c S
V SREDIŠČU
Slovenija si zasluži primeren resor, zelo zanimiva okolje in raziskave Slovenski kandidat za evropskega komisarja, veleposlanik pri EU Janez Lenarčič je prepričan, da izpolnjuje vsa merila za ta položaj, in upa na enotno podporo iz domovine. Prepričan je tudi, da si Slovenija zasluži primeren resor, tudi zaradi neuravnoteženosti svežnja o vodilnih položajih. Med zanimivimi portfelji izpostavlja okolje in raziskave. 23.07.2019 07:12
Preddopustniško brbotanje v koaliciji napoveduje negotovo politično jesen Koalicijski partnerji ne prav složni odhajajo na oddih, ki ga, kot priznajo, komaj čakajo; tik pred dopustom so si namreč odprli več front. Na vladi je bilo napeto zaradi "komisarske sage", zavrnitev novele zakona o financiranju šolstva v DZ pa po oceni nekaterih partnerjev kaže, da v DZ nimajo 46 glasov. Razmerja tako nakazujejo negotovo politično jesen. 22.07.2019 09:03
Nekaj misli ob noveli ZKP-N Poletno in (pred)dopustniško obdobje je, zlasti na manjših sodiščih, čas prijetnega miru, v katerem se utrne kakšen trenutek tudi za (sicer pomembna) opravila, za katera v hektiki "običajnega" delovnika ni pravih priložnosti. Podpisani sem se v produktivni spokojnosti lotil motrenja sprejete novele Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N), ki bo z izjemo spremenjene ureditve t. i. prikritih preiskovalnih ukrepov stopila v uporabo to jesen. Med javno razpravo o štirinajsti noveli ZKP sem tudi sam pristojnemu ministrstvu poslal dva skromna predloga sprememb, ki sem ju na podlagi praktičnih izkušenj kazenskega sodnika prve stopnje (in razgovorov s kolegi) ocenil za koristni, smiselni in smotrni. 19.07.2019 11:12
IZ SODNE PRAKSE: Izvršba zoper javno podjetje

Zakonsko določbo, da se zoper objekte, naprave in druge stvari, ki so dolžniku nujno potrebne za opravljanje javne službe, ne sme uvesti izvršba, se ne sme razlagati preširoko, temveč mora sodišče tehtno presoditi, ali prodaja konkretnega predmet pomeni ogrožanje javne službe do te mere, da je brez njega ni mogoče opravljati.

18.07.2019 07:30
Ministrstvo bo preverilo ustreznost opredelitve posilstva v zakonodaji Pri pripravi morebitnih sprememb Kazenskega zakonika (KZ-1) bo ministrstvo za pravosodje preverilo tudi ustreznost ureditve kaznivega dejanja posilstva. Predlogi rešitev naj bi bili oblikovani še letos. A sprememb zakonika se ne gre lotevati na hitro in brez premisleka, saj lahko to v pravni sistem vnese negotovost, so navedli na ministrstvu. 17.07.2019 10:26
V četrtek na vladi izbira kandidata za evropskega komisarja iz Slovenije Vlada bo po napovedih na zadnji seji pred počitnicami, torej ta četrtek, izbrala slovenskega kandidata za evropskega komisarja. Ali bo kandidat le eden ali pa bo vlada predlagala moškega in žensko, je odvisno tudi od torkovega glasovanja o Ursuli von der Leyen za novo predsednico Evropske komisije. Koalicija resnih pogovorov o tem še ni opravila. 16.07.2019 07:11
Ognjeni krst von der Leynove v Evropskem parlamentu Evropski poslanci bodo v torek v Strasbourgu odločali o kandidatki za predsednico Evropske komisije Ursuli von der Leyen. Računa lahko na podporo svoje konservativne politične družine. Levica in zeleni bodo glasovali proti. Ključni pa bodo še neodločeni socialisti in liberalci, ki od nje pričakujejo vrsto zagotovil. Kaže, da bo napeto do konca. 15.07.2019 09:11
V teku nove aktivnosti za ustanovitev pokrajin Skupina strokovnjakov, ki jo vodi Boštjan Brezovnik z mariborske pravne fakultete, je pripravila osnutek zakona o pokrajinah. Razmišljajo o uvedbi 11 pokrajin, vezanih na mestne občine. Kako bodo potekale nadaljnje aktivnosti, pa so govorili na delovnem sestanku strokovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje. 11.07.2019 07:52
Pravni vidik ukrepov zoper mobing Zgodbe zaposlenih o nevzdržnih razmerah na delovnem mestu so številčne. Vzroki za trpinčenje na delovnem mestu oziroma mobing so lahko organizacijski, strukturni ali pa na individualni ravni izvirajo iz osebnosti povzročitelja. Vendar slabih medsebojnih odnosov v delovnem okolju ali slabe organizacije delovnega procesa ne moremo in ne smemo enačiti z mobingom. Mobing oziroma trpinčenje na delovnem mestu je po definiciji Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom. Čeprav je opredelitev zelo široka, predvsem zato, da bi delavcem nudila kar najvišjo raven zaščite, pristojni organi in sodišče ne ugotovijo vsakič, da je bil zaposleni žrtev mobinga. 10.07.2019 14:05
Na Sodišču EU v ospredju opomba glede ribolova iz hrvaške pristopne pogodbe Hrvaška in Slovenija sta na ustni obravnavi o dopustnosti slovenske tožbe proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega prava kot posledice neizvajanja arbitražne razsodbe predstavili znana stališča. V ospredju razgibane dveinpolurne razprave je bila sicer opomba v povezavi z ribolovnim režimom in arbitražo iz hrvaške pristopne pogodbe. 09.07.2019 07:41
Minimalna plača bo še zvišala poletne temperature: delodajalci se ne bodo vdali Državni svet je te dni zavrnil predlog zakona delodajalcev, po katerem bi dodatek na delovno dobo ostal del minimalne plače, a se delodajalci ne bodo vdali. Predstavniki njihovih združenj se bodo tako 18. julija sestali s predstavniki ministrstev za delo in gospodarstvo. Sindikati medtem v primeru sprememb rožljajo z referendumom. 08.07.2019 08:25
Kaj sta konferenca predsednikov in bureau ter kdo so kvestorji?

Konferenca predsednikov in predsedstvo ali bureau sta temeljni vodstveni strukturi v Evropskem parlamentu, opredeljeni leta 1993. Konferenco predsednikov sestavljajo predsednik parlamenta in vodje političnih skupin, predsedstvo pa predsednik in podpredsedniki parlamenta. Tretji ključni del vodstvene strukture so kvestorji.

05.07.2019 06:54
Diskriminatorno upoštevanje pretekle delovne dobe

Sodba Sodišča Evropske unije v zadevi C-24/17 z dne 8. maja 2019

Avstrijsko vrhovno sodišče je Sodišču Evropske unije (EU) med drugim postavilo vprašanje za predhodno odločanje, ali avstrijska nacionalna ureditev, ki določa, da se za določitev službene dobe pogodbenega uslužbenca v javnem sektorju pretekla delovna doba, dosežena v delovnem razmerju pri lokalni skupnosti ali zvezi občin v državi članici Evropskega gospodarskega prostora, Republiki Turčiji ali Švicarski konfederaciji, pri organu EU ali pri medvladni organizaciji, katere članica je Republika Avstrija, ali pri drugih podobnih organih, upošteva v celoti, medtem ko se kakršnakoli druga pretekla delovna doba upošteva le v skupnem obsegu največ desetih let in le, če je upoštevna, nasprotuje 45. členu Pogodbe o delovanju EU (PDEU) in prvemu odstavku 7. člena Uredbe (EU) št. 492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o prostem gibanju delavcev v Uniji (Uredba). Pri čemer sta razvrstitev in napredovanje javnega uslužbenca odvisna od njegove službene dobe. Sodišče EU je odločilo, da je obravnavana ureditev v nasprotju s pravom EU.
04.07.2019 06:20
IZ SODNE PRAKSE: Določitev skrbništva K odločitvi, kateri od staršev je bolj primeren za vzgojo in varstvo otroka, so sicer pomembne poizvedbe v vrtcu, šoli in na CSD, bolj kot te pa predvsem izčrpne izpovedbe obeh staršev ter strokovno mnenje sodne izvedenke klinično psihološke stroke. 03.07.2019 06:09
Izvršitelj mora odvzem otroka skrbno načrtovati Ob razpadu družine je v največjo korist otroka, da se starša sporazumeta o njegovem varstvu in vzgoji. Če tega ne zmoreta, o tem odloči sodišče. V večini primerov starša upoštevata odločbo sodišča, sicer je potrebna prisilna izvršba, tudi odvzem otroka. Po spremembah pravilnika, ki so začele veljati junija, ga mora izvršitelj skrbno načrtovati. 02.07.2019 06:27
Dve leti po razglasitvi arbitražne razsodbe Ljubljana in Zagreb ostajata vsak na svojem bregu V soboto sta minili dve leti, odkar je arbitražno sodišče razglasilo razsodbo o meji med Slovenijo in Hrvaško. Slovenska vlada ob drugi obletnici poudarja, da razsodba predstavlja dokončno rešitev mejnega vprašanja, v Zagrebu pa je še vedno ne priznavajo. Medtem v povezavi z razsodbo teče postopek tudi na Sodišču EU. 01.07.2019 07:20
Medijska novela prinaša celovito rešitev Ministrstvo za kulturo je predlog novele zakona o medijih poslalo v javno razpravo, ki bo trajala do konca avgusta. Državna sekretarka Tanja Kerševan Smokvina vidi glavno dodano vrednost novele v tem, da prinaša celovito rešitev, odpravlja preživele administrativne ovire in omejuje negativne učinke koncentracije medijskega lastništva. 28.06.2019 09:00
Novela zakona o integriteti kmalu na klopeh ministrov Vlada bo v četrtek predvidoma obravnavala predlog novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Novela med drugim spreminja postopek imenovanja funkcionarjev KPK, reorganizira delo komisije in širi krog zavezancev za prijavo premoženjskega stanja. Spremembe premoženjskega stanja najodgovornejših funkcionarjev bodo objavljene na spletu. 26.06.2019 07:28
Slovenija 28 let pozneje Ob obletnici osamosvojitve Slovenije so v statističnem uradu pripravili primerjavo nekaterih kazalnikov. Ti med drugim kažejo, da danes Slovenci v povprečju živimo dlje kot pred 28 leti, za kilogram kruha pa delamo skoraj tretjino manj časa. Cene so namreč rasle počasneje kot plače, enako pa tudi pokojnine. 24.06.2019 07:20
V Istanbulu v nedeljo pomemben preizkus za turško demokracijo V turški finančni prestolnici Istanbul bodo v nedeljo znova volili župana, potem ko so volilne oblasti po pritožbah vladajoče stranke Pravičnost in razvoj (AKP) razveljavile volitve 31. marca, na katerih je presenetljivo zmagal kandidat glavne opozicijske Republikanske ljudske stranke (CHP) Ekrem Imamoglu. 21.06.2019 13:43