c S

Vlada podaljšala nekatere ukrepe na področju prestajanja zaporne kazni

24.12.2020 08:07 Ljubljana, 23. decembra (STA) - Vlada je na današnji seji podaljšala tudi nekatere ukrepe s področja prestajanja zaporne kazni. Do konca marca so med drugim podaljšali tudi ukrepe, ki omogočajo premeščanje zapornikov znotraj zavoda ali drug zavod, prekinitve prestajanja zaporne kazni in predčasnega odpusta. Podaljšali pa so tudi ukrep o neteku rokov za opravo dela v splošno korist, so sporočili po seji.

Ker se epidemiološka situacija v državi ni bistveno spremenila, je vlada na podlagi zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covida-19, po katerem lahko ukrep podaljša za največ šest mesecev, ukrep o neteku rokov za opravo dela v splošno korist podaljšala do 30. junija 2021. Veljavni ukrep se bo sicer iztekel 31. decembra.

Vlada je podaljšala več ukrepov o prestajanju zaporne kazni. Med drugim je podaljšala ukrep premestitve obsojenca iz enega v drug zavod ali v oddelek drugega zavoda. Ukrep omogoča premestitev obsojenca, če je to potrebno zaradi preprečitve širjenja novega koronavirusa, so zapisali na pravosodnem ministrstvu.

Vlada je podaljšala tudi ukrep premestitve obsojenca v drug oddelek znotraj zavoda. Ukrep premestitve obsojenca v drug oddelek znotraj zavoda, če je to potrebno zaradi preprečitve širjenja koronavirusa, ne glede na režim prestajanja kazni, ki ga določa zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19, so podaljšali do 31. marca 2021.

Potrdili so tudi podaljšanje ukrepa prekinitve prestajanja zaporne kazni. Na seji je vlada podaljšala ukrep predčasnega odpusta zaradi preprečitve širjenja koronavirusa. Vlada je podaljšala tudi ukrep začasne omejitve ali zadržanja izvajanja pravic in pravnih koristi vseh zaprtih oseb v zavodu.

Podaljšali so ukrep začasnega opravljanja dela upokojenih pravosodnih policistov v primerih povečanega obsega dela zaradi zagotavljanja ukrepov preprečevanja širjenja in omejevanja okužbe, ki povzroča covid-19. Vlada je podaljšala še sklep začasnega opravljanja dela zaposlenega na drugi lokaciji delodajalca. Tako bo mogoče zaposlene premestiti v drug zavod za prestajanje zaporne kazni ali prevzgojni dom.

Navedeni ukrepi, razen ukrepa o neteku rokov za opravo dela v splošno korist, bodo veljali od 1. januarja do 31. marce.