c S
V SREDIŠČU
SPREMLJAMO COVIDNE UKREPE Vlada z včeraj objavljeno novelo odloka, ki znova zaostruje izpolnjevanje pogoja PCT, od 1. oktobra dalje uvaja pogoj PC v državni upravi (ministrstva, organi v sestavi, inšpekcije, policija, vojska in upravne enote), kar pomeni, da se delo v prostorih državne uprave omogoči samo ob izpolnjevanju pogoja cepljenosti in prebolevnosti (novi 10.a člen). Novela določa tudi obveznosti osebe, ki je imela pozitiven test HAG, razširja vrsto oseb, ki jim ni treba izpolnjevati pogoja PCT, in področja, za katera ne veljajo omejitve zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT. S spremembo odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi, ki že velja, je dovoljeno zbiranje nad 50 oseb na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih v zaprtih prostorih ali na odprtih površinah, pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT.
>> pregled veljavnih odlokov

Od 14. julija sta v veljavi dva zakona iz IX. paketa, in sicer ZIUPGT (obrazložitve po členih) ter ZNUPZ (obrazložitve po členih). ZNUPZ med drugim določa višino nadomestila plače delavca, ki zaradi karantene na domu ne more opravljati dela. Višina je različno določena glede na razlog oz. okoliščine, zaradi katerih je bil delavec v karanteni na domu.

>> Več o interventnih zakonih in drugih ukrepih
17.09.2021 00:00
Pregled veljavnih protikoronskih odlokov in drugih predpisov Vlada je zaostrila izpolnjevanje pogoja PCT, in sicer od 1. novembra testiranje na koronavirus za zaposlene v državni upravi ne bo več zadostovalo (novi 10.a člen odloka se začne uporabljati 1. oktobra). Na javnih zbiranjih nad 50 oseb je po novem obvezno izpolnjevanje pogoja PCT, razen za mlajše od 15 let. 17.09.2021 09:24
Hramba dokazil PCT Informacijski pooblaščenec (IP) je prejel zahtevo za mnenje, v kateri je navedeno, da se na sindikat obračajo številni člani, od katerih delodajalci zahtevajo, da jim posredujejo skenirana potrdila o cepljenju ali potrdila o prebolelosti. Ali je to v skladu z varovanjem občutljivih osebnih podatkov? 16.09.2021 10:52
IZ SODNE PRAKSE: Načelo neposrednosti

Načelo neposrednosti terja, da sodišče s svojimi čutili zaznava naravo in vsebino dokaznih sredstev in na tej podlagi tudi sprejme dokazno oceno in odločitev v zadevi. Pri zaslišanju strank ali prič, včasih tudi izvedencev, se dokazna vrednost izoblikuje tudi po okoliščinah, v katerih so besede izrečene: po gestah zaslišanega, barvi in tonu njegovega glasu, odločnosti ali neodločnosti, samozavesti ali zmedenosti ipd. Zato v primeru, ko poleg pričanja ni drugih dokazov, zgolj branje zapisnika o izpovedbah ni dovolj.

15.09.2021 11:16
Na enakem delovnem mestu, 400 evrov razlike v plači V podjetju imajo zaposlena dva delavca na enakem delovnem mestu, pri čemer en prejema približno 400 evrov višjo plačo. Ta ima več delovnih izkušenj in višjo izobrazbo. Podjetje zavezuje kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami. Ali delovne izkušnje in izobrazba lahko utemeljijo tako razliko v plači oziroma ali obstajajo kakšne smernice, kolikšna je lahko razlika? 14.09.2021 09:30
Pregled veljavnih protikoronskih odlokov in drugih predpisov Od 15. septembra je z novim odlokom za skoraj vse zaposlene v državi in uporabnike storitev ter stranke obvezen eden od pogojev PCT. Brez izpolnjenega pogoja bo med drugim mogoč nujni obisk zdravnika ter vstop v živilske trgovine, drogerije in lekarne, ki niso v trgovskih centrih. 13.09.2021 08:46
Prednostne naloge predsedovanja na področju pravosodja Prednostne naloge vključujejo predvsem zaščito pravic otrok, vpliv uporabe umetne inteligence na temeljne pravice in svoboščine, dosje e-dokazi, pristop EU k Haaški konvenciji o priznavanju in izvrševanju tujih sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, obravnavo predloga Uredbe o odstopu terjatev za tretje osebe in digitalizacijo pravosodja. 10.09.2021 11:13
Pregled veljavnih protikoronskih odlokov in drugih predpisov Vlada je do 12. septembra podaljšala odloka o pogojih vstopa v RS in o omejitvi zbiranja ljudi ter izdala nov odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT. Od 10. septembra so veljavi spremembe odloka, ki spreminjajo nekatere pogoje za izjeme, ki jim po visoko tveganem stiku z novim koronavirusom okuženo osebo ni treba v karanteno. 10.09.2021 07:15
IZ SODNE PRAKSE: Odgovornost za nastalo škodo v najemniškem stanovanju Najemnikoma je mogoče pripisati odgovornost le za tisti del škode, ki je nastal zaradi neustrezne sanacije oziroma za tisti del, kolikor je škoda večja zato, ker je najemnik zamakanje in njegove posledice popravljal na neustrezen način, ne pa tudi za tisti del škode, ki bi najemodajalcu nastala zaradi zamakanja v vsakem primeru, torej tudi, če bi bilo zamakanje sanirano nemudoma in v skladu s pravili stroke. 09.09.2021 00:00
Ali predlog novele ZNPPol-C tlakuje pot v družbo popolnega nadzora? Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) je objavilo predlog sprememb Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-C), ki po mnenju Informacijskega pooblaščenca (IP) vsebuje zaskrbljujoče predloge obširnega širjenja policijskih pooblastil. Večina predlogov po ugotovitvah IP sploh ne vsebuje ocen učinkov na varstvo osebnih podatkov. 08.09.2021 11:06
Testiranje zaposlenih na covid-19: obveznost iz delovnega razmerja ali prepovedana diskriminacija? Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je vrtcem in šolam poslalo okrožnico, s katero je opredelilo, da je za zaposlene, ki ne izpolnjujejo pogoja prebolevnosti ali cepljenosti, obvezno testiranje na covid-19 in da je odklonitev testiranja kršitev obveznosti iz delovnega razmerja, ki ima lahko za posledico disciplinske ukrepe, odpoved pogodbe o zaposlitvi in odškodninsko odgovornost delavca.(*1) 07.09.2021 09:24
Natančneje o pogoju prebolevnosti, cepljenja in testiranja Od 6. septembra je v veljavi Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki združuje ureditve več prej ločenih odlokov v zvezi z omejevanjem in obvladovanjem nalezljive bolezni COVID-19, kot so izpolnjevanje PCT pogoja za ponudnike in osebe, ki se udeležujejo dejavnosti, uporabo zaščitnih mask, samotestiranje, kritje stroškov in vpogled v dokazila o izpolnjevanju PCT pogoja itn. 07.09.2021 07:57
Povrnitev stroškov najemniku Najemnik je bival v stanovanju pet let. V tem času je enkrat prebelil stanovanje, pobarval okna in popravil vodovodno napeljavo. Sedaj noče plačati najemnine za zadnji mesec in trdi, da je opravil dela v vrednosti enomesečne najemnine. Ali ima prav in je upravičen do plačila teh stroškov? 03.09.2021 00:00
Katere informacije lahko delodajalec zahteva od delavca glede stika z okuženo osebo? Informacijski pooblaščenec (IP) je prejel zaprosilo za mnenje. Navedeno je, da iz NIJZ navodil osebam, ki so bile izpostavljene okužbi s SARS-CoV-2, izhaja, da je priporočljivo, da zaposlena oseba delo opravlja od doma tudi v primeru, ko je bila v neposrednem stiku z okuženo osebo, pa ta izpostavljenost ni bila takšne intenzitete, da bi bil zaposleni zato napoten v karanteno (tj. tudi ko ni šlo za visoko rizični tesni stik). 02.09.2021 14:43
IZ SODNE PRAKSE: Uporaba službenega vozila v zasebne namene Dokazno breme v kazenskem postopku nosi (upravičeni) tožilec, ki mora krivdo obdolženca dokazati z najvišjim dokaznim standardom (onkraj razumnega dvoma) in torej ponuditi toliko in takšne dokaze, ki omogočajo zaključek, da je obdolženec storil očitano kaznivo dejanje, čemur pa v obravnavani zadevi ni bilo zadoščeno. 01.09.2021 10:45
mag. Matevž Krivic: Ali lahko ustavna demokracija degenerira v nov tip "dvojne države"? Obremenjenost z reševanjem individualnih primerov me precej ovira pri spremljanju strokovne literature. Kljub temu mi je v zadnjem času uspelo prebrati 400 strani dolgo knjigo Ernsta Fraenkla "Dvojna država". Zanjo niti vedel nisem, da obstaja, in to že 80 let - dokler mi je ni poklonila urednica založbe, ki je leta 2019 izdala njen slovenski prevod.(*1) V zahvalo, ker sem njej in drugim pravno pomagal v nečem, kar jo je - si licet parva componere magnis - spomnilo na to, kar opisuje ta knjiga. Mene kot pravnika pa je knjiga naravnost prisilila v razmišljanje, ki ga tu objavljam. 31.08.2021 08:01
Pregled veljavnih protikoronskih odlokov in drugih predpisov 26. avgusta je Vlada sprejela nekaj dopolnitev ter podaljšanje veljavnosti odlokov za zajezitev in obvladovanje nalezljive bolezni covid-19, ki veljajo do vključno 5. septembra. 30.08.2021 12:21
IZ SODNE PRAKSE: Nedobroverna uporaba nepremičnine Lastnik ni dolžan posebej utemeljevati svojega prikrajšanja v povezavi z brezplačno uporabo njegove nepremičnine s strani osebe, ki za to nima pravnega naslova. V tem razmerju gre za lastninsko pravico, ki uživa posebno varstvo že po 33. členu Ustave. Odraz njenega varstva je tudi ureditev v Stvarnopravnem zakoniku (SPZ), ki dolžnosti plačila uporabe stvari odvezuje zgolj dobrovernega lastniškega posestnika, nasprotno pa je nedobroverni posestnik lastniku dolžan povrniti korist, ki jo je prejel, ne da bi moral lastnik posebej utemeljevati svoje prikrajšanje. 27.08.2021 00:00
Novela Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1E) Od 22. avgusta so v veljavi spremembe in dopolnitveZakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), ki so bile potrebne zaradi zadnje novele Stvarnopravnega zakonika (SPZ-B), ki je v slovenski pravni red prinesla institut povezanih nepremičnin. Ker ta za implementacijo potrebuje tudi ustrezna pravila glede zemljiškoknjižnih vpisov teh nepremičnin, je bilo potrebno dopolniti tudi ZZK-1. 26.08.2021 15:35
Odpuščanje zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, kot način spodbujanja k upokojevanju? V javnem sektorju je po prenehanju prisilne upokojitve, uvedene z ZUJF, moč zaznati problem, da se po sedanji ureditvi zaposleni pogosto ne odločijo za upokojitev, čeprav izpolnjujejo enega ali oba pogoja. K temu pripomorejo spodbude, ki jim jih je prinesel ZPIZ-2G (40 odstotkov pokojnine in povečevanje osnov za odmero). Ker se je zelo malo direktorjev javnih zavodov pripravljenih soočiti s tem na način, da se tudi od starejših delavcev zahteva polno izpolnjevanje delovnih nalog, se pojavljajo ideje, da bi uporabili inštitut odpuščanja zaposlenih iz poslovnih razlogov. To je po mojem mnenju s stališča javnega denarja zelo sporno, če je sploh dopustno. 25.08.2021 00:00