c S
V SREDIŠČU
SPREMLJAMO UKREPE OB EPIDEMIJI Vlada je za sedem dni, do 5. marca, podaljšala veljavnost dosedanjih ukrepov in zaradi poslabšanih epidemioloških razmer zaostrila ukrepe v obalno-kraški regiji, kjer veljata tudi omejitev gibanja in prepoved zbiranja. Pri vstopu v Slovenijo ostajajo enake omejitve, nekoliko je spremenjen rdeči seznam držav.
>>>pregled veljavnih odlokov

5. februarja je začel veljati > PKP8, za katerega smo pripravili podrobne obrazložitve vseh 65 členovprečiščena besedila 21 zakonov, na katere vpliva, in pregled pomembnejših ukrepovObjavljamo pojasnila v zvezi z ukrepi PKP8 in dopolnjena pojasnila PKP7 na davčnem področju.

Od 1. februarja na podlagi nove odredbe vsa sodišča znova poslujejo kot običajno.

>>> Pregled vseh ukrepov 
26.02.2021 00:00
Pregled veljavnih odlokov in drugih predpisov za zajezitev epidemije Vlada je z odlokom za sedem dni, do 5. marca, podaljšala veljavnost večine dosedanjih ukrepov. Zaradi poslabšanih epidemioloških razmer je zaostrila ukrepe v obalno-kraški regiji, kjer veljata tudi omejitev gibanja in prepoved zbiranja. Pri vstopu v Slovenijo ostajajo enake omejitve, nekoliko je spremenjen rdeči seznam držav. 26.02.2021 10:57
Različni zakonodajni postopki v EU V EU se zakonodajni akti sprejemajo po različnih zakonodajnih postopkih glede na vrsto in vsebino zakonodajnega predloga. Največ zakonodajnih aktov EU skupaj sprejmeta Evropski parlament in Svet EU, v posebnih primerih lahko zakonodajni akt sprejme samo ena institucija. 26.02.2021 00:00
Odpoved iz poslovnega razloga v luči ukrepov za omilitev učinkov epidemije Že iz samega opisa poslovnega razloga, ki je opredeljen kot prenehanje potrebe po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca izhaja, da je to najbolj pogost odpovedni razlog kriznih časov, ko se delodajalci soočajo s poslovnimi težavami, kot so upad naročil, upad prodaje, izguba poslov … K temu je v tem času dodatno negativno vplivalo tudi to, da je bilo opravljanje določenih dejavnosti zaradi epidemije velik del leta prepovedno. 25.02.2021 00:00
Vrh EU o usklajevanju glede covida in varnostnih temah Voditelji članic EU se bodo ta konec tedna sestali na drugem letošnjem virtualnem zasedanju, ki bo potekalo dva dni. V četrtek bodo nadaljevali razpravo o usklajevanju ukrepov pri spoprijemanju s pandemijo covida-19, v petek pa bodo obravnavali varnostne in obrambne teme ter južno soseščino. 24.02.2021 00:00
IZ SODNE PRAKSE: Razžalitev stanovskega kolega je kaznivo dejanje Z uporabo besede »budalo« je obdolženec izrazil zaničevanje do oškodovanca. Iz besede izhaja njen slabšalni namen, ki presega vsakršno mejo spoštljive in dostojne komunikacije med dvema kolegoma odvetnikoma na sodišču. Obdolženec je v obliki negativne vrednostne sodbe prešel na osebno raven, kjer je v ospredje stopila zgolj osebna žalitev oškodovanca, ki z zastopanjem obdolženčeve stranke ni imela več nobene zveze. 23.02.2021 08:52
Ureditev novega pravnega sredstva v prekrškovnih zadevah Ustavno sodišče je z odločbo št. Up-991/17, U-I-304/20 z dne 17. decembra 2020 ugotovilo, da je drugi odstavek 66. člena > Zakona o prekrških (ZP-1) v neskladju z Ustavo. Državnemu zboru je naložilo, da mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu. Do odprave ugotovljene protiustavnosti je določilo način izvršitve odločbe, in sicer za tekoče in prihodnje postopke odločanja o zahtevah za sodno varstvo ter tudi za tiste vlagatelje, ki so se, ker niso imeli na voljo pritožbe, obrnili neposredno na Ustavno sodišče ali jim rok za vložitev ustavne pritožbe zoper sodbo o zahtevi za sodno varstvo na dan objave odločbe še ni potekel. 22.02.2021 10:35
Pregled veljavnih odlokov in drugih predpisov za zajezitev epidemije

Vlada je na četrtkovi dopisni seji za en teden podaljšala (odlok) večino protikoronskih ukrepov in nekoliko dopolnila določbe o obveznosti testiranj, ki niso potrebna ob ustreznem dokazilu o cepljenju ali prebolelosti covida-19.

20.02.2021 00:00
Svet EU zaseda v desetih sestavah Svet EU je en sam pravni subjekt, ki - odvisno od obravnavanih vprašanj - zaseda v desetih različnih sestavah. Te niso hierarhično urejene, vendar pa ima Svet za splošne zadeve posebno usklajevalno vlogo ter je pristojen za institucionalne, administrativne in horizontalne zadeve. Posebne pristojnosti ima tudi Svet za zunanje zadeve. 19.02.2021 00:00
Po svetu v uporabi sedem cepiv, v Evropi v pričakovanju še štirih Takoj po pojavu novega koronavirusa so se farmacevtska podjetja lani z izjemno hitrostjo lotila razvoja ustreznega cepiva in manj kot leto dni pozneje se je z najbolj uspešnimi marsikje že začelo cepljenje. Trenutno je v uporabi sedem cepiv, ki se v marsičem razlikujejo. V Evropi veliko stavijo še na štiri cepiva, ki zaenkrat še niso odobrena, naj pa bi bila kmalu oz. še letos. 18.02.2021 00:00
Možnosti (enostranskega) spreminjanja in odpovedi pogodbe o zaposlitvi v času izrednih razmer V času izrednih razmer, kot je letošnja pandemija koronavirusne bolezni, pride do drastičnega padca ekonomskih aktivnosti in posledično prihodkov gospodarskih družb. Ker imajo te kljub zmanjšanju obsega poslovanja določene fiksne stroške, kamor spadajo tudi stroški dela, ki v delovno intenzivnih dejavnostih lahko sestavljajo pretežni del stroškov, morajo za zagotovitev vzdržnosti poslovanja ob nižjih prihodkih te stroške znižati. Pri stroških dela je prvi poskus v tej smeri znižanje plač zaposlenih, v skrajnem primeru pa tudi odpuščanje. V prispevku je analiziran pravni okvir in sodna praksa v zvezi z obema navedenima ukrepoma. 17.02.2021 00:00
Drugo slovensko predsedovanje Svetu EU Med prvim slovenskim predsedovanjem Svetu EU v prvi polovici leta 2008 in drugim v drugi polovici tega leta je EU decembra 2009 uveljavila lizbonsko pogodbo. Ta je z uvedbo položajev stalnega predsednika Evropskega sveta in visokega zunanjepolitičnega predstavnika unije precej vplivala na položaj rotirajočega predsedstva. 16.02.2021 00:00
Pregled veljavnih odlokov in drugih predpisov za zajezitev epidemije

Ob izboljšanju epidemioloških razmer, ki je omogočilo prehod v t. i. oranžno fazo, je Vlada sklenila sprostiti nekatere omejitve. Med drugim se odpirajo vse trgovine (seznam pogojev za obratovanje trgovin in dejavnosti), odpravljena je omejitev gibanja na občine in regije, v veljavi pa ostaja nočna omejitev gibanja.

15.02.2021 07:36
Pojasnilo v zvezi s tretjim odstavkom 44. člena PKP8 Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covid-19 (ZDUOP) v členih od 39 do 53 ureja začasni ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, pri čemer se v 44. členu določa višina delnega povračila nadomestila plače. 15.02.2021 00:00
Migracijski pakt in schengen - ključni temi med slovenskim predsedovanjem EU od izbruha migracijske krize leta 2015 še ni uspela doseči dogovora o nujni prenovi evropskega azilnega sistema. Migracije, terorizem in covid-19 so močno načeli schengenski prostor, zato je v načrtu tudi prenova tega sistema. Obe temi, ključni za prihodnost unije, bosta v ospredju tudi med slovenskim predsedovanjem. 12.02.2021 00:00
IZ SODNE PRAKSE: Ali je kričanje nad zaposlenimi dopustno? Povzdigovanje glasu oziroma kričanje nad podrejenimi ni dopustno, tudi če se nanaša na uveljavljanje službenih obveznosti podrejenih – nasprotno, kričanje je povsem neprimeren način podajanja kritike storilnosti podrejenega. Neprimerna komunikacija ne postane sprejemljiva, če se podrejeni delavec skuša upreti verbalnim napadom. 11.02.2021 00:00
Znova pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, torej brez predhodne ugotovitve razlogov za takšno odsotnost z dela s strani osebnega zdravnika zavarovanca, do tri zaporedne dni v kosu, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, ki ga izplača delodajalec, ki nato zahteva refundacijo od ZZZS, ki gre v breme Proračuna RS. 10.02.2021 00:00
Novi gradbeni zakon razdvaja arhitekte in inženirje Predlog novega gradbenega zakona, ki naj bi popravil in dopolnil obstoječe rešitve, da bi bili postopki hitrejši, je razdelil arhitekturno in inženirsko stroko, predvsem glede vodenja projektov. Resorno ministrstvo pravi, da je zakonski predlog v medresorskem usklajevanju in da bo v vladni obravnavi predvidoma marca. 09.02.2021 00:00
Pregled veljavnih odlokov in drugih predpisov za zajezitev epidemije

Vlada je za en teden podaljšala večino odlokov ter sklenila, da ukrepov ne bo več vezala na regije. Danes se lahko na podlagi novega odloka odpre več trgovin in storitev (seznam trgovin in storitev). S spremembo > odloka je Vlada omilila ukrep, da morajo štiri skupine ljudi, vključno z dnevnimi delavci migranti in tistimi, ki mejo prehajajo zaradi šolanja, ob vstopu v Slovenijo predložiti negativen izvid testa. 

06.02.2021 00:00
PKP8 že velja - pregled subvencioniranih dodatkov

5. februarja je začel veljati Zakonu o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covid-19 (ZDUOP) ali osmi protikoronski zakon, ki je namenjen zmanjševanju škodljivih posledic širjenja koronavirusa na prebivalstvo, gospodarstvo in na drugih področjih. V ospredje so ponovno postavljeni ukrepi za ohranitev delovnih mest in pomoči gospodarstvu, prioritetno pa se naslavlja tudi celostno skrb za starejše. PKP8 širi solidarnostne dodatke na še nekatere skupine ranljivih.

05.02.2021 14:09