c S
V SREDIŠČU
SPREMLJAMO COVIDNE UKREPE Včeraj je Vlada do 15. avgusta podaljšala veljavnost protikoronskih odlokov in sprejela nov odlok, ki ureja pravno podlago za delovanje aplikacije, s katero bodo izvajalci prireditev in organizatorji shodov preverjali izpolnjevanje pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Preverjanje se bo izvajalo z aplikacijo NIJZ-ja, pri tem pa ne bo razvidno, katera od treh možnosti je izpolnjena, bosta pa prikazana ime in leto rojstva.
>> pregled veljavnih odlokov

14. julija sta začela veljati dva nova interventna zakona, in sicer Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT) ter Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ). Za oba zakona smo pripravili podrobne obrazložitve po členihZIUPGT in ZNUPZ.

>> Več o interventnih zakonih in drugih ukrepih
05.08.2021 00:00
Pregled veljavnih protikoronskih odlokov in drugih predpisov Vlada je z novim odlokom zagotovila pravno podlago za delovanje aplikacije, s katero bodo izvajalci prireditev in organizatorji shodov preverjali izpolnjevanje pogoja PCT, ter do 15. avgusta podaljšala druge odloke. 05.08.2021 08:19
IZ SODNE PRAKSE: Tek rokov v času epidemije Zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 je Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoVid-2 (COVID-19) določil način teka rokov v sodnih zadevah ter me drugim določi da roki v nenujnih sodnih zadevah ne tečejo. To pomeni tudi ustavitev teka zastaralnih rokov. 04.08.2021 00:00
Neprava zamudna sodba - igranje na srečo? Institut zamudne sodbe je v svojem bistvu namenjen temu, da se "kaznuje" pasivnega toženca, ki je s tem, ko ni odgovoril na navedbe tožnika, zahtevek tožnika "priznal". V slovenski teoriji je to znano tudi kot sistem afirmativne litiskontestacije. S tem postanejo navedbe iz tožbe nesporne in jih zato ni treba dokazovati. 03.08.2021 09:39
Pregled veljavnih protikoronskih odlokov in drugih predpisov Vlada je 28. julija sprejela spremembo Odloka o določitvi pogojev vstopa v RS zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, s katerim se priznajo tudi testi PCR in hitri testi iz Bosne in Hercegovine, veljavnost ostalih protikoronskih odlokov pa je podaljšala do 8. avgusta. 03.08.2021 00:00
Napotitev delavca na izobraževanje v času bolniškega staleža Delavec je v bolniškem staležu zaradi nesreče pri delu, a ga je delodajalec napotil na izobraževanje, ki je v njegovem interesu. Ali ima delavec prav, da gre za kršitve njegovih pravic, če mora na izobraževanje med bolniškim staležem? 02.08.2021 10:39
IZ SODNE PRAKSE: Odpoved delovnega razmerja zaradi izgube zaupanja Za zakonito izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi prvi odstavek 109. člena > Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa pogoj, da ob upoštevanju vseh okoliščin in interesov obeh strank pogodbe o zaposlitvi ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka. Delovnega razmerja ni mogoče nadaljevati zaradi izgube zaupanja, do katerega je pripeljalo tožnikovo ravnanje z znaki kaznivega dejanja pomoči k nadaljevanemu kaznivemu dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. 29.07.2021 00:00
Številne novosti iz novele ZJN-3B Novela ZJN-3B (prečiščeno besedilo ZJN-3), ki bo začela veljati 1. januarja 2022, nekoliko spreminja poenostavljeni postopek javnih naročil male vrednosti, odpravlja nekatere administrativne obveznosti na strani naročnikov (npr. poenostavljeno poročanje pri okvirnih sporazumih) in dopušča večje prožnosti. Nekoliko so se uredile in dopolnile določbe o prekrških, predvsem tistih, za katere je praksa pokazala, da so potrebni za ustreznejše ravnanje naročnikov in ponudnikov in njihovo večjo odgovornost pri izvajanju postopkov oziroma pri izvajanju pogodb. 28.07.2021 00:00
Pravni učinki odločbe Ustavnega sodišča o ZNB Življenje med epidemijo virusa SARS-CoV-2 so v veliki meri urejali podzakonski predpisi. Z nekaj premori smo temu priča vse od marca 2020, ko nam dejansko vlada Vlada, in to z odloki, saj je zakonodajalec z Zakonom o nalezljivih boleznih (ZNB), ki je bil sicer sprejet v časih, ko nihče ni niti pomislil na epidemijo takih razsežnosti, boj z epidemijami nalezljivih bolezni prepustil izvršilni oblasti. 27.07.2021 00:00
Pregled veljavnih protikoronskih odlokov in drugih predpisov Vlada je do 1. avgusta podaljšala večino protikoronskih odlokov in določila, da morajo organizatorji prireditev, shodov in športnih tekmovanj preverjati izpolnjevanje pogoja PCT pri udeležencih dogodkov. Novost je tudi dodatna izjema za vstop v RS brez karantene in brez pogoja PCT. Od 26. julija morajo tudi ponudniki blaga in storitev preverjati izpolnjevanje pogojev PCT za potrošnike pred vstopom v lokale in obrate. 26.07.2021 09:29
Povračilo nadomestila plače za skrajšani delovni čas

Ključni cilj ZIUPGT (obrazložitve po členih), ki je v veljavi od 14. julija, je pomoč gospodarstvu. Zakon tako podaljšuje nekatere obstoječe ukrepe in dodaja nove predvsem na področju turizma in gostinstva ter na področju športa in kulture, ki bodo omilili posledice in vpliv nalezljive bolezni COVID-19. Med ukrepi, ki so urejeni na novo, je tudi povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas (14. do 26. člen ZIUPGT).

23.07.2021 00:00
IZ SODNE PRAKSE: Zavarovanje denarne terjatve Zgolj zatrjevanje tožnika, da je toženka odprla in prenesla sredstva na drug bančni račun, v sef ter na bančni račun hčerke, ne izkazujejo konkretne subjektivne nevarnosti, da bo prav zaradi teh ravnanj uveljavitev terjatve onemogočena ali precej otežena. Odprtje drugega bančnega računa in prenos sredstev na nov bančni račun samo po sebi še ne izkazuje obstoja subjektivne konkretne nevarnosti. 22.07.2021 07:00
Številne novosti v cestnem prometu 11. avgusta bo začela veljati novela zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-F), s katero se določajo pogoji za udeležbo lahkih motornih vozil (npr. invalidskih vozičkov, skirojev in rolk na električni pogon) v cestnem prometu, znižujejo se kazni za prehitro vožnjo ter zvišujejo kazni za telefoniranje med vožnjo in parkiranje na mestih za invalide, omogoča se zavijanje desno ob rdeči luči itd. 21.07.2021 00:00
Novo o zastaralnih rokih v sporih iz naslova nepoštenih klavzul v kreditnih pogodbah Direktiva 93/13, ki se uporablja v primeru spora iz naslova nepoštenih klavzul v kreditnih pogodbah s potrošniki v švicarskih frankih, ki je bila pri nas prenesena z Zakonom o varstvu potrošnikov, odpira popolnoma nove vidike, ki posežejo v strukturo zasebnega prava v državah članicah. Sodišče EU je tako 10. junija 2021 odločilo v dveh francoskih zadevah BNP Paribas Personal Finance (BNP Paribas je razmeroma velika banka v Franciji) o dveh pomembnih vprašanjih (C-609/19 in C-776/19 do C-782/19). 20.07.2021 00:00
Podaljšani in prenovljeni ukrepi, ki ohranjajo delovna mesta in pomagajo delodajalcem Državni zbor je v mesecu juliju sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), ki podaljšuje in delno spreminja začasni ukrep povračila nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas in Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ), ki ureja ureditev nadomestil plače delavcem zaradi karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej in povračilo izplačanih nadomestil plače. 19.07.2021 00:00
Povračilo stroškov prevoza – sprememba Uredbe

Vlada Republike Slovenije je na 238. dopisni seji 14. 7. 2021 sprejela nove spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (v nadaljevanju: Uredba).

16.07.2021 07:29
Pregled veljavnih protikoronskih odlokov in drugih predpisov Vlada je do 25. julija podaljšala večino protikoronskih odlokov in izdala Uredbo o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave RS ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov. 16.07.2021 00:00
IZ SODNE PRAKSE: Nejasna določila splošnih pogojev zavarovalnih polic Tožnik je imel sklenjeni dve polici za nezgodno zavarovanje, obe za primer smrti oziroma trajno izgubo delovne sposobnosti. Do izplačila nadomestila za zlom bi bil upravičen le v primeru, če bi imel nevarnost zloma zavarovano. Ker tega ni imel, do tovrstnega izplačila ni upravičen. 14.07.2021 07:00
Je dovoljena izdaja plačilnega naloga brez izjave kršitelja? Predlog Zakona o debirokratizaciji, katerega osnovni cilj je izboljšati stanje v Sloveniji pri administrativnih ovirah in konkurenčnem poslovnem okolju, je predvideval tudi spremembe 57. člena Zakona o prekrških (ZP-1). Varuh človekovih pravic RS je presodil, da gre pri teh spremembah za nedopusten poseg v temeljne ustavne pravice, ki gredo tudi domnevnim storilcem prekrškov, in zmanjšanje njihove pravne varnosti, zato so na predlog zakona (tudi) v tem delu dali svoje pripombe. 13.07.2021 10:59
Kdo je upravičen do pomoči za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021? Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), ki ga je Državni zbor sprejel 7. julija 2021, določa tudi pomoč za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021. 12.07.2021 07:59