c S
V SREDIŠČU
DNEVNO DOPOLNJUJEMO PREGLED UKREPOV Vlada je na rdeči seznam med drugim uvrstila Bolgarijo in Romunijo. Ukrepi iz vladnega odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi ostajajo v veljavi, tudi maske so še naprej obvezne.

Z vladnim sklepom je podaljšan ukrep subvencioniranja čakanja na delo do konca avgusta. Od 24. julija je v veljavi sprememba odloka, ki odpravlja prepoved obratovanja trgovin ob nedeljah in dela prostih dneh.

Od 11. julija je v veljavi četrti protikoronski zakon (ZIUPDV), za katerega smo pripravili podrobne obrazložitve po posameznih členih. Poudarek zakona je na ohranitvi delovnih mest. Objavljamo tudi pojasnilo glede višin nadomestil za delavce v karanteni in pojasnila v zvezi s pogoji dodelitve državne pomoči iz 20.a člena ZIUZEOP.

V prilogah Uredbe o unovčitvi bona so tudi obrazci, ki jih boste morda potrebovali. Objavili smo tudi  odgovore na vprašanja v zvezi z unovčitvijo bonov.

V nadaljevanju je celovit pregled vseh ukrepov
03.08.2020 07:10
Kateri odmevni zakoni in projekti čakajo na jesen? Pred politiko je pestra politična jesen. Urnik DZ bo natrpan, čakajo jih spremembe volilne zakonodaje, rebalans proračuna in proračun za prihodnji dve leti. Vlada se bo posvečala ukrepom varovanja zdravja in črpanju evropskega denarja. Prioriteta so ukrepi na področju zdravstva in demografije. Gotovo bodo odmevale spremembe medijskih zakonov. 03.08.2020 07:15
Evropske države znova zaostrujejo ukrepe Zaradi novih izbruhov okužb z novim koronavirusom več evropskih držav vnovič zaostruje nekatere ukrepe za preprečevanje širjenja, ki so jih sicer nedolgo nazaj odpravljale. Marsikje so ostrejši ukrepi tokrat lokalno omejeni, na širši ravni pa pogosto vključujejo obvezno nošenje mask in ponovno uvajanje karantene ob vračanju iz določenih držav. 01.08.2020 12:46
V kakšni kondiciji je vladna koalicija? Andraž Zorko iz Valicona ocenjuje, da je koalicija dovolj trdna, da gre lahko mirno na počitnice in se pripravi na pregovorno vročo politično jesen. Načrtovani projekti so priložnost, pravi in meni, da lahko vlado onemogoči le koalicija sama. Tudi analitik Alem Maksuti ugotavlja, da je koalicija v dobri kondiciji, njen največji izziv pa covid-19. 30.07.2020 07:07
Model soglasja v predlogu novele KZ-1 Ministrstvo za pravosodje je v medresorsko usklajevanje poslalo predlog novele Kazenskega zakonika, ki vsebuje tudi spremembe in dopolnitve v poglavju kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, ki pomenijo prehod od tradicionalnega »modela prisile« k »modelu soglasja«. 29.07.2020 10:15
Ali je neuporabo zaščitnih mask mogoče sankcionirati? Ker je z vladnim odlokom predpisano obvezno nošenje mask v zaprtih javnih prostorih nepopolna pravna norma, za kršitev katere ni predpisana sankcija, obveznost ne posega v pravni položaj posameznika. 28.07.2020 07:10
Aktivnosti med epidemijo v številkah Vlada je v četrtek sprejela poročilo o pomoči v času epidemije. Med drugim je bilo v tem času izdanih 14.000 karantenskih odločb, država je pomagala pri povratku v domovino približno 2300 slovenskim državljanom, organizirali so 24 prevozov z letali in avtobusi. Zdravstveni inšpektorat je izrekel za več kot 100.000 evrov glob. 27.07.2020 07:42
Spremembe programa predsedovanja EU Slovenija se intenzivno pripravlja na predsedovanje Svetu EU, ki ga bo prevzela julija 2021. Nadoknaditi mora krajšo zamudo, ki je nastala zaradi menjave vlade in krize covida-19. Vlada namerava revidirati program predsedovanja ter pospešiti zaposlovanje za ta projekt, je povedal državni sekretar na MZZ Gašper Dovžan. 24.07.2020 10:31
Demografski sklad trd oreh že za več koalicij Zaradi demografskih sprememb je vse bolj aktualno vprašanje vzdržnosti pokojninske blagajne. Vzpostavitev demografskega sklada, ki naj bi zagotovil dodatne vire financ, a se o njem politiki še ni uspelo poenotiti, čaka tudi aktualno vladno koalicijo. Na mizi imajo osnutek zakona, ki ga je pripravilo ministrstvo za finance. 23.07.2020 08:07
IZ SODNE PRAKSE: Izredna odpoved zaradi nedostojnega obnašanja Delodajalec ne more tolerirati obnašanja zaposlenega, ko ta vpričo strank grobo žali in grozi direktorici delodajalca. Delo s strankami in delo na javnem kraju terjata od delavca dostojno obnašanje in zmožnost obvladovanja, zato si niti delavec niti delodajalec, ne moreta dovoliti razreševanja osebnih konfliktov z nadrejenimi ali podrejenimi, še zlasti pa ne na tako agresiven in žaljiv način. 22.07.2020 07:49
Kaj prinaša sveženj za obnovo Evrope? Voditelji članic EU so danes v Bruslju dosegli dogovor o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji novega koronavirusa, ki vključuje prihodnji sedemletni proračun unije v vrednosti 1074 milijard evrov in novi sklad za okrevanje v vrednosti 750 milijard evrov. To naj bi bil evropski Marshallov načrt za spoprijem z zgodovinsko recesijo. 21.07.2020 12:22
Sodna statistika - skrivalnica sistematičnih kršitev pravice do poštenega sojenja Nepotrebnim težavam in zastojem postopkov zaradi nespoštovanja načela zakonitosti na sodiščih ni videti konca, kljub odločbam Ustavnega sodišča RS in Sodišča EU. Že vse od izstopa iz Sodnega sveta v letu 2003 občasno opozarjam na hude kršitve pri delu sodišč na pravdnem področju. 20.07.2020 09:04
Novosti pri vročanju odločb o karanteni in spremembe na seznamih držav Vlada je na četrtkovi dopisni seji izdala Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije. Osebe, ki jim bo odrejena karantena, bodo lahko od 20. julija v Slovenijo vstopale na kateremkoli mejnem prehodu, za vročanje odločb o karanteni, tudi v notranjosti države, pa bodo odslej skrbeli policisti. 17.07.2020 09:22
Bo dosežen kompromis o svežnju za obnovo Evrope? Voditelji članic EU bodo v petek in soboto na prvem srečanju v Bruslju od uvedbe pandemičnih omejitev poskušali doseči kompromis o zajetnem svežnju za obnovo Evrope po pandemiji novega koronavirusa. Odprtih vprašanj je precej, stališča so močno vsaksebi, a bruseljski viri ocenjujejo, da doseči dogovor ta konec tedna ni nemogoče. 16.07.2020 07:00
Višina nadomestila plače v karanteni 11. julija je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), ki med drugim določa, da bo nadomestila plač delavcev v karanteni krila država. Breme izplačila nadomestila plač za delavce v karanteni, ki jim delodajalec ne bo mogel organizirati dela na domu, se tako do konca septembra prelaga na državni proračun. Delodajalci bodo lahko povračilo nadomestila plače za ta primere uveljavljali najdlje do 30. septembra 2020. 15.07.2020 07:00
Katere ukrepe prinaša četrti protikoronski zakon? 11. julija je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covid-19 (ZIUPDV), za katerega smo pripravili podrobne obrazložitve po posameznih členih. Gre za četrti sveženj ukrepov, s poudarkom na ohranitvi čim več delovnih mest in preprečitvi širjenja virusa COVID-19. 13.07.2020 09:26
Na haaškem sodišču zaradi Srebrenice 20 obtoženih Zaradi genocida in drugih vojnih zločinov v Srebrenici je bilo na haaškem Mednarodnem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije obtoženih 20 ljudi. 15 so jih obsodili, enega oprostili, eden pa je umrl še pred izrekom kazni. Postopki proti trem obtožencem še potekajo, med njimi je eden najbolj odgovornih Ratko Mladić. 09.07.2020 14:12
Informacijski pooblaščenec in smernice EU za prostovoljno namestitev aplikacije za sledenje okuženim Informacijski pooblaščenec in smernice EU izpostavljajo, da bi morala biti uporaba aplikacij za sledenje okuženim z novim koronavirusom prostovoljna. To pa je v nasprotju z določbami predloga zakona, ki obvezno namestitev nalaga vsem s potrjeno okužbo ali odrejeno karanteno, zato je pooblaščenec DZ predlagal, da določb ne podpre. 06.07.2020 09:42
IZ SODNE PRAKSE: Kaznivo dejanje goljufije Obsojenka je od oškodovanke pridobila denar z lažnivim prikazovanjem dejanskih okoliščin in sicer je lažnivo prikazovala, da bo oškodovanki ves denar vrnila, ko dobi kredit, in jo s tem preslepila, da ji je nakazala znesek 930 EUR, tega denarja pa ji od vsega začetka ni imela namena vrniti in ji ga tudi vse do danes ni vrnila. S tem je izpolnjen eden od dveh možnih izvršitvenih ravnanj po prvem odstavku 217. člena KZ. 01.07.2020 05:20
Pandemija covid-19 in uporabnost instituta spremenjenih okoliščin Načelo pacta sunt servanda je temeljno načelo pogodbenega prava, ki po-udarja, da je dogovore treba spoštovati. S sklenitvijo pogodbe stranke obligacijskih razmerij določijo medsebojne pravice in obveznosti, ki so jih v skladu z dogovorom dolžne izpolniti in odgovarjajo za njihovo izpolnitev. Ne glede na to pa načelo pacta sunt servanda ni absolutno. 29.06.2020 15:06