c S
V SREDIŠČU
Problematika gostinskega kadra v turizmu se stopnjuje Problematika pomanjkanja gostinskega kadra v slovenskem turizmu je trajnega značaja, z gospodarsko rastjo in zmanjševanjem števila brezposelnih v državi pa se le še stopnjuje, pravijo na gospodarskem ministrstvu. Redki so delodajalci, ki se zavedajo, kako zelo je pomembno, da zaposlijo kakovosten in izobražen kader, pa menijo v sindikatu. 24.05.2019 07:23
IZ SODNE PRAKSE: Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi kaznivega dejanja Odpovedni razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi je podan, če delavec krši pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega razmerja in ima kršitev vse znake kaznivega dejanja. Kot taka se šteje tudi podaja napačnih informacij delodajalcu z goljufivim namenom. 23.05.2019 07:00
Volitve 751 poslancev Evropskega parlamenta Okoli 427 milijonov volivcev v 28 državah v EU bo od 23. do 26. maja izbiralo 751 poslancev Evropskega parlamenta. V večini držav bodo volitve v nedeljo, ko bodo pozno zvečer že znani prvi obrisi novega parlamenta. Tudi v Sloveniji bodo volitve osmih evropskih poslancev potekale v nedeljo. 22.05.2019 07:16
Kaj z volilnimi okraji ter kako urediti volilne enote in preferenčni glas? Ustavno sodišče (US) je v odločbi U-I-32/15 ugotovilo, da je 4. člen Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (ZDVEDZ) v neskladju z Ustavo, in državnemu zboru naložilo, da mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku dveh let po objavi odločbe. S tem je vlado in državni zbor (DZ) postavilo pred politično izjemno težavno nalogo zagotoviti potrebno podporo bodisi za izredno zahtevno spremembo meja volilnih okrajev bodisi za ukinitev volilnih okrajev (in razmislek o številu volilnih enot) in hkratno uvedbo preferenčnega glasu.  21.05.2019 10:11
Dolgotrajna brezposelnost upada, a izzivi ostajajo Brezposelnost v Sloveniji že nekaj časa upada. Trend je ugoden tudi za dolgotrajno brezposelne, a njihova skupina še vedno predstavlja 52 odstotkov vseh brezposelnih. V najslabšem položaju so starejši, ki so ob tem še slabše izobraženi in fizično omejeni. Prav dolgotrajna brezposelnost je eden glavnih izzivov ministrice za delo Ksenje Klampfer. 20.05.2019 06:38
Spodbujanje sovraštva ali nestrpnosti: meja med prekrškom in kaznivim dejanjem Ministrstvo za pravosodje je spomladi leta 2016 predlagalo spremembo prekrškovne zakonodaje, ki bi Policiji omogočala razkritje identitete oseb, ki na spletnih straneh širijo sovražnost in spodbujajo nestrpnost. Ideja ni nova, saj na teoretični ravni sega že v leto 2012. Takrat je bilo mogoče zaslediti najbrž prvo pobudo o dekriminalizaciji sovražnega govora ter njegovem sankcioniranju s prekrški zaradi večje učinkovitosti postopka, ki je pozneje doživela ponovitev leta 2017. Vendar pa vse do danes nimamo odgovora na vprašanje, kje se končajo prekrški in začno kazniva dejanja s tega področja oziroma kaj sploh predstavlja ločnico med tema dvema oblikama kaznivih ravnanj. 17.05.2019 07:33
Pred politiko zahtevno usklajevanje sprememb volilne zakonodaje Predstavniki parlamentarnih strank se bodo na posvetu pri predsedniku republike Borutu Pahorju predvidoma pogovarjali o predlaganih spremembah volilne zakonodaje. Na mizi imajo tri različice: predlog sprememb volilnih okrajev ter predloga za njihovo ukinitev z uvedbo obveznega relativnega ali absolutnega prednostnega glasu. 16.05.2019 07:00
Obligacijskopravna vprašanja prevoza z Uberjem Prispevek odpira in obravnava obligacijskopravna vprašanja prevoza z Uberjem pod predpostavko, da bi ta prodrl tudi na trg Republike Slovenije. V uvodu je predstavljeno delovanje Uberjeve digitalne pametne platforme in mobilne aplikacije, s katero uporabniki dostopajo do storitev. Posebna pozornost je namenjena problemom in izzivom, ki jih prinaša digitalizacija ponujanja različnih storitev, pri čemer je poudarek na konkretnem primeru prevoza z Uberjem. Ob upoštevanju dejstva, da problematika ponujanja storitev posega na različna pravna področja, se avtor v prispevku omejuje izključno na obligacijskopravna vprašanja. 15.05.2019 09:08
Sodišče EU o vpisu v imenik odvetniške zbornice

Menihu, ki ima v drugi državi članici status odvetnika, grška zakonodaja, zaradi nezdružljivosti statusa meniha in odvetniškega poklica, prepoveduje vpis v imenik odvetniške zbornice. Ta prepoved je v nasprotju s pravom Evropske unije.

14.05.2019 09:35
Pomanjkanje ustreznih kadrov že večje kot pred krizo Delodajalci že nekaj časa opozarjajo na težave z iskanjem ustreznih kadrov, a se stanje vztrajno slabša, tako da je po podatkih delodajalskih organizacij celo huje kot leta 2008. Pomagajo si s tujci, a se praznijo tudi kadrovski bazeni bivših jugoslovanskih republik. Od države zato pričakujejo pospešitev ukrepov in strategijo ekonomskih migracij. 13.05.2019 08:29
V EU po volitvah bitka za najvišje položaje V EU se bo po volitvah razplamtela bitka za najvišje položaje. Najprej bo treba izbrati predsednika Evropske komisije. V visoki kadrovski kombinatoriki pa so ključni še trije položaji: predsednik Evropskega sveta, predsednik Evropske centralne banke in visoki zunanjepolitični predstavnik unije. 10.05.2019 08:44
Stranka sodnega postopka kot storilec kaznivega dejanja krive izpovedbe "Dolžni ste govoriti resnico, povedati vse, kar veste o zadevi, ničesar zamolčati, kriva izpovedba pa je kaznivo dejanje." To je pravni pouk, ki dnevno odmeva po sodnih dvoranah širom Slovenije. Kaj pa če osebe, ki so v okviru dokazovanja zaslišane v sodnem postopku, te dolžnosti ne spoštujejo? 09.05.2019 09:26
Odškodninska odgovornost delodajalca za škodo zaradi stresa na delovnem mestu V zadnjih nekaj desetletjih se v strokovni literaturi poudarjata prisotnost in vpliv stresa v vsakdanjem življenju. Sam izvor stresa ni enoplasten pojem, saj gre za splet različnih dejavnikov, ki sestavljajo svojevrsten konglomerat. Pogosto je glavni vzrok (predvsem negativnega) stresa ravno služba, ki jo opravljamo. Ugotavljamo, da se tako nacionalni kot mednarodni pravni viri s področja varnosti in zdravja pri delu nanašajo tudi na obravnavo stresa z vidika njegovega negativnega vpliva na zdravje ter da je delodajalec po pravilih o neposlovni (deliktni) odškodninski odgovornosti in tudi po pravilih o poslovni odškodninski odgovornosti lahko odgovoren za škodljive posledice stresa na delovnem mestu. 08.05.2019 09:28
Vrh EU o zavezah prihodnjim generacijam, ob robu o visokih položajih Voditelji 27 članic Evropske unije naj bi v transilvanskem mestu Sibiu na dan Evrope začrtali ambiciozno prihodnost po izstopu Velike Britanije. A brexit se ni zgodil po načrtih, vrh bo tako manj prelomen. Voditelji naj bi sprejeli deset zavez prihodnjim generacijam. Bistveni pa bodo neformalni pogovori o visokih položajih v EU po evropskih volitvah. 07.05.2019 08:53
IZ SODNE PRAKSE: Ureditev dodatka na delovno dobo v kolektivnih pogodbah Vrhovno sodišče je po petih letih negotovosti podalo odločitev glede vprašanja, koliko svobode imajo socialni partnerji pri urejanju dodatna na delovno dobo v kolektivnih pogodbah. 06.05.2019 07:10
Svet Evrope obeležuje 70-letnico Svet Evrope bo z dnevom odprtih vrat obeležil 70. obletnico ustanovitve in 60. obletnico Evropskega sodišča za človekove pravice. Svet Evrope, najstarejša vseevropska mednarodna organizacija za varovanje človekovih pravic, demokracije in pravne države, danes šteje 47 držav članic. Med njimi so tudi vse članice EU. 03.05.2019 10:58
Odprta Pandorina skrinjica glede pomena kršitev pravil imenovanja sodnikov? V nedavni zadevi Guðmundur Andri Ástráðsson proti Islandiji se je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) srečalo z vprašanjem, ali s strani domačih sodišč ugotovljene kršitve določb domačega prava v postopku imenovanja določenih sodnikov predstavljajo razlog za ugotovitev kršitve konvencijske pravice do poštenega sojenja v sodnih postopkih, kjer so ti sodniki sodelovali. 30.04.2019 10:41
Zasebne osnovne šole opozarjajo, da bodo predlagane zakonske spremembe zmanjšale njihovo financiranje Zasebne osnovne šole opozarjajo, da predlog sprememb zakona o financiranju izobraževanja, ki ga je v javno obravnavo poslalo ministrstvo za izobraževanje, zmanjšuje financiranje javnih programov v zasebnih šolah. Spremembe so v nasprotju z ustavno odločbo U-I-269/12, ki določa zvišanje financiranja, pravijo. Ministrstvo vztraja, da predlog uresničuje odločbo. 29.04.2019 09:08
Brez socialne pravičnosti ne bo trajnega miru Slovenija ima primerno delovno zakonodajo, zato bolj kot reformo potrebujemo ostrejši nadzor, na področju trga dela pa je med najbolj kritičnimi porast prekarnosti, je pred praznikom dela v intervjuju dejala specialistka za delovno pravo Darja Senčur Peček. Ob tem je spomnila na sto let staro opozorilo, da brez socialne pravičnosti ne bo trajnega miru. 26.04.2019 09:19
Iz revije Pravna praksa >> Zvjezdan Radonjić: Dvojna merila disciplinskega tožilca Te dni poteka pravdni postopek, v katerem nekdanji obdolženec v zadevi Patria toži Republiko Slovenijo zaradi zlorabe sodniškega položaja določenega višjega sodnika. Časopisi poročajo: "Danes so kot pričo zaslišali Krkovičevega avtomehanika, ki je popravljal tudi avtomobil višjega sodnika Milana Štruklja, člana senata, ki je potrdil prvostopenjsko obsodbo v zadevi Patria. Po pričanju avtomehanika naj bi mu sodnik dejal, da so četverico v zadevi Patria obsodili zato, ker je bila takšna komanda z vrha."(1) O tem, da bi naj višji sodnik prejel navodila "z vrha", je Tone Krkovič izpovedal že ob odločitvi Vrhovnega sodišča pred dvema letoma, ko je v nagovoru množici z imenom in priimkom omenil sodnika, ki naj bi odločitev senata iz sfere lastnega delovanja prestavil v sfere izven sejne dvorane. 25.04.2019 07:00