c S
V SREDIŠČU
Odziv sodnika Radonjića: Kdo sploh je sodnik? V zadnjih tednih sta se opredeljevanja profila sodnika v razširjeni, zgodovinski dimenziji lotila dva referenčna pravnika – sodnik mag. Martin Jančar v kolumni Zaupanje v sodnike in prof. dr. Marko Novak v kolumni Zadeva Omerzu in ugled slovenskega sodstva. Prvi je kakovosten sodnik z bogatimi izkušnjami, izvrsten poznavalec pravne teorije, med boljšimi sodniki v državi; drugi je redni predavatelj dveh univerz in do nedavnega predsednik Sodnega sveta. 14.10.2019 09:43
Na dnevih pravnikov o kritikah slovenskega sodstva Ob zaključku drugega dne tradicionalnega srečanja slovenskih pravnikov v Portorožu je bila na vrsti okrogla miza na temo (ne)upravičenosti kritike slovenskega sodstva. Sodelujoči so se dotaknili najpogostejših očitkov sodstvu, od "črkobralstva" do prevelikega števila nerešenih zadev. Na splošno so ugotavljali, da se stanje izboljšuje. 14.10.2019 07:15
Jemanje pristojnosti policiji: potrebno ali škodljivo? Ko pišemo o jemanju pristojnosti policiji, moramo biti previdni. Pri tej tematiki je namreč bistveno, da se vprašamo, zakaj želimo kot družba sploh jemati pristojnosti organom, ki skrbijo za spoštovanje zakonov in družbenega sistema nasploh? Za to početje moramo namreč imeti prekleto dober razlog in se ne smemo zadovoljiti le s pavšalnimi argumenti glede pomena varovanja človekovih pravic, zaščite ranljivega državljana ali preprečevanja zlorab represivnih organov. 11.10.2019 07:10
Evropski preiskovalni nalog - čezmejno zbiranje dokazov v Evropski uniji Evropski preiskovalni nalog (EPN) je instrument medsebojnega sodelovanja držav članic Evropske unije (EU) pri pregonu kaznivih dejanj in se uporablja za zbiranje in zavarovanje dokazov, ki se nahajajo v drugi državi oziroma jih je treba v tej državi pridobiti. Oblikovan je kot univerzalni obrazec, ki ga pristojni organi države izdajateljice pošljejo neposredno pristojnim organom države izvršiteljice, da se v državi izvršiteljici opravijo preiskovalni ukrepi in dejanja za zbiranje dokazov. Namen tega prispevka je strnjeno prikazati osnovne značilnosti EPN, ki naj bi pomembno prispeval k razvoju učinkovitega sodelovanja med državami članicami EU pri čezmejnem zbiranju dokazov. 10.10.2019 07:15
Paradoksi pri zaslišanju mladoletnih oškodovancev Pri uporabi zakonskih črk s papirja se sodnik pogosto sooča s procesnimi položaji, ki se izkažejo za težko doumljive in kličejo k razmisleku o primernosti ureditve, ki jo je v konkretni situaciji treba upoštevati. V tem prispevku se ukvarjam s potekom kazenskega postopka v primeru, ko okrajno sodišče obravnava obdolženca, ki se mu očita storitev kaznivega dejanja iz tretjega odstavka 65. člena ZKP, tj. na škodo mladoletnega oškodovanca.  09.10.2019 07:30
Pravno varstvo zoper fikcijo vročitve v prekrškovnem postopku Tudi v postopku o prekršku je nujno onemogočiti neupravičeno zavlačevanje, ki se pri nas že tradicionalno zagotavlja z izmikanjem vročitvi uradnih pisanj s (predvideno) neprijetno vsebino. Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) take poskuse preprečuje s fikcijo pri neuspeli vročitvi v roke naslovniku (87. člen), vročanju z javnim naznanilom (94., 96. in 96.a člen) in pri odklonitvi sprejema (95. člen). Poenostavitev vročanja pa ne sme onemogočiti varstva pravic udeležencev postopka, zato veljavnost fikcije ni absolutna. 08.10.2019 07:15
Pri udejanjanju otrokovih pravic ni vedno vse tako, kot bi moralo biti V Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) pred začetkom Tedna otroka opozarjajo, da so otrokove pravice zakonsko dobro urejene, pri njihovem udejanjanju pa ni vedno vse, kot bi moralo biti. Generalna sekretarka zveze Breda Krašna je v pogovoru izpostavila še druge težave, med drugim socialno ogrožene otroke in osip šolanja romskih otrok. 07.10.2019 07:19
Preden prijavim goljufijo, želim vedeti, kakšno zaščito bom dobil Pogumnega posameznika, ki opozarja na nepravilnosti v javnem in zasebnem sektorju, imenujemo "žvižgač" (angl. whistle-blower). Transparency International opredeljuje žvižgaštvo kot razkritje informacij, povezanih s korupcijo, nezakonitimi, goljufivimi ali nevarnimi aktivnostmi, storjenimi v ali s strani javnih ali zasebnih organizacij, ki zadevajo ali ogrožajo javni interes, posameznikom ali subjektom, za katere se domneva/verjame, da lahko ukrepajo. Mednarodna organizacija dela (ILO) žvižgaštvo opredeljuje kot ravnanje zaposlenih ali bivših zaposlenih, ki prijavijo nezakonite, nepravilne ali neetične prakse delodajalca. 04.10.2019 09:13
Sporne spremembe Zakona o nepremičninskem posredovanju Državni zbor RS je 12. julija 2019 po skrajšanem postopku sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah > Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-C). Po tem, ko je Državni svet izglasoval odložilni veto, je Državni zbor o predlogu ponovno odločal in predlog sprejel celo v času parlamentarnih počitnic. Zakon je bil sprejet v naglici - od vložitve predloga do sprejetja zakona je pretekel slab mesec dni, kar je celo za skrajšani postopek izredno hitro. 03.10.2019 07:10
IZ SODNE PRAKSE: Prepovedane imisije

Tudi v primeru opravljanja splošno koristne dejavnosti je mogoče zahtevati izvedbo upravičenih ukrepov za preprečitev nastanka škode oziroma njeno zmanjšanje, vendar mora pri tem upnik najprej zatrjevati in izkazati grozečo škodo, ki presega običajne meje, nato pa zahtevati le tiste ukrepe, ki so glede na splošno potrebnost in koristnost dejavnosti dolžnika in s tem povezanim javnim interesom upravičeni.

02.10.2019 07:00
Adria Airways v stečaj

Novi teden je prinesel to, kar se je že nekaj časa zdelo neizogibno. Vodstvo Adrie Airways je na sodišče vložilo predlog za stečaj letalskega prevoznika. Agencija za civilno letalstvo je Adrii vzela operativno licenco, družba pa je odpovedala vse še predvidene polete. Država medtem išče načine za ustanovitev novega prevoznika.

01.10.2019 08:06
Varstvo poslovne skrivnosti v pravdnem postopku Z uveljavitvijo Zakona o poslovni skrivnosti (ZPosS) je prenehal veljati 40. člen Zakona o gospodarskih družbah, ki je urejal pojem poslovne skrivnosti. Tako je bilo celostno urejeno področje poslovnih skrivnosti v enotnem predpisu na ozemlju Republike Slovenije. Ureditev varstva poslovne skrivnosti oziroma razkritja poslovne skrivnosti med trajanjem pravdnega postopka je posledica predloga pravne teorije, ki je opozarjala na pravno praznino v zakonu. 30.09.2019 08:57
Posebnosti športa v pravu V mednarodni športnopravni stroki se že desetletje odvija debata, ali je športno pravo samostojna pravna panoga ali pa je zgolj del civilnega, upravnega in delovnega prava, pri čemer se osnovna pravna pravila le tolmačijo skozi prizmo posebnosti športa. 27.09.2019 08:51
Diskriminacija na podlagi vere ali prepričanja v delovnih razmerjih V življenju posameznika ima vera lahko zelo pomembno vlogo. Za veliko ljudi je bistveni del njihove osebne identitete. Tudi zaposlitev je ključna za posameznikovo eksistenco kot sredstvo zaslužka in samouresničitve. V primeru, kadar delavec, ki je pripadnik neke veroizpovedi in izpolnjuje njene zapovedi, želi na delovnem mestu izraziti svojo vero, lahko njegova pravica do svobode izražanja vere vpliva na pravico delodajalca do svobodne gospodarske pobude ter na pravice sodelavcev, morebitnih strank in poslovnih partnerjev delodajalca, zlasti z vidika negativne svobode vere. 26.09.2019 07:35
Lahko Adria Airways še poleti? Adria Airways se je po skoraj 60 letih delovanja znašla na tleh. Po privatizaciji iz leta 2016 in napovedih, da bo novi lastnik, sklad 4K, družbo dokapitaliziral, naj bi rezultate popravljali s finančnimi manevri, prodajo blagovne znamke in letal. Lastniki kljub obljubam strateškega partnerja še niso našli, država družbi ne bo več pomagala. 25.09.2019 07:16
Nasilje v družini - kako najti izhod? Po nekaterih podatkih se nasilje nad ženskami odvija za vrati vsakega petega doma, kar pomeni, da mnogo odraslih moških ni sposobnih kontrolirati svojih čustvenih izbruhov in da ima naša družba resen problem. Vsako nasilje v družini se prične s čudovito ljubezensko zgodbo, ki pa se lahko izrodi v podobo nasilne zakonske zveze, kot jo prikaže film z naslovom V postelji s sovražnikom. 24.09.2019 07:13
Pametne sodbe ali pametne pogodbe kot sredstvo za izvrševanje sodb V zadnjih letih se nekdaj splošno sprejetim pravnim konceptom vse bolj postavlja po robu tehnologija s svojimi novimi rešitvami in idejami. Nekaj časa je do interakcije med pravom in tehnologijo prihajalo le na teoretični ravni, vse bolj pa je začelo postajati očitno, da bo pravo moralo odgovoriti na izzive tehnologije. Tisočletna dognanja pravne znanosti so postavljena pod vprašaj, ko v enačbo vključimo računske zmogljivosti današnjih računalniških sistemov, umetno inteligenco in druge nekdaj neznane spremenljivke. Tudi zaradi interesa splošne in strokovne javnosti je pritisk na pravo vse večji. Tehnologija blokov, pametne pogodbe in decentralizirane aplikacije postajajo vsakodnevne teme. 23.09.2019 07:10
Poslovna skrivnost po ZJN-3 Od pomladi je v veljavi novi Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS), katerega poglavitne novosti so bile v Pravni praksi že predstavljene in s katerim naj bi se celovito uredilo področje poslovne skrivnosti. Na prvi pogled je v postopkih javnega naročanja varstvo poslovne skrivnosti bolj obstranskega pomena, vendar se je treba zavedati, da lahko imajo protipravna razkritja poslovnih skrivnosti hude posledice za ponudnike, za kar so lahko naročniki odškodninsko odgovorni. Na področju javnega naročanja ZPosS ni prinesel bistvenih sprememb, ker Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) varstvo poslovne skrivnosti ureja specifično. 20.09.2019 11:00
Iran in Savdska Arabija, zaprisežena sovražnika v boju za prevlado v regiji Iran in Savdska Arabija sta že dolga leta zaprisežena sovražnika, sobotni napad na savdsko naftno infrastrukturo pa je napetosti med silama, ki se borita za prevlado v strateško pomembni regiji, le še zaostril. Eden izmed temeljev spora med državama je religija. V Iranu vladajo šiiti, Savdska Arabija pa sebe vidi kot vodilno silo sunitskega islama. 19.09.2019 07:15
IZ SODNE PRAKSE: Otrok kot žrtev nasilja v družini

Otrok je žrtev nasilja tudi, če je prisoten pri izvajanju nasilja nad drugimi družinskimi člani ali živi v okolju, kjer se nasilje izvaja. V konkretnem primeru sta mladoletna otroka videla, kako je oče pretepal in davil mamo, ga prosila, da neha, ob intervenciji policije pa sta bila vidno prestrašena.

18.09.2019 07:10