c S
V SREDIŠČU
Ena ključnih dilem energetske prihodnosti Slovenije gradnja Neka 2 Nastajajoči energetski koncept naj bi po pričakovanjih in napovedih odgovoril na eno ključnih dilem v slovenski energetiki v zadnjem desetletju, in sicer morebitno gradnjo drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško (Nek 2). Obstoječi naj bi deloval do leta 2043, za izgradnjo novega bi s pridobitvijo dovoljenj potrebovali vsaj deset let. 23.08.2019 07:21
Evropa se poklanja žrtvam totalitarnih režimov V Sloveniji in Evropi bomo v petek obeležili evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki ga je pred desetimi leti določil Evropski parlament. Od leta 2012 ga uradno obeležujemo tudi v Sloveniji. Na ta dan pred natanko 80. leti je bil podpisan pakt Ribbentrop - Molotov med nacistično Nemčijo in Sovjetsko zvezo. 22.08.2019 07:10
IZ SODNE PRAKSE: Priznanje tuje pravnomočne sodne odločbe

Slovensko sodišče, ki je v priznanje in izvršitev prejelo tujo pravnomočno sodno odločbo, po tretjem odstavku 139. člena Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1) ne sme spreminjati vrste, trajanja in načina izvršitve kazenske sankcije, izrečene s tujo sodbo.

21.08.2019 08:51
Pred Italijo odločilni teden v reševanju vladne krize Potem ko je pred dvema tednoma italijanska koalicija skrajno desne Lige in populističnega Gibanja pet zvezd de facto razpadla, je pred italijansko politiko odločilni teden. Premier Giuseppe Conte bo v torek nagovoril senat, nato pa bodo odprte različne možnosti. Med drugim bi lahko glasovali o nezaupnici njemu ali pa bi sam ponudil odstop. 20.08.2019 08:15
Sodišče EU o evidentiranju delovnega časa zaposlenih Sodba Evropskega sodišča nalaga državam EU opredelitev konkretnih pravil za obvezno vzpostavitev objektivnega, zanesljivega in dostopnega sistema za evidentiranje dnevnega delovnega časa zaposlenih. Tudi za slovenskega zakonodajalca to pomeni nalogo za ustrezno ureditev tega področja in dopolnitev obstoječe zakonodaje, ki določa načine vodenja evidenc na področju dela, za delodajalce, ki še ne uporabljajo sistemov za evidentiranje, pa zahtevo po prilagoditvah. 19.08.2019 07:16
Pred sto leti združitev Prekmurcev z matično domovino Slovenijo Na pariški mirovni konferenci januarja 1919, po koncu prve svetovne vojne, je bil sprejet sklep, da se Prekmurje 17. avgusta 1919 priključi takratni Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev (SHS). Vojska SHS je Prekmurje zasedla 12. avgusta in pet dni kasneje oblast na ljudskem zborovanju v Beltincih predala civilnemu upravitelju Srečku Lajnšicu. 16.08.2019 07:20
Ameriška trgovinska politika grožnja tudi za Evropo Protekcionistična politika ameriškega predsednika Donalda Trumpa, katere glavni rezultat so carine na uvoz iz Kitajske in mnogih drugih držav, bo po mnenju analitikov neposredno škodovala tudi evropskemu gospodarstvu. Upad izvoza lahko pričakuje tudi Slovenija, pri čemer je ena od rešitev iskanje novih izvoznih trgov. 14.08.2019 07:53
Jesen uganka za morebitne spremembe v političnih razmerjih Jesen bo v politiki napeta, tako v luči pomembnih projektov kot možne vezave zaupnice premierja Marjana Šarca na proračunske dokumente. Odpira se vprašanje sprememb političnih razmerij, saj Levica sodelovanje z vlado pogojuje z izpolnitvijo zavez, izmed katerih je bila doslej uresničena le ena. 13.08.2019 07:15
Vlada predvidoma po počitnicah o začetku repatriacije Slovencev iz Venezuele Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu predlaga začetek izvajanja repatriacije oseb slovenskega porekla, ki živijo v Venezueli. Pričakujejo, da bo vlada njihov predlog obravnavala kmalu, a na generalnem sekretariatu vlade še ne morejo zagotoviti, da bo to na prvi popočitniški seji. Doslej so sicer prejeli 47 prošenj za izvedbo repatriacije. 12.08.2019 07:43
Plačevanje cestnih pristojbin po Evropi različno urejeno Sistem plačila cestnine z nakupom vinjete, ki se v Sloveniji uporablja od leta 2008, je v veljavi tudi v drugih evropskih državah, a ne vseh. Ponekod se cestnine še vedno plačuje glede na prevoženo razdaljo, pri čemer so nekatere države uvedle predplačniški sistem. Objavljamo pregled sistemov plačevanja cestnin po Evropi za osebna vozila. V nekaterih navedenih državah je treba dodatno plačati za uporabo določenih predorov, mostov in drugih cestnih odsekov. 09.08.2019 07:15
Kritično glede dvojnega statusa upokojencev v predlogu zakonodajnih sprememb Predlog pokojninske novele, ki je v javni razpravi, z dvigom odmernega odstotka in njegove izenačitve za oba spola prinaša dobrodošle spremembe, meni pravnik Luka Mišič. Kot nemalo njegovih kolegov pa je kritičen do predlagane ureditve dvojnega statusa. Če upokojenec nadaljuje s polnim delovnim časom, je izplačilo pokojnine neupravičeno, pravi. 08.08.2019 07:16
Pomanjkanje kliničnih psihologov akutno, zbornica za ureditev financiranja specializacij Strokovnjaki ugotavljajo, da je pomanjkanje števila sodnih izvedencev iz klinične psihologije že akutno, nanj opozarja tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina. Sodišča že več let izpostavljajo pomanjkanje sodnih izvedencev, kar povzroča podaljševanje sodnih postopkov. Najbolj pereče je hudo pomanjkanje izvedencev za področje klinične psihologije.V zbornici kliničnih psihologov zato pozivajo k po njihovem nujni ureditvi financiranja specializacij. 07.08.2019 07:15
Upokojenci nezadovoljni z občasnimi deli, zdaj jim grozijo še globe Upokojenci pogosto težko shajajo s pokojnino, zato je vlada leta 2013 zanje uvedla institut občasnih in začasnih del. Njihov obseg narašča, čeprav so upokojenci z ureditvijo nezadovoljni. Predvideva namreč omejitev zaslužka, pri čemer naj bi bile kršitve po novem predlogu ministrstva za delo sankcionirane. Dela naj bi bila tudi preveč obdavčena. 06.08.2019 07:10
Nadzor zaposlenih na delovnem mestu Tok današnjega časa počasi briše mejo med službenim in zasebnim. Zaposleni službeno opremo vse pogosteje uporabljajo tudi v zasebne namene, med drugim službeni telefon uporabljajo tudi za zasebne klice, službeni prenosni računalnik uporabljajo za spletne nakupe, se s službenim vozilom odpravijo na počitnice itd. Raba službene opreme v zasebne namene je pogosto sporna. Ne glede na to pa se v tem prispevku ne bo presojala dopustnost tovrstne rabe, saj imajo delodajalci na razpolago več mehanizmov, s katerimi lahko omejijo rabo službene opreme, ki je v nasprotju z njihovimi interesi npr. z internimi pravili in navodili zaposlenim ter sistemskimi nastavitvami opreme. Ta prispevek se osredotoča zgolj na vprašanje dopustnosti izvajanja nadzora nad delom zaposlenih, ki za razliko od delodajalcev pogosto nimajo izbire in tega nadzora ne morejo preprečiti ali omejiti. 05.08.2019 07:10
Kaj je mobing? Postopek ukrepanja, če so podani znaki mobinga, kako ga dokazati, predvidene sankcije V nasprotju s splošno uveljavljenim prepričanjem se mobing ne izvaja le zoper posameznike z nižjo izobrazbo, zoper značajsko šibkejše, depriviligirane posameznike, ampak čedalje bolj tudi zoper nadpovprečno sposobne, vrhunsko izobražene, kreativne in v vseh pogledih izstopajoče posameznike. 02.08.2019 07:09
IZ SODNE PRAKSE: Pojasnila dolžnost zdravnika Zdravnik ni oproščen odgovornosti za škodo v primeru, ko je kršil pojasnilo dolžnost. Ta ga namreč zavezuje, da pacientu (v primeru bolezni) odkrito in na njemu razumljiv način pojasni diagnozo bolezni, različne možnosti zdravljenja, morebitne nevarnosti in predvidljivost uspeha. Pred lepotnimi posegi je treba pacientu možnosti uspeha posega in s posegom povezana tveganja pojasniti še posebej skrbno in obsežno. Pri lepotnih operacijah, ki niso namenjene odpravljanju telesnih pomanjkljivosti, temveč služijo izključno estetskim in psihičnim potrebam, mora pojasnilo zadostiti še posebej strogim merilom. 31.07.2019 07:10
Napoved javne razprave o univerzalnem otroškem dodatku V strokovni javnosti in nevladnih organizacijah, ki delujejo na področju otrok, pozdravljajo napoved javne razprave o univerzalnem otroškem dodatku, ki jo je minuli teden nakazala ministrica za delo Ksenija Klampfer. Otroški dodatek je ukrep družinske in ne socialne politike, izpostavljajo. Nekatere pa tudi svarijo pred nepretehtanimi odločitvami. 30.07.2019 07:15
Medsebojno zaupanje je prvi pogoj za reševanje sporov med Slovenijo in Hrvaško Slovenska veleposlanica v Zagrebu Smiljana Knez bo po treh letih in pol zamenjala diplomatsko delo na Hrvaškem s položajem svetovalke za mednarodne odnose predsednika republike Boruta Pahorja. Pred odhodom iz Zagreba je v intervjuju ocenila, da pomanjkanje zaupanja najbolj otežuje razcvet sodelovanja med Hrvaško in Slovenijo. 29.07.2019 09:37
Slovenski model napotitev: Po nesluteni rasti in kritikah v EU čas za premislek Slovenija je v 10 letih zabeležila nekajkratno rast napotitev delavcev v EU. Prav zaradi tega skoka in obstoječe ureditve dajatev za delodajalce, ki napotujejo, je država v EU deležna ostrih kritik o "goljufijah in izkoriščanju". Bruselj je bil že zaprošen za preiskavo slovenskega modela, vlada pa priznava, da je potreben premislek o ukrepih. 26.07.2019 08:32
Sodišče EU o varstvu delavcev zaradi pomoči diskriminiranim delavcem

Belgijsko delovno sodišče v Antwerpnu je Sodišču Evropske unije (EU) smiselno postavilo vprašanje za predhodno odločanje, ali belgijska nacionalna zakonodaja, v skladu s katero je v položaju, ko je oseba, ki je menila, da je žrtev diskriminacije zaradi spola, vložila pritožbo, delavec, ki jo je v tem kontekstu podprl, zaščiten proti ukrepom viktimizacije delodajalca samo, če je posredoval kot priča v okviru preiskave te pritožbe in njegovo pričanje izpolnjuje formalne zahteve, ki jih določa navedena zakonodaja, nasprotuje 24. členu Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (Direktiva). Sodišče EU (zadeva C-404/18 z dne 20. junija 2019) je odločilo, da je takšna ureditev v nasprotju s pravom EU.

25.07.2019 07:19