c S
V SREDIŠČU
Novela zakona o integriteti kmalu na klopeh ministrov Vlada bo v četrtek predvidoma obravnavala predlog novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Novela med drugim spreminja postopek imenovanja funkcionarjev KPK, reorganizira delo komisije in širi krog zavezancev za prijavo premoženjskega stanja. Spremembe premoženjskega stanja najodgovornejših funkcionarjev bodo objavljene na spletu. 26.06.2019 07:28
Slovenija 28 let pozneje Ob obletnici osamosvojitve Slovenije so v statističnem uradu pripravili primerjavo nekaterih kazalnikov. Ti med drugim kažejo, da danes Slovenci v povprečju živimo dlje kot pred 28 leti, za kilogram kruha pa delamo skoraj tretjino manj časa. Cene so namreč rasle počasneje kot plače, enako pa tudi pokojnine. 24.06.2019 07:20
V Istanbulu v nedeljo pomemben preizkus za turško demokracijo V turški finančni prestolnici Istanbul bodo v nedeljo znova volili župana, potem ko so volilne oblasti po pritožbah vladajoče stranke Pravičnost in razvoj (AKP) razveljavile volitve 31. marca, na katerih je presenetljivo zmagal kandidat glavne opozicijske Republikanske ljudske stranke (CHP) Ekrem Imamoglu. 21.06.2019 13:43
IZ SODNE PRAKSE: Pravno nasledstvo osebnih pravic Prvo in drugo stopenjsko sodišče sta presojali, ali lahko dedič umrlega zavarovanca kot njegov pravni naslednik v njegovem imenu nadaljuje spor in uveljavlja priznanje neke pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter njeno izplačilo. 20.06.2019 08:50
Tik pred vrhom EU rešitve kadrovskega rebusa še ni na obzorju Voditelji članic EU bodo poskušali ta konec tedna v Bruslju razvozlati kadrovski rebus petih ključnih vodilnih položajev v uniji. Ugibanj je veliko, rešitve pa še ni na obzorju. Razmišlja se tudi že o izrednem vrhu, ki naj bi ga izvedli do sredine julija. Takrat naj bi namreč Evropski parlament odločal o novem šefu Evropske komisije. 19.06.2019 09:06
Pred odločanjem o lastniški usodi še tretja največja banka v državi Država je v času krize podržavila šest bank. Dve je nadzorovano likvidirala, za štiri pa obljubila, da jih bo po stabilizaciji privatizirala. V ciljni ravnini vsake prodaje oživijo pozivi k neprodaji in tako je tudi v primeru Abanke, v katero sta se združili sanirani Abanka Vipa in Banka Celje. SDH je javno povabilo vlagateljem objavil sredi lanskega oktobra. Nezavezujoče ponudbe so oddali štirje zainteresirani kupci, v finale naj bi se po neuradnih navedbah medijev uvrstili dva oz. trije. 18.06.2019 07:23
Dokazi, pridobljeni na nedovoljen način, v civilnih postopkih Predstavljajmo si, da imamo opravka z glasnimi sosedi, ki motijo naš dnevni in nočni mir. Lepega dne se odločimo, da bomo vzeli stvari v svoje roke, ter slikovno ali zvočno na skrivaj posnamemo te osebe. Tako na lastno pest pridobimo dokaze, ki bodo kasneje podlaga za naš (odškodninski) zahtevek v pravdnem postopku. Čeprav smo imeli "plemenit" namen, ne moremo mimo dejstva, da smo dokaze pridobili s posegom v pravico do zasebnosti snemane osebe. Problematično ni dokazno sredstvo kot tako (zvočni ali video posnetek, fotografije), ampak način, na katerega smo ga pridobili. Zastavi se vprašanje, ali je dokaze, pridobljene s posegom v temeljne človekove pravice in svoboščine, dopustno uporabiti v pravdnem postopku. 17.06.2019 09:50
Pred svetovnim dnevom opozorila o nedopustnosti nasilja nad starejšimi Nasilje nad starejšimi je nedopustno, pred 15. junijem, svetovnim dnevom ozaveščanja o nasilju nad starejšimi, opozarjajo zveza društev upokojencev in medicinske sestre, ki se na terenu pogosto srečujejo s posledicami tovrstnega nasilja. Združeni narodi pa pozivajo h globalnemu odzivu na problematiko, ki naj bo večplasten. 14.06.2019 17:07
Dosledneje pri varovanju poslovne skrivnosti Pred kratkim sprejeti novi Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS), ki je začel veljati 20. aprila, določa temeljne pojme poslovne skrivnosti, pravila določitve in varstva poslovne skrivnosti pred njeno protipravno pridobitvijo, uporabo in razkritjem. Varovanje poslovne skrivnosti je namreč tudi ena od temeljnih obveznosti zaposlenega. 13.06.2019 09:48
Koliko vpletanja politike prenese imenovanje sodnikov? Ministrica Andreja Katič je resno zagrizla v problematiko imenovanja sodnikov. Na pravosodnem ministrstvu namreč snujejo prenos imenovanja sodnikov od državnega zbora k predsedniku republike. Kritiki obstoječega sistema, v katerem sodnike na predlog sodnega sveta imenuje državni zbor, so namreč prepričani, da gre za nekakšno "jugo usedlino", za ostanke socialističnega sistema, ki je sporna z vidika delitve oblasti in ki naj bi bila edinstvena v Evropi. 12.06.2019 08:33
V Strasbourgu ustna obravnava tožbe zaradi LB Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) bo v sredo, 12. junija, izvedlo ustno obravnavo v meddržavni tožbi Slovenije proti Hrvaški zaradi terjatev Ljubljanske banke (LB) do hrvaških podjetij. Obravnava bo potekala pred velikim senatom, ki bo najprej odločal o tem, ali je sodišče sploh pristojno za ta primer. Odločitve v sredo ni pričakovati. 11.06.2019 07:00
Osnutek sprememb zakona o medijih nared za javno razpravo Na ministrstvu za kulturo hitijo s posodobitvijo medijske zakonodaje. Osnutek sprememb Zakona o medijih (ZMed), ki ga bodo v prihodnjih dneh predstavili profesionalnim združenjem in drugi zainteresirani javnosti, bodo poslali v dvomesečno javno razpravo predvidoma konec junija. Zakonski predlog pa nameravajo vložiti v parlamentarno obravnavo še letos. 10.06.2019 08:16
Kateri zakon prepoveduje uporabo alkohola na delovnem mestu? Zloraba alkohola bistveno zmanjša delovno storilnost, povzroča pogostejšo odsotnost z dela ter konflikte s sodelavci in nadrejenimi. Zakonodaja sicer predpisuje popolno treznost na delovnem mestu, ki jo zlasti na izpostavljenih delovnih mestih delodajalci redno preverjajo. Delavca, ki je delal ali je bil na delovnem mestu pod vplivom alkohola ali drugih prepovedanih substanc, mora delodajalec odstraniti z dela oz. iz delovnega procesa. V nasprotnem primeru tvega globo v višini med 2000 in 40.000 evrov. Za opitega delavca pa je predpisana globa med 100 in 1000 evrov. 07.06.2019 07:21
IZ SODNE PRAKSE: Poseg v ustavne pravice varovancev zavoda Ker rešitev nižjih sodišč posega ne le v človekove pravice nasprotnega udeleženca, marveč tudi v človekove pravice ostalih varovancev oddelka, je Vrhovno sodišče odločilo, da odločitev sodišča ne sme biti takšna, da bi na ustavno nedopusten način posegala v kakšno človekovo pravico. Veljati mora ravno nasprotno: sodniško pravo mora uresničevati človekove pravice. 06.06.2019 08:45
Po dvigu plač v javnem sektorju tudi pobude za popravke funkcionarskih plač Ob težnjah po izstopu posameznih poklicev iz enotnega plačnega sistema se po decembra dogovorjenem dvigu plač pojavljajo, sicer nekoliko tišje, tudi opozorila o nesorazmerjih, ki so nastala višje na plačni lestvici, ko so predstojniki organov in funkcionarji plačani manj od najbolje plačanih javnih uslužbencev. 05.06.2019 07:34
Zloraba alkohola dolgoročno vpliva na miselne sposobnosti voznikov Zgled trezne in varne vožnje se začne v družini, pomembna pa je tudi vloga politike oz. ustrezne zakonodaje. V njej je vse preveč mehanizmov, ki vinjenim voznikom že v kratkem omogočajo vrnitev na ceste, so na ponedeljkovi konferenci opozorili predstavniki stroke. Zloraba alkohola tudi dolgoročno vpliva na miselne sposobnosti voznikov, so dodali. 04.06.2019 07:37
Vnovični val tujih delavcev odpira vprašanja o izkoriščanju Delodajalci že nekaj časa tožijo o velikem pomanjkanju delovne sile, zato je država po letih omejitev vrata bolj na široko odprla tujcem. Da se njihove žalostne zgodbe iz preteklosti ne bi ponavljale, je sprejela tudi več ukrepov. Celovite statistike o kršitvah ni, izkoriščanje pa naj bi bilo še vedno intenzivno. Najhuje je v gradbeništvu. 03.06.2019 08:17
Ali prepoved geografskega blokiranja omejuje pogodbeno svobodo? Od 3. decembra 2018 se v EU uporablja Uredba (EU) 2018/302 o prepovedi geografskega blokiranja, ki je sestavni del strategije za enotni digitalni trg. Uredba obravnava neupravičeno diskriminacijo na področju prodaje na podlagi državljanstva, kraja prebivališča ali kraja sedeža strank na notranjem trgu. Kot taka je namenjena saniranju izvedbenih težav z 20. členom Storitvene direktive, ki prav tako prepoveduje diskriminacijo strank po geografskih kriterijih. Avtorica v članku utemeljuje, da z usmerjenostjo v ukrepe, ki potrošnikom iz drugih držav članic omejujejo dostop do določenega blaga in storitev ali jih cenovno diskriminirajo, Uredba posega v načelo pogodbene svobode, ki predstavlja temeljno pravno načelo EU, in sicer z namenom odprave razdeljenosti enotnega trga EU v zasebnih pogodbah, kar ni v vseh vidikih sorazmerno. 31.05.2019 11:15
Bi z drugačno strankarsko kombinatoriko lahko spremenili volilni izid? Stranke v teh dneh analizirajo rezultate nedeljskih evropskih volitev. Del teh so tudi preigravanja dobljenih glasov, na podlagi katerih stranke ugibajo, ali bi jih drugačne predvolilne naveze pripeljale do boljših izidov. Izračuni sicer kažejo, da bi drugačne kombinacije morda spremenile tudi volilni izid, vprašanje pa je, do katere mere. 30.05.2019 07:14
Sistem spitzenkandidatov glede na izide volitev propadel Izidi nedeljskih evropskih volitev, na katerih sta glavni politični skupini desnosredinska EPP in socialdemokratska S&D izgubili večino v Evropskem parlamentu, kažejo, da je sistem spitzenkandidatov na nek način propadel, je ocenil politični analitik Luka Lisjak Gabrijelčič. Na volitvah namreč ni nihče zares zmagal. 29.05.2019 07:20