c S
V SREDIŠČU
SPREMLJAMO UKREPE OB EPIDEMIJI Po sklepu Ustavnega sodišča je Vlada dopolnila > odlok o začasni omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja, tako je ob upoštevanju epidemioloških ukrepov od ponedeljka dovoljeno zbiranje do 100 ljudi na shodih.
Vlada je spremenila tudi več drugih ukrepov, med drugim je sklenila, da se v osmih oranžnih regijah dovoljuje izjema opravljanja gostinske dejavnosti na terasah in vrtovih, ter spremenila izjeme za vstop v državo.
>> pregled veljavnih odlokov

Vlada je podaljšala subvencioniranje čakanja na delo in razglasitev epidemije ter spremenila načrt sproščanja ukrepov in nacionalno strategijo cepljenja.

spremembo > Odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena ZS se je sedanji način poslovanja sodišč podaljšal do vključno 16. maja.

Za PKP8 smo pripravili podrobne obrazložitve vseh 65 členovprečiščena besedila 21 zakonov, na katere vpliva, in pregled pomembnejših ukrepov.

>> Več o PKP in drugih ukrepih
20.04.2021 00:00
Pregled veljavnih odlokov in drugih predpisov za zajezitev epidemije Vlada je z odlokom do 25. aprila podaljšala večino ukrepov za zajezitev epidemije, sprejela je tudi nekaj sprostitev omejitev ter novosti pri izjemah za vstop v državo. Z 19. aprilom je z dopolnitvijo odloka ob upoštevanju epidemioloških ukrepov dovoljeno zbiranje do 100 ljudi na organiziranih shodih. 19.04.2021 15:00
Kdo se bo lotil modernizacije pokojninskega sistema?  Na pokojninskem področju je bilo v zadnjem obdobju precej delnih rešitev, zato bi se bilo smiselno čim prej lotiti modernizacije sistema, meni generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) Marijan Papež. Tega projekta se bo morala nova vlada, oblikovana po naslednjih volitvah, lotiti čim prej, je dejal v intervjuju. 19.04.2021 00:00
Nekatera vprašanja kazenske odgovornosti lastnika pri napadu psa Slovenijo je pretresla presunljiva novica o smrti osemletne deklice, ki jo je v Mengšu do smrti ogrizel pes. Zadnje dve minuti otrokovega življenja sta bili strašni, slišali so se neznosni kriki. Mediji poročajo, da se je otrok (ki ni bil član gospodinjstva lastnika psa) znašel na ograjenem dvorišču hiše, na katero pa so bila dvoriščna vrata odprta, tako da je na dvorišče lahko stopil kdorkoli z ulice. Ko je punčka pristopila k na verigo privezanemu psu (mešancu med nemškim ovčarjem in rotvajlerjem, ki ni bil v evidenci nevarnih psov), jo je ta napadel in usmrtil. 17.04.2021 09:18
Pregled veljavnih odlokov in drugih predpisov za zajezitev epidemije Vlada je z odlokom do 25. aprila podaljšala večino ukrepov za zajezitev epidemije, sprejela je tudi nekaj sprostitev omejitev ter novosti pri izjemah za vstop v državo. Ustavno sodišče je 15. aprila s sklepom U-I-50/21 začasno zadržalo izvajanje odloka v delu, ki začasno prepoveduje prireditve, shode in zborovanja. S spremembo odredbe se posebni ukrepi na sodiščih podaljšujejo do vključno 16. maja. 16.04.2021 11:29
Pregled veljavnih odlokov in drugih predpisov za zajezitev epidemije Po strožjem zaprtju države so do 18. aprila v veljavi nekoliko manj strogi ukrepi (pregled aktualnih ukrepov). Razglasitev epidemije je podaljšana do 17. maja. S spremembo odredbe se posebni ukrepi na sodiščih podaljšujejo do vključno 16. maja. 15.04.2021 10:14
Nove rešitve v postopkih zaradi insolventnosti Ministrstvo za pravosodje pripravlja predlog novele insolvenčnega zakona, v katerem bo upoštevalo več odločb ustavnega sodišča, predvideni pa so med drugim tudi nov postopek sodnega prestrukturiranja za odpravo grozeče insolventnosti, možnost revizije v postopkih zaradi insolventnosti in obvezna javna objava prodaj v teh postopkih na enotnem mestu. 14.04.2021 08:40
Podatki o nepremičninah na enem mestu Zakon o katastru nepremičnin (ZKN) nadomešča dobrih 20 let star Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN) ter podobno kot slednji določa vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra nepremičnin, evidence državne meje, registra prostorskih enot in dodatno še vzpostavitev registra naslovov. Podatki o parcelah, stavbah in delih stavb na območju države se bodo po novem evidentirali v enotni evidenci in ne več v treh ločenih evidencah kot zdaj. 13.04.2021 08:35
Pregled veljavnih odlokov in drugih predpisov za zajezitev epidemije Po strožjem zaprtju države zaradi omejevanja epidemije so od 12. pa do 18. aprila v veljavi nekoliko manj strogi ukrepi, ki po prenovljenem vladnem semaforju sodijo v rdečo fazo (pregled aktualnih ukrepov). Razglasitev epidemije je podaljšana in bo veljala od 17. aprila še 30 dni. 12.04.2021 07:30
Koronska kriza vplivala na trg poslovnih nepremičnin Epidemija covida-19 in njen učinek na delovne procese so lani vplivali na trg poslovnih nepremičnin, tako na področju najema kot nakupov. V času, ko se stanovanjski projekti v Ljubljani in tudi drugod po državi množijo, je manj tudi naložb v nove poslovne stavbe. Za prihodnja leta je v napovedih poznavalcev še nekaj negotovosti. 12.04.2021 00:00
Pregled veljavnih odlokov in drugih predpisov za zajezitev epidemije Vlada je na petkovi dopisni seji v skladu z napovedmi sprejela odloke, ki določajo, kateri ukrepi za omejevanje epidemije covida-19 bodo veljali prihodnji teden. Nočne omejitve gibanja tako od ponedeljka ne bo več, medtem ko omejitev prehajanja med statističnimi regijami ostaja. Epidemija se podaljšuje še za 30 dni. 11.04.2021 00:00
Opozorila pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi po 85. členu ZDR-1 V aktualni sodni praksi pisno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi po 85. členu ZDR-1 a priori ne uživa samostojnega pravnega varstva. To stališče omogoča hude zlorabe tega delovnopravnega instituta s strani delodajalcev kot močnejše stranke v delovnem razmerju, zato bi ga bilo nujno ponovno preveriti in ustrezno korigirati. V igri je namreč potencialna kršitev pravice do sodnega varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin delavcev po 15. členu Ustave RS. 08.04.2021 00:00
IZ SODNE PRAKSE: Enakopravnost športnikov invalidov Položaj športnikov invalidov in neinvalidov je v bistvenem enak v smislu njihovega delovanja kot udeležencev športnih tekmovanj na (para)olimpijski ali na svetovni ravni v (para)olimpijskih športih, na katerih dosegajo odličja. Zato je utemeljena zahteva, da se v pojem »olimpijski« pri svetovnih prvenstvih vključuje tudi športe z olimpijskih iger športnikov invalidov. 07.04.2021 10:08
Vloga delodajalca pri presoji (ne)utemeljenosti bolniške odsotnosti Eden izmed glavnih izzivov sodobnega delodajalca je obvladovanje absentizma, situacije, ko je delavec z dela odsoten, čeprav delodajalec upravičeno pričakuje nasprotno, da bo delavec na delu prisoten. Kdaj je delodajalec upravičen delavca poslati na usmerjen preventivni zdravstveni pregled k pooblaščenemu zdravniku? 06.04.2021 09:24
Po Evropi različne strategije za zajezitev pandemije med prazniki Evropa je v primežu tretjega vala epidemije covida-19. V številnih državah že veljajo strogi ukrepi za zajezitev novega koronavirusa, tako da veliko držav med velikonočnimi prazniki ne napoveduje večjih dodatnih zaostritev ukrepov. Najbolj jih bodo zaostrili med drugim na vzhodu Avstrije in v Italiji, več sprememb je tudi pri prehajanju mej. 02.04.2021 00:00
Pregled veljavnih odlokov in drugih predpisov za zajezitev epidemije Novi omejitveni ukrepi (seznam ključnih ukrepov), ki veljajo od 1. do vključno 11. aprila, med drugim uvajajo prepoved prehajanja med vsemi statističnimi regijami, prepoved zbiranja ljudi in obveznost nošenja maske na odprtih javnih prostorih, razen pri rekreaciji v naravi. 01.04.2021 08:00
Pojasnila v zvezi z odsotnostjo z dela zaradi razlogov višje sile Sprejeti ukrepi Vlade za zaustavitev javnega življenja med 1. in vključno 11. aprilom, med katerimi je tudi ukrep izvajanja pouka na daljavo, zagotavljanje le nujnega varstva za otroke v vrtcih in za učence od 1. do 3. razreda (odlok) ter omejeno delovanje javnega prevoza (odlok), lahko vplivajo na nemožnost opravljanja dela delavca zaradi nastanka višje sile. 31.03.2021 00:00
Pregled veljavnih odlokov in drugih predpisov za zajezitev epidemije Novi omejitveni ukrepi (seznam ključnih ukrepov), ki bodo veljali od 1. do vključno 11. aprila, med drugim uvajajo prepoved prehajanja med vsemi statističnimi regijami, prepoved zbiranja ljudi in obveznost nošenja maske na odprtih javnih prostorih, razen pri rekreaciji v naravi. 30.03.2021 11:25
Otrok ima pravico do stikov tudi v času epidemije Razvezani starši se v času epidemije covida-19 soočajo z vrsto novih izzivov. Da bi omejila širjenje virusa, je vlada naročila ljudem, naj ostanejo doma, razen kadar opravljajo druga dela oziroma dela na drugem kraju (na domu), zaradi izvajanja ukrepov preprečitve širjenja koronavirusne bolezni covid-19 na podlagi 169. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Otroci ločenih družin se morajo še vedno premikati med gospodinjstvi in pri tem zasledovati otrokovo korist, ki je ključni element, ki pogojuje dovolitev stikov otroka z nerezidenčnim staršem. 30.03.2021 09:40
Z aprilom bo začela delovati Uprava avtocestne policije Z aprilom bo začela delovati Uprava avtocestne policije, ki bo med drugim skrbela za večjo prometno varnost. Ta se v zadnjih letih nekoliko izboljšuje, a se z naraščajočim prometom povečujejo težave v prometu ter kriminaliteta, so pojasnili na Generalni policijski upravi. 29.03.2021 09:00