c S

Pravosodno ministrstvo napovedalo odpravo protiustavnosti zakona o kazenskem postopku

09.12.2020 18:53 Ljubljana, 09. decembra (STA) - Ministrstvo za pravosodje je seznanjeno z odločbo ustavnega sodišča, da je zakon o kazenskem postopku protiustaven, ker ne ureja odloga zaporne kazni v primeru predloga za nadomestno izvršitev kazni. Ko jo bo preučilo do konca, jo bo tudi uresničilo, so sporočili. Ustavni sodniki so državnemu zboru za to sicer dali leto dni časa.

Ob tem so na ministrstvu dodali, da je trenutno v zakonodajnem postopku novela zakona o kazenskem postopku, a glede na fazo postopka niso več možne spremembe členov, ki bi jih sicer zahtevalo uresničenje odločbe ustavnega sodišča.

Kot so odločitev povzeli na ministrstvu, je ustavno sodišče izdalo ugotovitveno odločbo, s katero je razglasilo, da je zakon o kazenskem postopku v neskladju z ustavo, DZ pa naložilo, da mora protiustavnost odpraviti v roku enega leta. Hkrati je za vmesno obdobje predvidelo način izvršitve odločbe, v skladu s katerim smeta prvostopenjsko sodišče, ki odloča o predlogu za nadomestno izvršitev kazni zapora, vloženem v korist obsojenca na prostosti, in sodišče druge stopnje, ki odloča o pritožbi zoper sklep o zavrnitvi predloga za nadomestno izvršitev kazni zapora, odrediti, da se izvršitev kazni zapora odloži do pravnomočne odločitve o predlogu za nadomestno izvršitev kazni zapora.

Ustavno sodišče je zapisalo tudi, da lahko zakonodajalec po svoji prosti presoji ugotovljeno neskladje uredi tudi v drugem zakonu, ne nujno v zakonu o kazenskem postopku, so še opomnili na ministrstvu.

Na ustavno sodišče se je sicer obrnila pritožnica Ida Erjavec Burnik, ki je izpodbijala pravnomočno odločbo, s katero je bila zavrnjena njena prošnja za odlog izvršitve kazni zapora, obenem pa je vložila tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.

Zatrjevala je, da bi moralo sodišče najprej (pred izdajo poziva na prestajanje kazni zapora) pravnomočno odločiti o njenem predlogu za nadomestno izvršitev kazni zapora oziroma da bi moralo izvršitev kazni zapora odložiti kljub temu, da v zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij kot razlog za odlog izvršitve kazni zapora ni predpisana okoliščina, da o pravočasno vloženem predlogu za nadomestno izvršitev kazni zapora še ni bilo pravnomočno odločeno. Ustavno sodišče je presodilo, da je bila pritožnici kršena pravica do sodnega varstva.

Njeno pobudo za oceno ustavnosti zakona o izvrševanju kazenskih sankcij je ustavno sodišče zdaj ob ugotovljeni neskladnosti zakona o kazenskem postopku zavrglo. Za oceno slednjega so se namreč odločili ob obravnavi njene pobude, so še pojasnili.