c S
V SREDIŠČU
Posebno obvestilo uporabnikom Ker v zvezi z javnim naročilom Vrhovnega sodišča RS »Dostop do pravno informacijskega sistema«, št. JN001449/2019-B01, kroži nekaj zavajajočih informacij glede vsebine ponudbe družbe Lexpera d.o.o., ki nedvomno škodijo ugledu naše družbe, vas želimo seznaniti z nekaterimi nespornimi dejstvi. 27.01.2020 07:00
Kam sporočati napake v zdravstvu? Bolnišnice so lani ministrstvu za zdravje sporočile 32 opozorilnih nevarnih dogodkov. V 17 primerih je šlo za nepričakovano smrt, v treh pa za kirurški poseg na napačnem bolniku ali napačnem delu telesa. Ker naj bi bilo teh dogodkov še več, a jih bolnišnice ne sporočajo, ministrstvo načrtuje sistem za boljše sporočanje teh odklonov. 24.01.2020 09:15
Nedovoljena razpolaganja strank Stranke lahko v skladu z Zakonom o pravdnem postopku (ZPP) prosto razpolagajo z zahtevki, ki so jih postavile v postopku. Stranke se lahko odpovejo svojemu zahtevku, pripoznajo nasprotnikov zahtevek in se poravnajo. Sodišče pa ne prizna razpolaganja strank, ki nasprotuje prisilnim predpisom in ki nasprotuje moralnim pravilom. 23.01.2020 08:43
IZ SODNE PRAKSE: Stopnice kot nevarna stvar Stopnice med večstanovanjskimi bloki, ki so bile dotrajane in na več mestih odkrušene ter zavoljo sneženja in nizkih temperatur zasnežene, poledenele in spolzke, niso nevarna stvar. Stopnice so namreč pogost način prehajanja med površinami, ter za povprečnega posameznika niso nevarna stvar, temveč običajen način vzpenjanja ali spuščanja po naklonski pohodni površini. Sodišče je poudarilo, da je bistvo nevarne stvari v smislu pravnega standarda večja škodna nevarnost del njene bíti. 22.01.2020 07:08
Začenja se tretji postopek ustavne obtožbe predsednika v zgodovini ZDA Ameriški senat danes formalno začenja sodni postopek v okvirju ustavne obtožbe predsednika Donalda Trumpa, ki je obtožen izsiljevanja Ukrajine za volilno pomoč proti domačim političnim nasprotnikom in oviranja kongresne preiskave o tem. 21.01.2020 07:16
V Davosu ob 50. izvedbi WEF Trump in Thunbergova Svetovni gospodarski forum (WEF), ki se začne jutri, bo v Davosu 50. združil svetovne gospodarske in politične voditelje. Med njimi bosta ameriški predsednik Donald Trump ter nemška kanclerka Angela Merkel, znova pa tudi mlada švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg. V ospredju bodo globalna tveganja s podnebnimi spremembami na čelu. 20.01.2020 07:26
Je schengen pripravljen na širitev? Nova evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson je odločena povrniti zaupanje Evropejcev v zmožnost EU, da obvladuje migracije, in s tem omogočiti vrnitev k normalnemu delovanju schengna. Blokada novega migracijskega pakta bi spravila unijo v zelo težek položaj, je opozorila v intervjuju pred obiskom v Sloveniji. 17.01.2020 09:01
Sodnik kot korektor tožilčevih postopkovnih napak? Zagotovitev poštenega sojenja v kazenskih postopkih predstavlja dolžnost sodišč, izhajajočo iz temeljne listine Združenih narodov - Splošne deklaracije človekovih pravic, ki je v tesni povezavi z domnevo nedolžnosti. Premoč organiziranega državnega aparata nad posameznikom, ki postane predmet njenega interesa, je nesorazmerna; brez udejanjenja zgornjih zagotovil bi bila pravna država a priori ogrožena. Zagotoviti najvišji možni obseg pravnega varstva osebi, ki se znajde pod očitkom, zaradi katerega lahko izgubi prostost, predstavlja civilizacijsko zavezo. 16.01.2020 09:05
Pregon kriminala ne more vztrajati pri načinu dela izpred 50 let Pregon kriminala bi se moral hitreje prilagajati globalizaciji in razvoju novih tehnologij, je prepričan Darko Muženič, ki je pred nekaj meseci prevzel vodenje NPU. Nekdanji vodja urada za preprečevanje pranja denarja med prioritetne usmeritve NPU pričakovano umešča tudi preprečevanje pranja denarja in spremljanje javnih investicijskih projektov. 15.01.2020 07:05
Novi znanstvenoraziskovalni zakon prinaša številne novosti Novi zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti bo, če bo sprejet, odpravil nekatere dosedanje pomanjkljivosti, napovedujejo na ministrstvu za izobraževanje. Predlog, ki so ga pripravili, med drugim sredstva za znanstvenoraziskovalno dejavnost določa v deležu od BDP, uvaja razvojni svet in nagrajevanje raziskovalcev. 14.01.2020 07:07
Na zasedanju Evropskega parlamenta prvič Katalonca, Britanci se poslavljajo V Strasbourgu bo ta teden potekalo prvo letošnje plenarno zasedanje Evropskega parlamenta in prvo, odkar je Hrvaška prevzela predsedovanje Svetu EU. Prvič bosta na tem zasedanju katalonska evroposlanca, predvidoma zadnjič pa bodo v Strasbourgu britanski poslanci. V ospredju zasedanja bodo sicer razmere v Iranu in Iraku ter zeleni dogovor. 13.01.2020 08:59
Zavest o protipravnosti in pravna zmota Zavest o protipravnosti je eden izmed konstitutivnih elementov krivde. Če storilec nima zavesti o protipravnosti svojega ravnanja, je v pravni zmoti. Če je pravna zmota neizogibna, je krivda izključena. Četudi je v slovenski in tuji kazenskopravni teoriji najti nekaj del, ki problematiko obravnavajo, je namen tega prispevka narediti sintezo obstoječe teorije ter končni rezultat povezati z javno dostopno slovensko sodno prakso. 10.01.2020 07:31
IZ SODNE PRAKSE: Kolektivno odpuščanje delavcev Ali gre v primeru odpuščanja večjega števila delavcev za t.i. kolektivno odpuščanje delavcev, kjer je treba skladno s slovensko in evropsko zakonodajo upoštevati tako število vseh zaposlenih, kot število presežnih delavcev, dodatno pa mora delodajalec upoštevati tudi pravila glede posvetovanja s predstavniki delavcev, roke za prekinitev delovnega razmerja ter spoštovati pravice delavcev. 09.01.2020 07:02
Korupcijska afera v zdravstvu dočakala začetek glavne obravnave Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se bo danes začela glavna obravnava v odmevni korupcijski aferi v zdravstvu. Obtoženih je 11 fizičnih oseb in družba Advanta kot pravna oseba. Na predobravnavnem naroku, ki je potekal maja in junija lani, so vsi vpleteni, vključno s prvoobtoženim Zoranom Miloševićem, zanikali krivdo. 08.01.2020 07:11
Kaznovanje odvetnika zaradi domnevnega zavlačevanja kazenskega postopka Okrožno sodišče v Ljubljani je v kazenskem postopku sklenilo, da se odvetnika (zagovornika obdolženca) na podlagi določbe 140. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) v zvezi z določbo 78. člena ZKP kaznuje z denarno kaznijo v višini 1500 evrov, in sicer zaradi zavlačevanja kazenskega postopka. 07.01.2020 10:06
Ob prelomu leta: Greta ni uspela zdramiti svetovnih voditeljev Podnebne spremembe se vse bolj prebijajo na naslovnice. Letošnje leto je zaznamovala mlada švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg, ki je navdihnila in na ulice spravila na milijone mladih, vseeno pa ni uspela prepričati najpomembnejših svetovnih voditeljev, da se čas za ukrepanje izteka. Smele podnebne cilje si medtem zastavlja Slovenija. 06.01.2020 07:20
Zakon in omejitve pri kreditiranju izpostavili stanovanjsko problematiko Razprava ob osnutku novega stanovanjskega zakona in ukrepi Banke Slovenije za omejitev nevzdržnega kreditiranja prebivalstva so v letu 2019 v ospredje potisnili stanovanjsko problematiko. Ob visokih cenah za najem ali nakup stanovanja mnogi težko rešujejo to vprašanje. Država bo hkrati gradila najemna stanovanja in spodbujala nakup. 03.01.2020 09:24
Ob prelomu leta: Pestro na čelu največjih podjetij Leto 2019 je prineslo predčasne zamenjave vodilnih nekaterih največjih podjetij v Sloveniji. Buren je bil odhod uprave Petrola, mirneje je bilo na Telekomu Slovenije, kjer sta v pol leta odšla dva predsednika uprave in prva nadzornica. Brez dolgoletnega šefa je ostala Intereuropa, nova direktorja imata HSE in Teš. 01.01.2020 07:00
Dodatek za delovno aktivnost ostal, večji zalogaji na pokojninskem področju še čakajo Na socialnem področju se je letos najbolj zapletalo pri vladnem poskusu za ukinitev dodatka za delovno aktivnost prejemnikom denarne socialne pomoči, kar pa ji ni uspelo. Na pokojninskem področju je bilo ministrstvo za delo bolj spretno in je že na začetku umaknilo sporne predloge za upokojitev. Tako so trši orehi ostali za pogajanja v letu 2020. 31.12.2019 07:19
V pričakovanju medijske novele Vse slabšemu stanju v slovenskem medijskem prostoru smo bili po enotni oceni zainteresirane javnosti priča tudi v letošnjem letu. Nadaljevali so se pozivi k sprejetju zakonodajnih rešitev, ki bi vsaj omilile večletni negativni trend. Priprava predloga novele zakona o medijih na ministrstvu za kulturo je bila zato deležna osrednje pozornosti. 30.12.2019 07:00