c S
V SREDIŠČU
Svetovni dan otroka bo v znamenju 30-letnice konvencije o otrokovih pravicah Svetovni dan otroka, 20. november, bo v znamenju 30-letnice Konvencije Združenih narodov (ZN) o otrokovih pravicah, ki je prvi mednarodni pravno zavezujoč dokument o varovanju otrokovih pravic. Poudarja, da so otroci osebnosti z vsemi pravicami človeka, in zajema najširši razpon človekovih pravic, vključno s civilnimi, kulturnimi, ekonomskimi, političnimi in socialnimi. 19.11.2019 08:49
Družba še vedno premalo ozaveščena o spolnih zlorabah otrok Na pobudo Slovenije je Svet Evrope 18. november razglasil za evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem. Njegov namen je opozarjati, da spolne zlorabe pustijo težke posledice na posamezniku. Policiji je prijavljena komaj desetina vseh primerov, kar kaže na premajhno ozaveščenost širše javnosti, pravijo v inštitutu Lunina vila. 18.11.2019 07:10
Rumeni jopiči na francoskih ulicah vztrajajo že leto dni Francijo so pred letom dni preplavili v rumene jopiče oblečeni protestniki. 17. novembra 2018 se je na protestih, ki jih je neposredno sprožilo dviganje cen goriva, zbralo več kot 280.000 ljudi. Gibanje še vedno vztraja, čeprav ni več tako množično. Proteste je spremljalo tudi nasilje. Njegova temeljna zahteva ostaja večja pravičnost v družbi. 17.11.2019 07:12
Žametna revolucija pred 30 leti na Češkoslovaškem odnesla komunistični režim Žametna revolucija, ki ji je bila pred tremi desetletji priča tedanja Češkoslovaška, je prinesla padec komunističnega režima, ki je bil na oblasti 41 let, in ponovno uvedbo demokracije. Posledice so bile daljnosežne. Sledila je ločitev Češkoslovaške na dve novi državi, Češko in Slovaško, ki sta nato postali članici EU in Nata. 16.11.2019 07:18
Moja prva ženitna pogodba Ravno na dan uveljavitve Družinskega zakonika (DZ) sta se v moji pisarni zglasila zunajzakonska partnerja, ki sem ju poznal že od prej. Pojasnila sta mi, da sta bila oba poročena in da sta njuni zakonski zvezi pravnomočno razvezani, da imata vsak svoje premoženje in svoje polnoletne otroke, da sta pred nekaj leti začela živeti skupaj in da sta polna načrtov glede skupnega življenja ter da imata cel kup vprašanj, negotovosti in dvomov, da se jima ne bi ponovile slabe izkušnje. 15.11.2019 07:13
Regulacija cen zdravil v Sloveniji odvisna od plačnika Razpis Lekarniške zbornice Slovenije za dobavo zdravil, zoper katerega je Agencija za varstvo konkurence na zbornico vložila zahtevo za revizijo, odstira določena vprašanja o cenah zdravil, o regulaciji cen in preskrbi ter motnjah zdravil na trgu v Sloveniji. Ta je skupaj s trgom medicinskih pripomočkov vreden okoli 800 milijonov evrov na leto. 14.11.2019 08:43
ESČP o možnosti seznanitve z dokazi v primeru uporabe prikritih preiskovalnih ukrepov Pritožnik Michael Rook (zadeva Rook proti Nemčiji) je bil direktor večjega trgovskega podjetja s potrošniško elektroniko. Februarja 2011 ga je tožilstvo začelo preiskovati zaradi suma, da je pri vodenju poslov prejemal podkupnine. Med preiskavo je bil opravljen obširen nadzor telekomunikacij, pri katerem je bilo posnetih približno 44.970 prisluhov telefonskih pogovorov in shranjenih okoli 34.000 drugih podatkovnih nizov (SMS- in MMS-sporočil ter drugih podatkov operaterjev). Pri hišnih preiskavah je bilo pozneje zaseženih še več podatkovnih nosilcev, na katerih je bilo okoli 14 milijonov elektronskih datotek (elektronskih sporočil in drugih besedilnih dokumentov). 13.11.2019 08:56
Akcijski načrt za repatriacijo Slovencev iz Venezuele pripravljen Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu pričakuje, da bo vlada obravnavala akcijskih načrt na četrtkovi seji. Ko ga bo vlada potrdila, bodo stekle priprave na izvedbo repatriacije prvih posameznikov v Slovenijo. 12.11.2019 07:19
Ideja o omilitvi fiskalnega pravila morda še preuranjena V LMŠ so pred dnevi napovedali, da bodo poskusili omiliti fiskalno pravilo, ki ga je Slovenija z namenom discipliniranja javne porabe pred leti zapisala v ustavo. A ideja je morda še preuranjena. Za spremembo zakona o fiskalnem pravilu je v DZ potrebna dvotretjinska večina, ki pa je negotova. Pomisleke imajo tudi strokovnjaki. 11.11.2019 07:13
Mobilna omrežja pete generacije: spopad strahov in interesov Mobilna omrežja pete generacije (5G), ki se vse hitreje uvajajo po svetu, predstavljajo novo žarišče polemik, tako zaradi interesov velikih držav kot tudi zaradi zaskrbljenosti nekaterih zaradi morebitnega vpliva 5G na zdravje ljudi in okolja. 10.11.2019 14:56
Tudi delavci pod budnim očesom "velikega brata" Sodobne tehnologije omogočajo vseprisoten nadzor nad zaposlenimi. Številne oblike nadzora so sporne, saj lahko posegajo v pravice zaposlenih do komunikacijske in informacijske zasebnosti, je v intervjuju dejal namestnik informacijske pooblaščenke Andrej Tomšič. Delodajalci naj namesto v nadzor zaposlenih vlagajo v motiviranost in pogoje dela, je pozval. 08.11.2019 07:02
Novi postopki skladno z Zakonom o davčnem postopku

Novela > Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) prinaša nekatere postopkovne rešitve, ki se navezujejo na noveli ZDoh-2V in ZDDPO-2R. Ena večjih novosti novele ZDavP-2M omogoča davčnemu organu, da bo lahko sam, kot eden izmed kvalificiranih upravičencev, opravljal vpise v prenovljeni register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.

07.11.2019 09:03
IZ SODNE PRAKSE: Sodišče izvede le substancirane dokaze Sodišče ni dolžno izvajati dokazov, če dokazni predlog ni substanciran. Substanciranje pomeni dolžnost predlagatelja dokaza navesti, katera dejstva naj se dokažejo s ponujenimi dokazi. Predlagatelj dokaza nosi torej breme prepričevanja sodišča, da je dokaz, ki ga predlaga, smiselno izvesti. Sodišču namreč ni treba izvajati dokazov, ki so nebistveni za odločitev, prav tako pa tudi ne neprimernih dokazov, takih, ki že na prvi pogled niso sposobni dokazati dokazne teme. 06.11.2019 07:14
Do ameriških splošnih volitev je še leto dni 3. novembra se je uradno začelo odštevanje do splošnih volitev v ZDA, do katerih je še 365 dni. A zdi se, da odštevanje traja že vse od novembra 2016, ko je bil za predsednika ZDA presenetljivo izvoljen Donald Trump. Ta kampanjo za ponovno izvolitev praktično vodi od izvolitve, demokrati pa vse odtlej iščejo način, da bi ga onemogočili. 05.11.2019 07:13
Posvet naj bi pokazal, ali je nastopil čas za pokrajine Predsednik republike Borut Pahor bo v danes gostil posvet, s katerim želi preveriti, ali je v Sloveniji vendarle nastopil čas za ustanovitev pokrajin, ki jih predvideva ustava. Podlaga za razpravo bo osnutek pokrajinske zakonodaje, ki je nastal v okviru v zadnjih mesecih obujenih prizadevanj za regionalizacijo države. 04.11.2019 07:11
Odločitev o dopolnilnem zavarovanju v prihodnjih dneh Prihodnji teden bo ključen za sodelovanje vlade in Levice. Ta namreč pričakuje podporo koalicije njihovemu predlogu za prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno, o čemer bo odbor DZ za zdravstvo razpravljal v sredo. A kot kaže, bo koalicija predlogu rekla ne in se usklajevala o predlogu ministrstva, ki ga pričakuje v prihodnjih dneh. 03.11.2019 10:16
Ob mesecu preprečevanja zasvojenosti tudi opozorila o prekomerni rabi sodobnih tehnologij Različne oblike zasvojenosti predstavljajo resen problem sodobne družbe. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pred novembrom, mesecem preprečevanja zasvojenosti, ob tem še posebej izpostavljajo vedenjske zasvojenosti s sodobnimi tehnologijami, ki že pri mladostnikih pomembno vplivajo na njihovo zdravje in odnose z drugimi. 31.10.2019 07:00
Dolžnost izbrisa spletnih povezav do osebnih podatkov posameznika Pred leti je ameriški akademik zapisal, da imamo v Evropi dolgo tradicijo razglašanja teoretičnih abstraktnih pravic do zasebnosti, ki jih ne uspemo uveljaviti v praksi. Čeprav bi podobno lahko trdili tudi za ameriški pravni red, si je v današnjem času resnično težko predstavljati popolno varstvo zasebnosti, saj posameznik na svetovnem spletu ves čas pušča sledi, možnost izbrisa vsakršnih javno objavljenih podatkov posameznika pa se zdi ob tem vprašljiva. 30.10.2019 08:43
Zaupnost mediacijskega postopka (ni) močnejša od dolžnosti, ki jih mediatorju nalaga kazensko pravo V mediacijskih postopkih veljajo pravila, ki so lahko v različnih pravnih in mediacijskih sistemih različna. Nekatera izmed osnovnih civilizacijskih načel so tiste smernice, ki bi se jih bilo treba držati tudi v mediacijskih postopkih. Vsi vemo, da je postopek v mediacijah neformalen, vendar mora vseeno potekati po sporazumno sprejetih procesnih določbah in spoštovati nekaj temeljnih načel, ki so v določeni meri lastna (sodnim) postopkom, včasih pa lahko celo odstopajo od že znanih procesnih ukrepov. Prav v tem je odraz kakovosti mediacije. Človeku daje veliko večjo dispozitivnost in občutek, da je o lastni usodi odločal in odločil sam. 29.10.2019 07:08
Številni protesti po svetu v zadnjih tednih V zadnjih tednih so po svetu izbruhnili številni protesti. Med drugim v Čilu, Iraku, Libanonu in Kataloniji. Razlogi so različni, od domnevnih volilnih prevar do korupcije, povišanja cen dobrin in zahteve po samoodločbi. 28.10.2019 09:27