c S
V SREDIŠČU
SPREMLJAMO UKREPE OB EPIDEMIJI

Šesti protikoronski zakon (PKP6), ki že velja, vpliva na 38 zakonov, za katere smo prvi pripravili prečiščena besedila. Za lažje razumevanje smo zakon opremili tudi s podrobnimi obrazložitvami po posameznih členihPKP6 podaljšuje nekatere ukrepe (pregleden seznam ukrepov), poglavitna novost pa je delno kritje fiksnih stroškov podjetjem, ki jim bodo prihodki zaradi epidemije upadli za najmanj 30 odstotkov.

Vlada je 26. novembra podaljšala ukrepe za zamejitev epidemije, objavljamo pregled veljavnih odlokov.

S sklepom, ki ga je Vlada sprejela 19. novembra, se z 20. novembrom začasno ustavijo roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določeni z zakonom. 16. novembra je začela veljati nova odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena ZS, ki omejuje poslovanje sodišč

Na kaj vse morate biti pozorni pri odrejanju drugega dela ali dela na domu, objavljamo v stališču MDDSZ.

>>> Pregled vseh ukrepov 
02.12.2020 00:00
Za delovna mesta v gostinstvu in turizmu prihaja vladna pomoč prepozno Na zavodu za zaposlovanje se je od začetka epidemije covida-19 do konca oktobra prijavilo 9537 novih brezposelnih iz panoge gostinstva in turizma. V sektorju ob tem ocenjujejo, da je brez dela ostalo vsaj še enkrat toliko zaposlenih za določen čas, študentov in drugih. Brez pravočasne in zadostne pomoči države se bo to število še povečevalo. 02.12.2020 00:00
Kaj PKP6 prinaša davčnim zavezancem? Šesti paket protikorona ukrepov (PKP6) poslovnim subjektom določa milejše pogoje za obročno plačilo in odlog plačila davkov. Ukrep velja do 31. decembra 2020, vendar ga lahko Vlada podaljša še za obdobje šestih mesecev. Obrazec je že na voljo v eDavkih. PKP6 predvideva tudi pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov. Vloga bo dostopna zgolj na eDavkih in to predvidoma od 17. decembra 2020 dalje. 01.12.2020 10:00
Sodba, ki je ohromila informacijskega pooblaščenca

Se pri vašem delu srečujete z GDPR ali ZVOP-1? Ste v inšpekcijskem postopku informacijskega pooblaščenca? Ste plačali globo zaradi kršitev ZVOP-1 v zadnjih dveh letih? Če ste na vsaj eno vprašanje odgovorili pritrdilno, vam spodnji članek lahko prihrani na tisoče evrov.

30.11.2020 08:11
Epidemija tudi povečuje tveganje za čezmerno pitje alkohola Z epidemijo koronavirusne bolezni je na pohodu tudi epidemija tesnobe. Mnogi zato v tem času doživljajo prekomeren stres in stisko, kar povečuje tveganje za čezmerno pitje alkohola. Pitje kratkoročno daje občutek sproščenosti, na dolgi rok pa stisko le še poveča. Alkohol razdira medčloveške odnose, z uničevanjem zdravja pa veča možnost okužbe. 28.11.2020 00:00
Pregled ukrepov v PKP6 Šesti protikoronski zakon (podrobne obrazložitve po členih), ki ga je DZ sprejel 26. novembra, prinaša ukrepe za blažitev posledic epidemije covida-19 na številnih področjih, večina pa je vnovič namenjena pomoči gospodarstvu. Finančno najbolj zajetna ukrepa sta podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo in kot novost delno kritje fiksnih stroškov podjetij. 27.11.2020 13:46
Se po evropski strategiji za enakost oseb LGBTIQ+ obeta nacionalni akcijski načrt? Po predstavitvi strategije za enakost oseb LGBTIQ+ v EU se pri nas krepijo prizadevanja za pripravo nacionalnega akcijskega načrta, pri čemer v več organizacijah opozarjajo na potrebo po koordinacijski točki, ki bo pripravo vodila. Med drugim je slišati opozorila o nasilju nad mladimi v šolah in nadlegovanju oseb zaradi njihove usmerjenosti. 27.11.2020 00:00
IZ SODNE PRAKSE: Razrešitev odvetnika, ki nudi brezplačno pravno pomoč Odvetnik, postavljen skladno z Zakonom o brezplačni pravni pomoči (ZBPP), lahko predlaga svojo razrešitev zaradi razlogov, ki so na strani upravičenca. Gre za njegovo možnost in ne za dolžnost, če meni, da ne more v redu opravljati svoje dolžnosti. 26.11.2020 00:00
V času epidemije nasilja nad ženskami še več Epidemija covida-19, ki je razkrila številne pomanjkljivosti v državi in družbi, je razgalila tudi pomanjkljivosti pri preprečevanju nasilja v družini in skrbi za žrtve. Nasilje nad ženskami se je v času poslabšanja epidemioloških razmer namreč povečalo, nekatere nevladne organizacije pa pogrešajo več posluha države za težave, ki jih izpostavljajo. 25.11.2020 00:00
Pot sporne uredbe o vladavini prava od maja 2018 do danes Izhodiščni predlog sporne uredbe o vladavini prava, zaradi katere Madžarska in Poljska blokirata sveženj za spoprijem Evrope s pandemijo, je Evropska komisija podala maja 2018. Nemško predsedstvo je na podlagi julijskih sklepov vrha EU pripravilo razvodenelo verzijo, ki pa je bila v pogajanjih z Evropskim parlamentom znova okrepljena. 24.11.2020 00:00
Varstvo osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj Državni zbor je 20. novembra sprejel Zakon o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPOKD), ki izvršuje evropsko Direktivo iz leta 2016, obenem pa natančno ureja obdelavo osebnih podatkov na področju dela štirih pomembnih upravnih organov: Policije, Državnega tožilstva, Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij in Uprave za probacijo. 23.11.2020 00:00
Delavci naj bodo tudi med epidemijo pozorni na svoje pravice Epidemija močno vpliva tudi na trg dela, kjer so se mnogi zaposleni iz različnih razlogov znašli v stiski. Pojavljajo se nejasnosti glede dolžnosti in pravic zaposlenih, slišati je opozorila o porastu števila kršitev delovne zakonodaje. Zaposleni lahko pojasnila in pomoč med drugim poiščejo pri sindikatu, prijavo pa lahko vložijo tudi neposredno. 20.11.2020 00:00
Kako daleč je še do digitalnega poslovanja sodstva? Ministrstvo za pravosodje je pripravilo pravilnik o elektronskem poslovanju sodišč v civilnih in kazenskih postopkih, ki predstavlja podlago za širitev elektronskega načina poslovanja sodišč. Kdaj bo sodstvo prešlo na digitalni način poslovanja, pa bo v praksi odvisno od tehničnih pogojev in finančnih sredstev. 19.11.2020 00:00
Podrobnejša pojasnila glede prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS, ki je začel veljati 16. novembra 2020, z namenom omejitve stikov in gibanja prebivalstva ter zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID 19, zaostruje obstoječe izjeme glede izvajanja dejavnosti in začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju RS. 18.11.2020 00:00
Kdo in kako lahko dobi subvencijo za fiksne stroške? Ker je bilo zadnje dni v javnosti in medijih nekaj nejasnosti glede ukrepa subvencioniranja fiksnih stroškov, v nadaljevanju dodatno in podrobneje pojasnjujemo, kdo in v kolikšni višini lahko koristi ta ukrep. 17.11.2020 10:03
Vrhovno sodišče RS v čudežni deželi

Vrhovno sodišče RS kaže očitne znake demence. Najprej s sodbo X Ips 4/2020 javnosti zapre dostop do sodb. Ko stroka dvigne svoj glas, pa sodišče na svoji spletni strani pojasni, da smo vse to napačno razumeli in da delujejo popolnoma transparentno. Vendar ob zahtevi za dostop do sodbe, to zavrnejo in se sklicujejo na omenjeno sodbo. Vse to se dogaja znotraj istega sodišča. Kdo je tu dementen?

17.11.2020 00:00
Pregled ukrepov iz predloga PKP6 Vlada je 10. novembra sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 oziroma t. i. PKP6, ki določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni covid-19. Vlada je predlog zakona že poslala v obravnavo in sprejem v državni zbor. Vrednost PKP6 je milijarda evrov. 16.11.2020 07:58
Delavci v drugem valu epidemije v še večjih stiskah V Delavski svetovalnici opažajo zatišje med delavci, ki se nanje v času drugega vala epidemije obračajo manj kot prej. Kot pravi vodja svetovalnice Goran Lukić, jih skrbi, da je to posledica strahu. Podobnega mnenja so tudi v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), kjer v času epidemije ugotavljajo vse več kršitev delavskih pravic. 15.11.2020 00:00
Kako po novem do potrdila o karanteni na domu? Ministrstvo za zdravje je objavilo protokol za obvladovanje širjenja okužbe na delovnih mestih v času razglašene epidemije. Izpostavljajo, da je eden od ključnih ukrepov za omejitev širjenja virusa SARS-CoV-2, da oseba, ki ji je bila potrjena okužba (s testom ali na podlagi mnenja zdravnika), ostane doma. 13.11.2020 10:28