c S
V SREDIŠČU
SPREMLJAMO UKREPE OB EPIDEMIJI Vlada je s sklepom podaljšala subvencioniranje čakanja na delo do konca maja in z odlokom podaljšala epidemijo za 30 dni ter spremenila semafor ukrepov, po katerem se danes sprošča več dejavnosti. S spremembo odloka ob vzdrževanju razdalje maske na prostem niso več obvezne. V petek so bili sprejeti novi odloki, ki med drugim predvidevajo sprostitve nočne omejitve gibanja, nekaterih storitvenih dejavnosti in določene športne vadbe ter odprtje smučišč (pregled veljavnih ukrepov).

Od danes za vstop v RS nov odlok prinaša spremembe pri izjemah in določa tudi veljavnost testov, opravljenih v ZDA in Veliki Britaniji.

V ponedeljek se otroci vračajo v vrtce, dijaki in učenci pa v osnovne in srednje šole, je z novim odlokom sklenila vlada.  
>> pregled veljavnih odlokov

Na sodiščih so do 11. aprila preklicani naroki v zadevah, ki niso nujne, notarji pa poslujejo v času uradnih ur po predhodni najavi.

Vlada je do konca junija podaljšala nekatere dodatke in ukrepe iz PKP ter posodobila strategijo cepljenja in sprejela nov predlog novele zakona o nalezljivih boleznih, ki natančneje ureja ukrep karantene. 

Za PKP8 smo pripravili podrobne obrazložitve vseh 65 členovprečiščena besedila 21 zakonov, na katere vpliva, in pregled pomembnejših ukrepov.

>> Več o zakonodaji in drugih ukrepih
12.04.2021 00:00
Pregled veljavnih odlokov in drugih predpisov za zajezitev epidemije Po strožjem zaprtju države zaradi omejevanja epidemije so od 12. pa do 18. aprila v veljavi nekoliko manj strogi ukrepi, ki po prenovljenem vladnem semaforju sodijo v rdečo fazo (pregled aktualnih ukrepov). Razglasitev epidemije je podaljšana in bo veljala od 17. aprila še 30 dni. 12.04.2021 07:30
Koronska kriza vplivala na trg poslovnih nepremičnin Epidemija covida-19 in njen učinek na delovne procese so lani vplivali na trg poslovnih nepremičnin, tako na področju najema kot nakupov. V času, ko se stanovanjski projekti v Ljubljani in tudi drugod po državi množijo, je manj tudi naložb v nove poslovne stavbe. Za prihodnja leta je v napovedih poznavalcev še nekaj negotovosti. 12.04.2021 00:00
Pregled veljavnih odlokov in drugih predpisov za zajezitev epidemije Vlada je na petkovi dopisni seji v skladu z napovedmi sprejela odloke, ki določajo, kateri ukrepi za omejevanje epidemije covida-19 bodo veljali prihodnji teden. Nočne omejitve gibanja tako od ponedeljka ne bo več, medtem ko omejitev prehajanja med statističnimi regijami ostaja. Epidemija se podaljšuje še za 30 dni. 11.04.2021 00:00
Opozorila pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi po 85. členu ZDR-1 V aktualni sodni praksi pisno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi po 85. členu ZDR-1 a priori ne uživa samostojnega pravnega varstva. To stališče omogoča hude zlorabe tega delovnopravnega instituta s strani delodajalcev kot močnejše stranke v delovnem razmerju, zato bi ga bilo nujno ponovno preveriti in ustrezno korigirati. V igri je namreč potencialna kršitev pravice do sodnega varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin delavcev po 15. členu Ustave RS. 08.04.2021 00:00
IZ SODNE PRAKSE: Enakopravnost športnikov invalidov Položaj športnikov invalidov in neinvalidov je v bistvenem enak v smislu njihovega delovanja kot udeležencev športnih tekmovanj na (para)olimpijski ali na svetovni ravni v (para)olimpijskih športih, na katerih dosegajo odličja. Zato je utemeljena zahteva, da se v pojem »olimpijski« pri svetovnih prvenstvih vključuje tudi športe z olimpijskih iger športnikov invalidov. 07.04.2021 10:08
Vloga delodajalca pri presoji (ne)utemeljenosti bolniške odsotnosti Eden izmed glavnih izzivov sodobnega delodajalca je obvladovanje absentizma, situacije, ko je delavec z dela odsoten, čeprav delodajalec upravičeno pričakuje nasprotno, da bo delavec na delu prisoten. Kdaj je delodajalec upravičen delavca poslati na usmerjen preventivni zdravstveni pregled k pooblaščenemu zdravniku? 06.04.2021 09:24
Po Evropi različne strategije za zajezitev pandemije med prazniki Evropa je v primežu tretjega vala epidemije covida-19. V številnih državah že veljajo strogi ukrepi za zajezitev novega koronavirusa, tako da veliko držav med velikonočnimi prazniki ne napoveduje večjih dodatnih zaostritev ukrepov. Najbolj jih bodo zaostrili med drugim na vzhodu Avstrije in v Italiji, več sprememb je tudi pri prehajanju mej. 02.04.2021 00:00
Pregled veljavnih odlokov in drugih predpisov za zajezitev epidemije Novi omejitveni ukrepi (seznam ključnih ukrepov), ki veljajo od 1. do vključno 11. aprila, med drugim uvajajo prepoved prehajanja med vsemi statističnimi regijami, prepoved zbiranja ljudi in obveznost nošenja maske na odprtih javnih prostorih, razen pri rekreaciji v naravi. 01.04.2021 08:00
Pojasnila v zvezi z odsotnostjo z dela zaradi razlogov višje sile Sprejeti ukrepi Vlade za zaustavitev javnega življenja med 1. in vključno 11. aprilom, med katerimi je tudi ukrep izvajanja pouka na daljavo, zagotavljanje le nujnega varstva za otroke v vrtcih in za učence od 1. do 3. razreda (odlok) ter omejeno delovanje javnega prevoza (odlok), lahko vplivajo na nemožnost opravljanja dela delavca zaradi nastanka višje sile. 31.03.2021 00:00
Pregled veljavnih odlokov in drugih predpisov za zajezitev epidemije Novi omejitveni ukrepi (seznam ključnih ukrepov), ki bodo veljali od 1. do vključno 11. aprila, med drugim uvajajo prepoved prehajanja med vsemi statističnimi regijami, prepoved zbiranja ljudi in obveznost nošenja maske na odprtih javnih prostorih, razen pri rekreaciji v naravi. 30.03.2021 11:25
Otrok ima pravico do stikov tudi v času epidemije Razvezani starši se v času epidemije covida-19 soočajo z vrsto novih izzivov. Da bi omejila širjenje virusa, je vlada naročila ljudem, naj ostanejo doma, razen kadar opravljajo druga dela oziroma dela na drugem kraju (na domu), zaradi izvajanja ukrepov preprečitve širjenja koronavirusne bolezni covid-19 na podlagi 169. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Otroci ločenih družin se morajo še vedno premikati med gospodinjstvi in pri tem zasledovati otrokovo korist, ki je ključni element, ki pogojuje dovolitev stikov otroka z nerezidenčnim staršem. 30.03.2021 09:40
Z aprilom bo začela delovati Uprava avtocestne policije Z aprilom bo začela delovati Uprava avtocestne policije, ki bo med drugim skrbela za večjo prometno varnost. Ta se v zadnjih letih nekoliko izboljšuje, a se z naraščajočim prometom povečujejo težave v prometu ter kriminaliteta, so pojasnili na Generalni policijski upravi. 29.03.2021 09:00
Pregled veljavnih odlokov in drugih predpisov za zajezitev epidemije Odlokom o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih je podaljšana večina ukrepov za teden dni. Nočna omejitev gibanja po vsej državi traja od 22. do 5. ure. Znova so se zaostrili pogoji za vstop v državo. 29.03.2021 00:00
Pregled veljavnih odlokov in drugih predpisov za zajezitev epidemije Vlada je z Odlokom o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih podaljšala večino ukrepov za teden dni. V obalno-kraški, goriški in koroški regiji, ki so glede na epidemiološko stanje obarvane rdeče, znova velja omejitev gibanja na regijo. Nočna omejitev gibanja po vsej državi po novem traja od 22. do 5. ure. Zaostrili so se pogoji za vstop v državo. 27.03.2021 00:00
Prepoved izvoza cepiv proti covidu bi bila napaka Državni sekretar na britanskem ministrstvu za mednarodno trgovino Greg Hands je v intervjuju izrazil nasprotovanje vsakršnim prepovedim izvoza cepiva proti covidu-19. To bi bila napaka, je dejal. Poudaril je, da je za vse bolje, da pri tem sodelujejo. Odnose med Slovenijo in Združenim kraljestvom je ocenil kot zelo dobre. 26.03.2021 09:00
Vrh EU o pospešitivi dobave cepiv in cepljenju Voditelji članic EU se bodo danes in v petek zaradi slabšanja epidemiološke slike sestali le virtualno, čeprav se je načrtovalo srečanje v Bruslju. V ospredju pozornosti bodo po pričakovanjih izzivi v boju s pandemijo novega koronavirusa, zlasti prizadevanja, da bi unija dobila čim več cepiv in čim prej cepila čim več ljudi. 25.03.2021 07:00
IZ SODNE PRAKSE: Pogodbena kazen za kršitev konkurenčne klavzule Ni mogoče enačiti pojmov odškodninske odgovornosti in pogodbene kazni, saj gre za dva različna instituta, ki izvirata iz različnih pravnih temeljev. Na podlagi Obligacijskega zakonika (OZ) ima upnik pravico zahtevati pogodbeno kazen tudi če presega škodo, ki mu je nastala in celo, če mu ta sploh ne bi nastala. 24.03.2021 09:03
Predsedujoče države skušajo na agendo uvrstiti tudi "svoje" teme Vse države skušajo med predsedovanjem Svetu EU pustiti svoj pečat in vplivati na agendo, vendar pa novosti, ki jih je uvedla lizbonska pogodba, zlasti manjšim članicam ta prizadevanja otežujejo. V precejšnji meri je vsako predsedovanje zaznamovano z zapuščino prejšnjega, v zadnjem letu pa jih je zaznamovala tudi pandemija covida-19. 23.03.2021 08:00
Likvidnost podjetij nad pričakovanji, težave v zaprtih dejavnostih Država je z obsežnimi ukrepi ublažila vpliv koronske krize na likvidnost podjetij in brezposelnost. Trenutno stanje v podjetjih je razmeroma dobro in je nad pričakovanji, kažejo ocene GZS ter dveh največjih bank v državi. OZS pa opozarja, da je stanje slabo v delu malega gospodarstva, ki je zaradi epidemije zaprt oz. posluje omejeno. 22.03.2021 07:00