c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
November 2020, številka 45 / letnik XVIII.
 
Ubi aequitas evidens poscit, subveniendum est.
Kjer (to) zahteva očitna pravičnost, je treba pomagati.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Znanih je 10 najvplivnejših pravnikov 2020
Končal se je jubilejni, že 20. izbor 10 najvplivnejših pravnikov, ki tradicionalno poteka v dveh delih. Izmed dvajsetih finalistov se je med najvplivnejše uvrstilo deset pravnikov (navedeni po abecednem redu), ki so do 17. novembra, ko se je izbor končal, dobili največ glasov.Glasovalci so ob oddaji glasu lahko dopisali vprašanje za posameznega kandidata, ki mu ga bomo zastavili na razpravi ob vsakoletni okrogli mizi. Vprašanja se nanašajo predvsem na neodvisnost sodišč, splošno zaupanje v pravosodje, dogajanje na Ustavnem sodišču, odziv Vlade na epidemijo, ustavnost protikoronskih ukrepov, razloge za zavračanje slovenskih kandidatov pred mednarodnimi sodišči, vpliv epidemije na porast nasilja in družinskih sporov, pouk in študij na daljavo ter napovedano debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju.

Datum dogodka, ki je zaradi epidemije odložen, bomo sporočili takoj, ko se razmere izboljšajo.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› IUS kolumna
› Pregled slovenske zakonodaje
› Aktualno
› Strokovni članki
› Evropska unija
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh dosedanjih ukrepov ob epidemiji
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Boj za razumevanje sodbe    

dr. Marko Novak
   
Pravi vik in krik je v splošni in strokovni javnosti povzročila kritika sodbe Vrhovnega sodišča (VS), št. X Ips 4/2000, ki jo je podal kolega prof. Toplak. Sodbo Upravnega oddelka VS je celo  označil za najbolj škodljivo sodbo desetletja. Kritika je letela predvsem na domnevno onemogočanje dostopa javnosti do podatkov iz tožilskih in sodnih spisov in, med temi, celo tudi do pravnomočnih sodb. Sodba naj bi v korist bolj restriktivnih določb tožilskih in sodniških postopkovnikov (kot leges specialis) izničila veljavo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) (v tem primeru lex generalis), s katerim naj bi bile omenjene določbe v konfliktu.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Omejeno poslovanje sodišč v času epidemije
Predsednik Vrhovnega sodišča je izdal novo Odredbo o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju RS, ki je začela veljati 16. novembra. Odredba določa poslovanje sodišč v omejenem obsegu v skladu s 83. členom ZS, razen v kazenskih zadevah, v katerih bi pregon zastaral do 16. maja 2021. V nujnih zadevah sodišča še vedno lahko razpisujejo naroke in opravljajo druga procesna dejanja, odločajo, vročajo sodna pisanja in izvajajo uradne ure, v nenujnih zadevah pa lahko sodišča odločajo in vročajo pisanja, ne izvajajo pa narokov in ne opravljajo drugih procesnih dejanj, ki neizogibno terjajo fizično prisotnost strank ter ne izvajajo uradnih ur. Procesni roki v nenujnih zadevah ne tečejo in bodo začeli teči naslednji dan po javno objavljenem preklicu predsednika Vrhovnega sodišča. Upravičenost ukrepov, določenih v Odredbi, se bo preverjala tedensko.

>> Podaljšanje epidemije za 30 dni
18. novembra je začel veljati Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19, ki je na območju RS podaljšal razglašeno epidemijo za 30 dni, do 18. decembra. 1. decembra pa bo začel veljati Sklep, ki do 31. januarja 2021 podaljšuje z ZZUOOP določen ukrep začasne ustavitve pozivanja oseb v zavode za prestajanje kazni zapora. Novi postopki za pozivanje obsojencev na prestajanje kazni zapora in oseb, ki jim je odrejen nadomestni zapor, na prestajanje nadomestnega zapora se ne začnejo, že začeti postopki pa se ustavijo.

>> Novi ukrepi za preprečevanje širjenja COVID-19
13. novembra so začele veljati spremembe > Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi, ki so začasno prepovedale zbiranje ljudi ter vsa slavja in praznovanja. Poleg tega so med izjeme, za katere ne veljajo ukrepi iz Odloka, dodale organe političnih strank. 16. novembra je začel veljati novi Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev, ki dovoljuje fizično prodajo blaga in ponujanja storitev le še prodajalnam, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, lekarnam, tržnicam, kmetijskim prodajalnam, bencinskim servisom, bankam, poštam in še nekaterim drugim ponudnikom nujnih storitev, ki so našteti v 2. členu. Prav tako 16. novembra so začele veljati spremembe > Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah RS, ki omogočajo čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu vstop v RS brez karantene (brez predložitve negativnega testa) le, če se vrne v RS v 14 urah po prehodu meje. Poleg tega neodložljivi osebni opravki in lastništvo nepremičnine ali bivalnega plovila v sosednji državi niso več dopustne izjeme za prehajanje meje brez odreditve karantene ob vračilu v RS.

>> Prepoved javnega prevoza
16. novembra je začel veljati Odlok, ki začasno prepoveduje javni prevoz potnikov na ozemlju RS. Dovoljeni so avtotaksi prevozi, če voznik pred vstopom novega potnika poskrbi za ustrezno dezinfekcijo vozila. Prav tako 16. novembra pa je začela veljati tudi začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil, razen v primeru izjem iz 2. člena.

>> Olajšava za donacije, namenjene odpravi posledic epidemije
14. novembra so začele veljati spremembe in dopolnitve > Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, ki urejajo dodatno olajšavo za donacije, namenjene odpravi posledic epidemije v skladu z 62.a členom ZIUZEOP. V Prilogi 9 se nahaja nov obrazec glede podatkov v zvezi z olajšavo za donacijo in metodologija za izpolnjevanje obrazca.

>> Vidni javni položaji
Uredba o seznamu funkcij, ki se v RS štejejo kot vidni javni položaj, ki je začela veljati 14. novembra, določa seznam z natančno navedbo funkcij iz tretjega odstavka 61. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki se v RS štejejo kot vidni javni položaj.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 162 - 166
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Osem kandidatov za Splošno sodišče EU
Predsednik republike Borut Pahor bo predvidoma drugi decembrski teden pripravil posvetovanja o kandidatih za sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu. Pahor je vodje poslanskih skupin obvestil o osmih kandidatih, ki se potegujejo za eno sodniško mesto. Na Sodišču EU ima vsaka članica EU sicer pravico predlagati po enega sodnika, na Splošnem sodišču EU pa po dva.

>> US o uresničevanju aktivne volilne pravice invalidov
Opustitev glasovalnih naprav ne posega v pravico invalidov do nediskriminacijske obravnave pri uresničevanju volilne pravice, zato zakonska ureditev ni neskladna z ustavo, so sporočili z ustavnega sodišča. Na Državni volilni komisiji upajo, da bo ta odločba zaključila neprestano zatrjevanje posameznih pravnikov, da je zakonska ureditev glasovanja invalidov v Sloveniji protiustavna.

>> Revizija postopka glede odškodnine SDS
Vrhovno sodišče je ugodilo reviziji sodbe v primeru odškodnine, ki jo zaradi sojenja v zadevi Patri zahteva SDS. Sodba višjega sodišča v Mariboru se razveljavi in se mu vrne v ponovno odločanje. Gre za sodbo, v kateri je višje sodišče potrdilo odločitev sodišča prve stopnje, ki je tožbeni zahtevek zavrnilo.

>> Vrhovno sodišče RS v čudežni deželi
Vrhovno sodišče RS kaže očitne znake demence. Najprej s sodbo X Ips 4/2020 javnosti zapre dostop do sodb. Ko stroka dvigne svoj glas, pa sodišče na svoji spletni strani pojasni, da smo vse to napačno razumeli in da delujejo popolnoma transparentno. Vendar ob zahtevi za dostop do sodbe, to zavrnejo in se sklicujejo na omenjeno sodbo. Vse to se dogaja znotraj istega sodišča.

>> Bodo sodišča sledila navedbi VSRS glede dostopnosti sodb?
Informacijska pooblaščenka je pozdravila navedbo Vrhovnega sodišča, da z nedavno sodbo X Ips 4/2020 ne omejuje dostopa do sodb in ni omejilo transparentnosti delovanja sodišč. Izrazila je upanje, da bodo temu pri svojem delu sledila tudi sodišča. Hkrati je opozorila, da je od izdaje omenjene sodbe prejela preko 20 pritožb zaradi omejevanja dostopa do sodb.

>> Delovno sodišče zadržalo odločanje o direktorju NPU
Delovno sodišče je v drugem odločanju razsodilo v prid Darku Muženiču in na njegov predlog potrdilo začasno odredbo, da se zadrži izbira kandidata za direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). V. d. generalnega direktorja policije Andrej Jurič tako ne sme izbrati novega direktorja NPU, četudi je razpis že zaključen. Na Generalni policijski upravi (GPU) so izpostavili, da je sodišče sicer prepovedalo izbiro kandidata, ni pa ustavilo natečajnega postopka.

>> Kako daleč je še do digitalnega poslovanja sodstva?
Ministrstvo za pravosodje je pripravilo pravilnik o elektronskem poslovanju sodišč v civilnih in kazenskih postopkih, ki predstavlja podlago za širitev elektronskega načina poslovanja sodišč. Na Vrhovnem državnem tožilstvu so ob tem izpostavili, da so organom, ki sodelujejo v kazenskih zadevah - torej policiji, sodišču in pravosodnemu ministrstvu - predlagali uvedbo t. i. skupnega e-kazenskega spisa. Na Vrhovnem sodišču so spomnili, da v veliki meri v digitalizirani obliki poslujejo zemljiška knjiga, sodni register, insolvenčni postopki in področje izvršbe, kar sodiščem omogoča, da na teh področjih tudi v času epidemije poslujejo nemoteno.

>> Podroben pregled ukrepov iz predloga PKP6
Vlada je 10. novembra sprejela predlog šestega protikoronskega zakona, ki določa začasne ukrepe za omilitev posledic drugega vala epidemije. Vlada je predlog zakona že poslala v obravnavo in sprejem v državni zbor. Vrednost PKP6 je milijarda evrov. Nekatere ukrepe je potrebno dopolniti (predvsem iz petega paketa, saj so bili sprejeti pred razglasitvijo epidemije), nekatere ponovno aktivirati (npr. subvencije podjetjem za čakanje zaposlenih na delo), nekatere pa podaljšati (npr. subvencioniranje skrajšanega delovnega časa).

>> Kdo in kako lahko dobi subvencijo za fiksne stroške?
Ker je bilo zadnje dni v javnosti in medijih nekaj nejasnosti glede ukrepa subvencioniranja fiksnih stroškov, podrobneje pojasnjujemo, kdo in v kolikšni višini lahko koristi ta ukrep.

>> Nadomestilo ob nezmožnosti prihoda na delo
Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so pripravili pojasnilo glede prepovedi javnega prevoza in s tem povezanim vprašanjem nemožnosti prihoda na delo delavca. V takšnem primeru, je ob upoštevanju vseh okoliščin, ki vplivajo na to, da delavec ne more priti na kraj opravljanja dela, mogoče govoriti o nastanku višje sile.

>> Pojasnila o načinu izvajanja prevoza potnikov
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo podrobnejše tolmačenje o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov. Kot so pojasnili, bodo za linijski prevoz delavcev, ki je še vedno dovoljen za vse gospodarske in negospodarske subjekte, prevoznikom izdali ustrezno potrdilo.

>> Tabuiziranje spolnih zlorab nad otroki
Spolne zlorabe predstavljajo najhujšo obliko kršenja otrokovih pravic, obenem pa je spolno nasilje tudi najbolj tabuizirana oblika nasilja, saj se najpogosteje odvija v otroku domačem okolju, je ob evropskem dnevu za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo opozorila ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Nevarnost zlorabe pooblastil pri ukrepih
Evropski parlament je v petek sprejeti resoluciji posvaril, da pomenijo izredni ukrepi, ki jih članice EU sprejemajo ob pandemiji covida-19, "nevarnost zlorabe pooblastil". Vlade svojih izrednih pooblastil ne bi smele zlorabljati za sprejemanje zakonodaje, ki ni povezana s ciljem obvladovanja izrednih zdravstvenih razmer zaradi covida-19, menijo.

>> EU proti terorizmu tudi s krepitvijo zunanje meje
Notranji ministri EU so pretekli teden sprejeli skupno izjavo o krepitvi boja proti terorizmu po nedavnih napadih islamskih skrajnežev v Avstriji, Franciji in Nemčiji. Zavzeli so se za okrepitev zaščite zunanje meje unije in boja proti nasilnemu ekstremizmu na spletu ter za boljšo izmenjavo informacij.

>> Škrlec izvoljen za podpredsednika Eurojusta
Slovenski nacionalni predstavnik pri uradu za pravosodno sodelovanje držav članic EU (Eurojust) Boštjan Škrlec je bil v torek izvoljen za podpredsednika te agencije. Škrlec je nacionalni predstavnik pri Eurojustu od avgusta 2017.

>> Slovenija se ne bo pritožila na odločitev sodišča EU
Slovenija se ne bo pritožila na odločitev Splošnega sodišča EU (sodba v zadevi T-626/17), da zavrne njeno tožbo glede terana, so pojasnili na državnem odvetništvu. Tatjana Košmerl z biotehniške fakultete pa meni, da bi morala Slovenija vztrajati pri dokazovanju dvojnih meril.

>> Tveganja po poljski in madžarski blokadi
Več članic EU je dan po madžarski in poljski blokadi bistvenih delov svežnja za spoprijem Evrope s pandemijo opozorilo na resna tveganja v primeru zamud. Če unija svežnja ne bo sprejela čim prej, bo to poslabšalo zdravstveno krizo, je opozorila Francija. Portugalska pa je poudarila, da ni časa za politične igrice.

>> Pozitivna pandemična ocena proračunskih načrtov
Evropska komisija je včeraj objavila jesenski gospodarski sveženj, vključno z ocenami osnutkov proračunskih načrtov članic območja evra, ki so prilagojene pandemični realnosti.

>> Sloveniji nakazanih 200 milijonov evrov
Evropska komisija je devetim članicam EU v okviru sheme Sure za pomoč pri zaščiti in ohranjanju delovnih mest v luči pandemije nakazala 14 milijard evrov ugodnih posojil. Med prejemnicami je tudi Slovenija, ki je od skupno 1,1 milijarde evrov potrjenega posojilnega potenciala v prvem nakazilu prejela 200 milijonov.

 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o sodnih taksah (ZST-1) je od leta 2008 doživel že 15 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve, zadržanja ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZST-1.

V časovni lestvici je tudi vseh 16 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjava besedila 11. člena ZST-1 o pogojih za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks na podlagi sodne odločbe). Primerjate pa lahko tudi celotni različici besedil ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

V zakonodajni sledi lahko spremljate vse stopnje priprav in sprejemanja vplivov na zakon.

Besedilo ZST-1 je vsebinsko povezano z več kot 150 strokovnimi članki, več kot 3.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) ter tudi z odločitvami in mnenji Državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zasebni zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.