c S
V SREDIŠČU
SPREMLJAMO UKREPE OB EPIDEMIJI Do 15. junija se je s spremembo > odredbe o posebnih ukrepih iz 83. člena zakona o sodiščih podaljšal način poslovanja sodišč v času epidemije.

Vlada je v sredo podaljšala epidemijo za mesec dni, dopolnila semafor sproščanja ukrepov in se odločila za dodatno sproščanje omejitev, med drugim bo po novem dovoljeno zbiranje do 50 ljudi ter obisk športnih, kulturnih in drugih prireditev, in sicer do polovice sedišč za cepljene, testirane in prebolevnike (pogoj PCT). Sprejete so nove sprostitve pri ponujanju blaga in storitev, med drugim je podaljšan dovoljen čas opravljanja gostinske dejavnosti, ki bo po novem od 5. do 22. ure. Karanteno ob vstopu v državo bo z negativnim testom znova mogoče prekiniti po petih dneh. V ponedeljek bodo v šolske klopi znova sedli vsi srednješolci, študenti pa bodo lahko predavanja znova poslušali v živo, sproščajo se tudi vsa športna tekmovanja.
>> pregled veljavnih odlokov

Vlada je sprejela načrt za okrevanje in odpornost, dopolnila nacionalno strategijo cepljenja, podaljšala subvencioniranje čakanja na delo in spremenila načrt sproščanja ukrepov.

Za PKP8 smo pripravili podrobne obrazložitve vseh 65 členovprečiščena besedila 21 zakonov, na katere vpliva, in pregled pomembnejših ukrepov.

>> Več o PKP in drugih ukrepih
15.05.2021 00:00
Pregled veljavnih odlokov in drugih predpisov za zajezitev epidemije Vlada je podaljšala epidemijo za mesec dni in se ob podaljšanju odlokov odločila za dodatno sproščanje nekaterih ukrepov, med drugim glede ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, prehajanja meje, športnih aktivnostih, kulturnih dejavnostih, zbiranja in uveljavljanja verske svobode. 14.05.2021 10:53
Voditelji procesa Brdo-Brioni v ponedeljek o nadaljevanju širitve EU Predsednik republike Borut Pahor bo v ponedeljek na Brdu pri Kranju gostil vrh voditeljev procesa Brdo-Brioni ob deseti obletnici pobude. Srečanje, ki bo po Pahorjevi oceni eno pomembnejših v okviru te pobude, bo priložnost za potrditev zavezanosti nadaljevanju procesa širitve Evropske unije na Zahodni Balkan. 14.05.2021 09:43
Kaj prinašajo spremembe davčnega postopka in novela ZFU? Ministrstvo za finance je v luči nadgradnje davčnega sistema pripravilo še dva predloga novel, in sicer predlog novele >  Zakona o finančni upravi (ZFU) in predlog novele >  Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). 12.05.2021 10:43
Stranpoti revizije v civilnih sporih Problematika varstva ustavnosti in zakonitosti temeljnih človekovih pravic in svoboščin v Republiki Slovenije je pereča, naj nam bo to všeč ali ne. Tudi na področju civilnega prava, kjer se, kot zatrjuje Vrhovno sodišče RS (VS RS), že več kot desetletje poizkuša z ukrepi omejevanja pripada zadev na sodišča, zmanjševanja zaostankov, odločanja brez nepotrebnega odlašanja ter z reformo instituta revizije odpraviti vzroke neustreznih stanj, zvišati stopnjo pravne varnosti in zakonitosti sodnih odločitev ter poenotiti sodno prakso. 11.05.2021 09:04
Pregled veljavnih odlokov in drugih predpisov za zajezitev epidemije Do 16. maja je podaljšana veljavnost večine odlokov, ki določajo ukrepe za zamejitev epidemije. Nova sprostitev, ki velja od 10. maja, določa, da se v gostinskih lokalih po vsej državi lahko streže gostom tudi v notranjih prostorih, a ob izpolnjevanju določenih pogojev. 11.05.2021 00:00
Izraba letnega dopusta v času epidemije Pravica do plačanega letnega dopusta je temeljna socialna pravica, ki je izraz pravice vsakogar do poštenih in ugodnih delovnih razmer in jo pridobi vsak delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi, ne glede na to, ali je sama pogodba sklenjena za določen ali nedoločen čas, ravno tako pa za pridobitev te pravice ni relevantno, ali je pogodba o zaposlitvi sklenjena za polni ali krajši delovni čas. 10.05.2021 00:00
Dan Evrope v znamenju konference o prihodnosti Evrope Letošnji dan Evrope, ko se simbolno spominjamo ideje združevanja držav v Evropsko unijo, bo poseben, saj bo takrat z letom dni zamude končno slovesno zaživela konferenca o prihodnosti Evrope. Pri njej bo dejavno sodelovala tudi Slovenija, ki čez slaba dva meseca prevzema svoje drugo predsedovanje Svetu EU. 07.05.2021 08:00
Pregled veljavnih odlokov in drugih predpisov za zajezitev epidemije Vlada je do 16. maja podaljšala veljavnost večine odlokov, ki določajo ukrepe za zamejitev epidemije. Za organizirane javne prireditve in shode v zaprtih prostorih je po novem dovoljen en udeleženec na 20 m2. Še vedno pa se lahko zbere največ deset ljudi. Enake omejitve veljajo pri kolektivnem uresničevanju verske svobode in ponujanju kulturnih storitev. 07.05.2021 07:01
IZ SODNE PRAKSE: Določitev maksimalne višine odpravnine Skladno z veljavno zakonodajo višina odpravnine ne sme presegati desetkratnika osnove, razen, če je v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti določeno drugače. Pri tem pa določba 106. člena ZDR-1 ne pomeni kogentne določbe, ki bi v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi v stečaju preprečevala možnost ugodnejšega dogovora s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. 06.05.2021 08:00
Boj za demokracijo v Belorusiji se je spremenil Vodja beloruske opozicije Svetlana Tihanovska je v intervjuju zatrdila, da je boj za demokracijo v Belorusiji še vedno živ, je pa spremenil obliko. Državljanov zaradi trajajočega nasilja s strani oblasti ne želijo več žrtvovati na protestih, še naprej pa se borijo v okviru novih struktur, ki jih po njenem mnenju omogočajo tudi nove stranke. 05.05.2021 00:00
Stalno predstavništvo Slovenije pri EU bo sedež predsedovanja Stalno predstavništvo Slovenije pri EU, ki zastopa interese države pri oblikovanju in izvajanju evropske politike, bo sedež slovenskega predsedovanja Svetu EU v Bruslju. Za projekt predsedovanja je na predstavništvo predvidena napotitev 214 oseb. Na njem naj bi potekali tudi številni spremljajoči dogodki, če bodo to dopuščale zdravstvene razmere. 04.05.2021 00:00
Pregled veljavnih odlokov in drugih predpisov za zajezitev epidemije Od ponedeljka je za ponudnike storitev in trgovine v rumenih regijah veljala nekoliko ohlapnejša prostorska omejitev. V zaprtih javnih prostorih bo veljala omejitev na 20 kvadratnih na posamezno stranko, medtem ko v oranžnih statističnih regijah ostaja število oseb v zaprtih javnih prostorih enako kot doslej. Vlada pa je tudi podaljšala veljavnost več odlokov, ki prinašajo ukrepe za zamejitev epidemije covida-19. 04.05.2021 00:00
Katere ukrepe prinaša prenova davčne zakonodaje? Iztekla se je javna obravnava sprememb davčne zakonodaje, katerih glavni namen je razbremenitev dela, s tem pa pomoč gospodarstvu in prebivalcem pri okrevanju po pandemiji covida-19. Predlogi so doslej v javnosti naleteli na mešane odzive, tudi zaradi velikega izpada proračunskih prihodkov. 03.05.2021 00:00
Diskriminacija v Sloveniji najpogostejša v zaposlitvenem postopku V Sloveniji vsak peti prebivalec meni, da je že bil diskriminiran, dve tretjini pa, da je diskriminacija pri nas velika težava, kaže poročilo zagovornika načela enakosti za 2020. Diskriminacija je najpogostejša v zaposlitvenem postopku ter pri dostopu do blaga. Ljudje pa so najpogosteje drugače obravnavni zaradi invalidnosti, rase in narodnosti. 01.05.2021 06:54
Pregled ukrepov iz načrta za okrevanje in odpornost Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, ki bo podlaga za črpanje sredstev iz 750 milijard evrov vrednega sklada za okrevanje EU po koronski krizi, vsebuje za 2,5 milijarde evrov ukrepov na štirih področjih. Za zelene vsebine je predvidenih 43 odstotkov sredstev, za digitalni prehod pa ena petina. 30.04.2021 00:00
Evropski postopek v sporih majhne vrednosti Upoštevajoč dejstvo, da se čedalje več trgovinske dejavnosti odvija na spletu, predstavlja sklepanje tovrstnih poslov velik izziv ne samo za informatike, ampak tudi za pravno stroko. Zanimajo nas vprašanja, povezana s sklepanjem e-pogodb preko spletnih strani, z zakonitostjo e-marketinga, s pravicami potrošnikov, s pogodbami, sklenjenimi na daljavo ipd. 29.04.2021 00:00
Priprava nacionalnih načrtov za okrevanje v ciljni ravnini Članice EU, med njimi Slovenija, so v sklepni fazi priprave načrtov za okrevanje in odpornost, ki bodo podlaga za črpanje sredstev iz skoraj 673 milijard evrov vrednega instrumenta za okrevanje oz. širšega 750 milijard evrov vrednega sklada za okrevanje EU po koronski krizi. Slovenski načrt naj bi vlada potrdila do konca tedna. 28.04.2021 00:00
Pregled veljavnih odlokov in drugih predpisov za zajezitev epidemije Vlada je ob podaljšanju ukrepov sprostila nekaj omejitev, tako je med drugim odpravljena prepoved prehajanja med regijami, povsod se lahko odprejo vrtovi in terase gostinskih lokalov, spremenjenih je nekaj omejitev pri vstopu v Slovenijo. Sproščajo se ukrepi pri kulturnih prireditvah in verskih obredih, odpirajo se vrata vseh izobraževalnih ustanov. 26.04.2021 08:00
Kaj vse ureja dogovor o brexitu? Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom, o katerem bo v torek glasoval Evropski parlament, obsega prosto in pravično trgovino, ekonomsko in socialno partnerstvo, varnost državljanov ter upravljanje sporazuma. Ne pokriva pa sodelovanja na področjih zunanje politike, obrambe in zunanje varnosti. 26.04.2021 07:02