkovitega sodnega varstva mora biti zagotovljeno, da navedene pravice niso niti začasno dejansko izvotljene ali nesorazmerno težko uresničljive ali celo onemogočene. Glede na aktualne epidemiološke razmere v državi v zvezi s širjenjem okužb z virusom SARS-CoV-2 pa Sodni svet sicer opozarja na pravico do zdravja tako sodnikov in vseh zaposlenih na sodišču kot tudi strank in drugih udeležencev sodnih postopkov kot zelo pomembno kategorijo ter v zvezi s tem podpira dosledno upoštevanje vseh higienskih navodil in priporočil pristojnih institucij, vendar z njimi ni mogoče omejiti dostopa do sodišč ali omejevati dela in odločanja sodišč.

Sodni svet na podlagi številnih pobud in prošenj sodnikov za obravnavo te tematike na seji ugotavlja, da je spoštovanje določb predmetnega odloka za stranke oziroma druge udeležence v postopkih in obiskovalce sodišč povzročilo okoliščine, ki bistveno otežujejo oziroma preprečujejo običajen potek sodnih postopkov, kar vse predstavlja nujne razloge za sprejem tega stališča.“


Vir: Sodni svet, 20. septembra 2021