c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
December 2020, številka 48 / letnik XVIII.
 
Ius est ars boni et aequi.
Pravo je spretnost najti dobro in primerno (tj. pravično).
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Kako uspešni smo pri preprečevanju korupcije?
9. december, mednarodni dan boja proti korupciji sta letos zaznamovali dve pomembni novosti, in sicer je vodenje KPK prevzel novi predsednik Robert Šumi ter končno je bila po večletnih pripravah sprejeta novela > Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Delo KPK je bilo letos javno izpostavljeno zlasti v primeru preiskave ustreznosti nakupov zaščitne opreme za boj proti epidemiji ter v primeru gostovanj nekdanje kmetijske ministrice Aleksandre Pivec na Krasu in Obali. Včeraj so na posvetih med drugim poudarjali potrebo po vpeljavi vsebin integritete v šolski sistem in iskali rešitve za preprečevanje nasprotja interesov. V TI Slovenia pa so pozvali k nadaljevanju prenove protikorupcijskega okvirja.V Sloveniji smo z ustanovitvijo posebnega organa za preprečevanje korupcije vrednoto integritete postavili zelo visoko na našo vrednostno lestvico, je poudarila ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič. Vendar pa je senzibilnost družbe za integriteto po njeni oceni v zadnjem času zamrla.

Ocena med ljudmi, da v Sloveniji kljub nekaterim pozitivnim premikom pri preprečevanju korupcije nismo uspešni, pa pomeni, da se poglablja splošno nezaupanje v ustanove politične in pravne države, je izpostavil predsednik republike Borut Pahor.

Bojan Dobovšek s fakultete za varnostne vede pa je ocenil, da izgovor, da smo majhni, uporabljajo tisti, ki se nasprotij interesov poslužujejo. Tisti, ki so strokovni, bodo takšna dejanja odvrnili oz. se s tistim, s katerim so v konfliktu interesov, pogovorili.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh dosedanjih ukrepov ob epidemiji
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> ZKP v nasprotju z Ustavo
Ustavno sodišče je ugotovilo neskladnost Zakona o kazenskem postopku (ZKP) s pravico do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave RS, ker ne ureja možnosti za odlog izvršitve kazni zapora, ko o predlogu za nadomestno izvršitev kazni še ni pravnomočno odločeno. DZ mora protiustavnost odpraviti v letu dni, do takrat lahko pristojno sodišče odloži izvršitev do pravnomočne odločitve o nadomestni izvršitvi. Ministrstvo za pravosodje je že napovedalo odpravo protiustavnosti ZKP, in sicer takoj po preučitvi odločbe.

>> Zahteva za ustavno presojo delov družinskega zakonika
Zagovornik načela enakosti se je na ustavno sodišče obrnil z zahtevo za ustavno presojo delov Družinskega zakonika (DZ). Ocenil je namreč, da so pogoji za sklenitev zakonske in partnerske zveze ter pogoji za dostop do skupne posvojitve diskriminatorni, saj delijo ljudi po spolni usmerjenosti. Ustavnemu sodišču predlaga, da zadevo obravnava prednostno.

>> Zdeva Novič zagotovo v zastaranje
Na Okrožnem sodišču v Ljubljani bi morali včeraj opraviti narok v sojenju Milku Noviču, obtoženemu umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, a je bil preklican, saj sodišče še ni dobilo tujega izvedenskega mnenja o strelnih delcih. Zadevi se v primeru pritožbe na sodbo skoraj zagotovo obeta zastaranje.

>> Omejitev dostopa do dokumentov v tožilskih spisih je utemeljena
Sodba VSRS št. X Ips 4/2020 z dne 27. maja 2020 je ena najodmevnejših v zadnjem času, ker naj bi iz nje izhajalo, da pravnomočne sodbe sodišč niso več javno dostopne. Žal sodba ni postala znana po tem, kar pomeni za dokumente v kazenskih spisih. Sodba je namreč odpravila vsak dvom, da se za dostop do dokumentov iz državnotožilskih spisov v (pred)kazenskem postopku uporabljajo določila specialne ureditve iz Zakona o kazenskem postopku (ZKP) in ne določila Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

>> Iskanje sodnikov za Splošno sodišče EU in Sodišču EU
Predsednik republike Borut Pahor je včeraj začel posvetovanja o kandidatih za sodnika na Splošnem sodišču EU in Sodišču EU. V LMŠ in SD sledijo predlogu Sodnega sveta, to je pomembno tudi za SMC, ki pa poudarja, da se vendarle išče tudi zadostna podpora v DZ. Predsednik lahko predlog Sodnega sveta sprejme ali pa tudi ne, poudarjajo v SDS.

>> V DZ tudi opozorila o zmanjšanju učinkovitosti sodstva
Odbor DZ za pravosodje se je seznanil s poročilom o delu sodišč v letu 2019. Pri tem je bilo slišati ocene, da so sodišča lani delovala relativno dobro in uspešno, a tudi opozorila, da se še naprej zmanjšuje učinkovitost, na kar je opozoril državni sekretar Zlatko Ratej. Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič je opozoril na nizke plače.

>> Finančna razbremenitev občin
Državni zbor je v ponedeljek sprejel zakon o finančni razbremenitvi občin, ki bo občinam v letu 2021 prinesel za več kot 70 milijonov evrov finančne razbremenitve. Zakon, ki posega v 12 področnih zakonov, razbremenjuje občine nekaterih stroškov, povečuje nekatere njihove prihodke in jim prinaša tudi nekaj administrativnih razbremenitev.

>> Vlada sprejela osnutek PKP7
Vlada je včeraj sprejela osnutek predloga PKP7, ki naj bi omilil in odpravil posledice epidemije na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva. Gospodarsko ministrstvo je predlagalo nekatere spremembe pri dodeljevanju spodbud za investicije, za dodatnih pet milijonov evrov pa bi povečali sredstva za nakup zaščitnih mask, ki jih bo namenilo gospodarstvu. Ministrstvo je predlagalo tudi dvig subvencije za kritje fiksnih stroškov najbolj prizadetim podjetjem na 2000 evrov na zaposlenega na mesec, prav tako bi spremenilo rok za izplačilo te subvencije na najpozneje 20. januarja 2021. Med predlogi novih ukrepov za pomoč turistični panogi so na ministrstvu izpostavili uvedbo 200-milijonskega posojilnega sklada za turizem.

>> Do sobote brez sprememb pri ukrepih
Vlada je na včerajšnji seji ponovno pretresla ukrepe, ki jih je sprejela za zajezitev epidemije covida-19. Za zdaj še ni sprejela nobene odločitve o sprostitvi, po sobotnih posvetih z direktorji vseh bolnišnic in predstavniki gospodarstva, pa bi morda lahko prišlo do kakšne spremembe.

>> Enostavnejše pošiljanje obvestil o delu na domu
Na ministrstvu za delo so bistveno poenostavili obveščanje o delu na domu s strani delodajalcev, ki to storijo z elektronskim obrazcem na portalu SPOT, kar bi lahko pomembno prispevalo k zajezitvi epidemije ter omogočanju normalnega poteka delovnega življenja.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Ponovno objavljeno 10 odlokov o ukrepih za zajezitev epidemije
5. decembra je Vlada znova objavila odloke o ukrepih za zajezitev epidemije covida-19, ki so začeli veljati 6. decembra. Vsebinsko odloki niso spremenjeni in tako v veljavi še vedno ostajajo vse omejitve npr. zbiranja, gibanja ter prodaje in ponujanja blaga in storitev. Odloke je morala vlada po odločitvi ustavnega sodišča znova objaviti, ker so bili predhodni odloki podaljšani z v Uradnem listu neobjavljenimi in zato neveljavnimi vladnimi sklepi. Prav tako pa je 6. decembra pa je začel veljati Sklep, ki določa začasno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo v osnovnih, glasbenih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter organizacijah za izobraževanje odraslih.

>> Upravljalci nepremičnin
5. decembra so začele veljati dopolnitve > Uredbe o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb, ki med upravljalce nepremičnin dodajajo druge pravne osebe, ki jim je pravica upravljanja nepremičnin podeljena s posebnim zakonom. Poleg tega določajo, da geodetska uprava v zemljiški kataster in kataster stavb vpiše več upravljalcev, če jim je pravica upravljanja nepremičnin podeljena s posebnim zakonom.

>> Službeno potovanje v tujino in obračun kilometrine
Sprememba > Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki je začela veljati 5. decembra, določa, da se za obračun kilometrine zaposlenemu, ki za službeno potovanje v tujino uporabi lastno motorno vozilo, za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov uporabi najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji za pretekli mesec. Podatek o najvišji ceni neosvinčenega motornega bencina za vsak mesec posebej sporoči Ministrstvo za infrastrukturo Ministrstvu za javno upravo, ki jo objavi na svoji spletni strani.

>> Rok za izdelavo ocen požarne ogroženosti
Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti, ki bo začel veljati 19. decembra, določa vrste ocen požarne ogroženosti, zavezance za njihovo izdelavo, stopnje požarne ogroženosti in metodologiji za izdelavo ocen požarne ogroženosti. Zavezanci za izdelavo ocen požarne ogroženosti stavbe morajo izdelati oz. uskladiti ocene s Pravilnikom do 19. decembra 2023, ukrepe varstva pred požarom pa morajo uskladiti z novimi ocenami v enem letu od njihove določitve.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 179 - 181
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      V prostem teku    

dr. Jernej Letnar Černič
   
Dan za dnem dvomestne številke umrlih s kovidom-19. Negativne številke so v zadnjih dveh mesecih postale vsakdanje. Opazimo jih še, a le redko kdo zaradi njih še skomigne z rameni. Se pa je slovenska družba po starih navadah znova zatekla k medsebojnem obračunavanju in kazanju s prstom. Prosti tek slovenske družbe in države je trenutno pravilo, ne izjema. Zato se znova sprašujemo, koliko je resnično vredno življenje v slovenski družbi?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Odložitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Za presojo dovoljenosti predloga za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja je ključna ugotovitev, ali sta od poteka preizkusne dobe po predhodni odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja že minili dve leti ali ne. V kolikor ta pogoj ni izpolnjen, se sodišče ne more spuščati v vsebinsko presojo tj. presojo utemeljenosti predloga.

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o pravdnem postopku (ZPP) je doživel že 30 vplivov na besedilo in vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZPP.

V časovni lestvici je tudi vseh 31 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjava besedila 324. člena - sestavine sodbe). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa le besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

V zakonodajni sledi lahko spremljate vse stopnje priprav in sprejemanja vplivov na zakon.

ZPP je vsebinsko povezan z več kot 1.890 strokovnimi članki, več kot 1.930 odločbami Državne revizijske komisije ter več kot 50.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
12. december 2020 Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (ZZSISV26) 
 
16. december 2020 Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) 
 
31. december 2020 Zakon o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPOKD) 
 
1. januar 2021 Zakon o vodah (ZV-1) 
 
1. januar 2021 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) 
 
1. januar 2021 Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) 
 
1. januar 2021 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 
 
1. januar 2021 Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) 
 
1. januar 2021 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) 
 
1. januar 2021 Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK) 
 
1. januar 2021 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) 
 
1. januar 2021 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) 
 
1. januar 2021 Zakon o vojnih invalidih (ZVojI) 
 
1. januar 2021 Zakon o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN) 
 
1. januar 2021 Zakon o vojnih veteranih (ZVV) 
 
1. januar 2021 Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) 
 
1. januar 2021 Zakon o javnih financah (ZJF) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.